search
PL

Modelowanie marketingu mix: Twój marketing mix zoptymalizowany pod kątem dzisiejszych konsumentów 

Dotarcie do docelowych grup konsumentów jest dziś trudniejsze niż w przeszłości. Nawyki dotyczące korzystania z mediów są niezwykle zróżnicowane, nowe kanały cyfrowe zyskują na znaczeniu, a zachowania konsumentów i czynniki wpływu szybko się zmieniają. Fakt, iż cały cyfrowy ekosystem nieustannie się zmienia, jeszcze bardziej skomplikuje realizację twoich planów marketingowych. Coraz więcej uwagi poświęca się kwestii prywatności danych. Konsumenci, instytucje rządowe i największe platformy ograniczają możliwość pomiaru skuteczności kampanii, usuwając pliki cookie osób trzecich. Zmiany te wywarły znaczący wpływ na to, jak obecnie przyciąga się uwagę pożądanej widowni, a także gdzie, kiedy i ostatecznie w jaki sposób podejmować najlepsze decyzje dotyczące maksymalizacji efektów uzyskiwanych w ramach budżetu marketingowego. 

Czy dysponujesz insightami potrzebnymi, by móc odpowiednio dostosowywać wydatki marketingowe? Rozwiązanie GfK Marketing Mix Optimizer wykorzystuje zaawansowane techniki modelowania marketingu mix oraz zastrzeżone dane, dzięki którym wspiera efektywne insighty i zapewnia adekwatny poziom inwestycji, w ramach właściwych kanałów, przy użyciu właściwych kampanii, by dotrzeć do właściwych osób i zyskać ich zainteresowanie.


Insighty pozwalające udoskonalać działania marketingowe

Rozwiązanie GfK Marketing Mix Optimizer (MMO) integruje informacje z mediów oraz informacje dotyczące promocji z zastrzeżonymi danymi z punktów sprzedaży na poziomie sklepu, danymi z Market Intelligence: Sales Tracking firmy Gfk oraz wieloma innymi danymi i wykorzystuje zaawansowane techniki modelowania marketingu mix, by wyizolować i określić wartość czynników napędzających sprzedaż produktów i usług twojej marki. Stosujemy podejście skupiające uwagę na szczegółowych danych, które pozwolą ci dokładnie kontrolować lokalne różnice w wynikach i dostarczą bezcenne insighty na poziomie kanału i kampanii. Te unikatowe insighty w połączeniu z naszym doradztwem w zakresie analityki danych oraz wiedzą specjalistyczną dotyczącą kategorii dostarczą ci rekomendacji, na podstawie których podejmiesz konkretne działania w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji w działania marketingowe oraz stymulowania sprzedaży.

Marketing mix - maksymalizuj ROI działań marketingowych | GfK
Dowiedz się, co generuje twoją sprzedaż 

Wyizoluj wszystkie czynniki, które mają związek ze sprzedażą produktów i usług twojej marki, w tym zmiany sezonowe i związane z konkurencją, i określ ich wartość, by poznać znaczenie zmian i zapewnić sobie wsparcie w zakresie przyszłych decyzji dotyczących planowania. 

Marketing mix - maksymalizuj ROI działań marketingowych | GfK
Skalkuluj swój zwrot z inwestycji w działania marketingowe 

Określ, które kanały komunikacji zapewniają największą sprzedaż i najlepszy zwrot z inwestycji, oceń wpływ inwestycji w działania realizowane w mediach w trybie online i offline oraz dowiedz się, które kombinacje kanałów sprawdzają się w twoim przypadku najlepiej. 

Marketing mix - maksymalizuj ROI działań marketingowych | GfK
Korzystaj z symulacji, by optymalizować stosowany przez siebie marketing mix 

Podejmuj decyzje w przemyślany sposób, opierając się na symulacjach dotyczących wpływu inwestycji w różne działania marketingowe i uzyskując informacje na temat tego, gdzie warto alokować budżet mediowy w celu osiągnięcia celów sprzedażowych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z pomocą zaawansowanych technik modelowania marketingu mix.


Rozwiązanie GfK Media Mix Optimizer umożliwia symulację wpływu zmian

Jeden prosty w użyciu pulpit nawigacyjny pozwala wyświetlić historyczne czynniki wpływające na sprzedaż oraz przyglądać się insightom pod różnym kątem, by uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania. Narzędzie zapewnia wsparcie w modelowaniu marketingu mix, aby pomagać w podjęciu przyszłych decyzji, symulując różne scenariusze dotyczące wydatków na działania marketingowe, na przykład:

  • Jaki wkład w sprzedaż wnoszą wydatki na różne media — w jakim stopniu działania marketingowe zwiększają sprzedaż? Jak wpływ ten zmienia się w czasie? 
  • Jak kształtuje się zwrot z inwestycji w różne działania marketingowe? Jaka część z każdej zainwestowanej złotówki wraca w postaci sprzedaży inkrementalnej? 
  • Jak postępować, aby wydatki były skuteczniejsze i przynosiły bardziej wymierne efekty? Czy istnieje punkt, od którego nie ma już sensu zwiększać inwestycji w konkretny kanał komunikacji? 
  • Jak alokować budżet mediowy, by osiągnąć docelowy poziom sprzedaży i zmaksymalizować zwrot z inwestycji?