search
PL

Geo+SalesTerritories

Geo+SalesTerritories

Sprzedaż w terenie to bardzo kosztowny kanał sprzedaży. Jednak optymalnie zarządzany, stanowi także istotny czynnik wpływający na obroty i rozwój firmy. Aby zapewnić efektywność sprzedaży, trzeba proaktywnie dostosowywać swoje struktury sprzedaży do aktualnych realiów rynkowych i firmowych.

Jak można przystosować przestarzałe struktury do obecnych warunków i przezwyciężyć wewnętrzny opór wobec zmian?

 • Jak można bardziej efektywnie i kompleksowo dbać o rynki, równoważąc czas i inwestycje finansowe z optymalną obsługą klientów?
 • Których obiektywnych wskaźników efektywności można używać do szacowania pozycji na rynku i przedstawiania realistycznych i uczciwych celów rozwoju menedżerom najwyższego szczebla i przedstawicielom handlowym?

Nasze rozwiązania

Nasi specjaliści ds. terytoriów sprzedaży odpowiedzą na te pytania i pomogą zoptymalizować twoją strukturę sprzedaży, aby uzyskać lepsze pokrycie, wykorzystanie i efektywność rynku. Robimy to, przeprowadzając pogłębioną regionalną analizę twojej istniejącej struktury. Uwzględnia ona twoje kryteria i cele, istniejące relacje z klientami, elementy infrastruktury, a także czynniki geograficzne i kulturowe. Tworzymy jednolity model danych i obliczamy twój regionalny potencjał rynku. Stanowi on podstawę uczciwego przydziału pracy i regionalnego potencjału obrotów pomiędzy członków twojego działu sprzedaży. Modelujemy także różne scenariusze, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, wspierając cię na każdym etapie ich realizacji. Aby zapewnić bezproblemowe wdrożenie, odgrywamy wiele ról podczas całego procesu optymalizacji – od analityków danych, planistów scenariuszy i gospodarzy dyskusji do menedżerów zmian i doradców biznesowych.

Twoje korzyści

Nasi eksperci opracują strukturę dopasowaną do twoich indywidualnych celów i kryteriów, z naciskiem na poprawę twojej efektywności i wykorzystania potencjału. Wskazujemy zarówno regiony, które nie przynoszą wyników, które mogłyby, jak i ukrytych mistrzów, dzięki czemu możesz lepiej rozłożyć obciążenie pracą, oszacować swój udział w rynku oraz zidentyfikować obszary niewykorzystanego potencjału. Nasze obiektywne porady pomogą ci przezwyciężyć zamrożone struktury, dezorganizację i opór. Angażujemy wszystkich we wprowadzanie zmian dzięki naszemu przejrzystemu podejściu, wieloletniemu doświadczeniu oraz obiektywnym argumentom. Nasze szczegółowe specjalistyczne scenariusze pozwalają sporządzać wiarygodne i elastyczne plany oraz wybrać najlepszą opcję dopasowania twojej struktury terytorium sprzedaży do obecnych warunków rynkowych i celów firmy. Dzięki temu realizacja planów oraz ich korygowanie są łatwe i proste, co daje ci optymalną pozycję obecnie i w przyszłości.

Dlaczego warto nas wybrać

Będziemy wspierać cię podczas sprawdzonego procesu wprowadzania zmian i dostarczać ci obiektywnych wyników i wskaźników z jednego zaufanego źródła. Oferujemy:

 • sprawdzony proces, metodę i narzędzia: przez lata udoskonalaliśmy naszą metodologię, podejście do optymalizacji i narzędzia planistyczne. Pozwala nam to radzić sobie z pilnymi, złożonymi projektami optymalizacji;
 • doświadczenie i znajomość branży: nasze podejście do optymalizacji terytorium sprzedaży jest wyjątkowe, podobnie jak nasza specjalistyczna znajomość branży. Jako planiści i menedżerowie projektów, pomyślnie przeprowadziliśmy tysiące optymalizacji w wielu krajach;
 • kompleksowe i zintegrowane insighty: w uzupełnieniu procesu optymalizacji oferujemy obiektywne, wiarygodne i indywidualnie dopasowane dane GfK dotyczące potencjału. Zapewniamy też przejrzystość i precyzję procesu, integrując wszystkie źródła danych w jeden model danych.

Related Products

 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

 • GfK Experience Effects

  Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

 • GfK Campaign Performance Analysis

  Jedno źródło wielokanałowej analizy skuteczności kampanii na różnych urządzeniach w celu maksymalizacji wszystkich elementów mixu marketingowego. Linki do rzeczywistych zakupów. Oferuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności.

Related Insights

View all Insights