logo
search
PL

Geomarketing Overview

Geomarketing Overview

Podejmuj mądre decyzje – bądź geo-friendly

Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja

Właściwe podjęcie decyzji związanej z lokalizacją ma kluczowe znaczenie dla biznesu. Nasze usługi w zakresie analiz geomarketingowych obiektywnie identyfikują czynniki charakterystyczne, które wpływają na sukces lokalizacji biznesowych, sklepów, obszarów sprzedaży, grup docelowych, sieci sklepów i sieci dystrybucji – tak, aby można było maksymalnie wykorzystywać nowe możliwości i zapewniać sobie korzystniejszą pozycję na rynku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie operacjami, udoskonalanie zarządzania kategoriami czy wprowadzanie nowych produktów, odnoszenie sukcesów w sprzedaży czy optymalizację kampanii marketingowych, należy w pełni wykorzystywać swoje zasoby. Nasz pakiet rozwiązań w zakresie geomarketingu został opracowany tak, aby pomóc ci jak najlepiej ukierunkować działania.

Geomarketing dostarcza rozwiązania w obszarach takich, jak m.in.:
Ekspansja sieci handlowych oraz marketing

 • Wskazywanie tzw. „białych plam” – obszarów do rozwoju
 • Modele szacujące obroty nowych lokalizacji
 • Ocena potencjału centrów i parków handlowych z perspektywy najemców
 • Dane o potencjale rynku oraz narzędzia geo-marketingowe
 • Profilowanie asortymentu dla placówek handlowych

Zwiększanie efektywności działów sprzedaży producentów i dystrybutorów

 • Określenie atrakcyjności sprzedażowej i reorganizacja terytoriów sprzedaży
 • Ocena sieci dystrybucji i zwiększanie pokrycia
 • Ocena poziomu sprzedaży sklepów i wskazywanie sklepów z potencjałem na wzrost
 • Optymalizacja dystrybucji

Działalność centrów i parków handlowych (nieruchomości komercyjne)

 • Analiza potencjału socjo-demograficznego i ekonomicznego stref dojazdu
 • Wyznaczenie realnego catchment area
 • Prognoza obrotów
 • Prognoza frekwencji (footfall)
 • Rekomendacja strategii marketingowej
 • Rekomendacje repozycjonowania i remodellingu


Produkty geomarketingowe

RegioGraph: pracuj z danymi bezpośrednio na mapachcyfrowych

Oprogramowanie RegioGraph oferuje szeroką gamę narzędzi analitycznych i planistycznych do rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją.

 • Dokonaj restrukturyzacji swoich obszarów sprzedaży
 • Odnajduj dobrze rokujące regiony dla nowych lokalizacji
 • Wykorzystuj dane rynkowe, aby prowadzić wielokanałowe kampanie

Przyglądaj się dystrybucji swoich danych na danym obszarze, uzyskuj insighty dotyczące twojej sytuacji rynkowej i odkrywaj niewykorzystany potencjał. Przedstawiaj insighty na spersonalizowanych mapach i udostępniaj wyniki online za pomocą rozszerzenia TeamConnect.

RegioGraph LocationAdvice: analizuj lokalizacje na mapach cyfrowych, nawet będąc w ruchu (aplikacja online)
Więcej na temat tego, dlaczego RegioGraph jest nagradzanym oprogramowaniem do analizy lokalizacji, dowiesz się
 tutaj.

Co o RegioGraph mówią jego użytkownicy

„Z RegioGraph Planning korzystamy każdego dnia. Dział Analizy Lokalizacji i Badań Rynku w firmie EURONICS musi zawsze posiadać jasny obraz naszej sieci detalistów oraz lokalizacji konkurentów. Aby mu to umożliwić, importujemy nasze lokalizacje do RegioGraph, aby geokodować i integrować te dane w naszych materiałach w formie map. Ta geobaza służy między innymi jako fundament naszych analiz lokalizacji i obszarów dystrybucji”.
Wolfram Gräber, Tobias Schlegel, Dział Analizy Lokalizacji i Badań Rynku w firmie EURONICS Deutschland eG.

Geodata: zamieniaj dane w insighty dotyczące rynku

Zregionalizowane dane rynkowe, takie jak pochodzące z badania Siła Nabywcza GfK, baza budynków mieszkalnych GfK Address Points, GfK Micro Grid oraz zweryfikowane bazy adresowe, zapewniają szczegółowe insighty dotyczące rynków, grup docelowych i dostępnego potencjału. Zwróć uwagę na – zazwyczaj trudno dostrzegalne – trendy i relacje, analizując, agregując i porównując dane na temat potencjału w zestawieniu z danymi na temat swojej firmy na mapach cyfrowych.

O tym, jak możemy pomóc ci lepiej wykorzystywać potencjał rynku, dowiesz się tutaj.

Geo+BranchNetworks: znajduj najlepsze lokalizacje dla swojej sieci sklepów

Decyzje lokalizacyjne wymagają solidnej strategii reagującej na zmieniające się realia rynkowe. Każda lokalizacja musi odnieść sukces we własnym zakresie i wzmocnić skuteczność całej sieci detalicznej.

O tym, jak budować skuteczną i wydajną sieć oddziałów, dowiesz się tutaj. 

Geo+DistributionPartners: wybierz optymalną sieć partnerów dystrybucyjnych

Twój sukces zależy od efektywnego wykorzystania potencjału przez każdego z twoich partnerów handlowych. Jednak pomiar tej efektywności w całej sieci wymaga dogłębnego zrozumienia wzajemnych zależności między warunkami rynkowymi a cechami lokalizacji.

O tym, jak optymalizować sieć partnerów dystrybucyjnych i lepiej wykorzystywać potencjał, dowiesz się tutaj.

Geo+MarketShares: porównuj swoje obroty z lokalnym potencjałem

Znasz swoje obroty, ale czy rozumiesz, jak te liczby wypadają na tle rzeczywistego potencjału rynkowego? Aby odnieść sukces na złożonym rynku, musisz wiedzieć, jak dobrze wykorzystujesz regionalny potencjał swojego produktu lub usługi. Geo+MarketShares zapewnia obiektywne kryterium do mierzenia efektywności detalistów i wyników sprzedaży.

O tym, jak efektywnie zarządzać swoimi rynkami i wykorzystywać dostępny potencjał, dowiesz się tutaj. 

Geo+SalesTerritories: twórz lepsze struktury sprzedaży

Sprzedaż w terenie jest kosztowna. Ale fachowo zarządzana, stanowi także istotny czynnik wpływający na obroty i rozwój firmy. Aby zapewnić efektywność sprzedaży, musisz dostosowywać swoje struktury sprzedaży do aktualnych realiów rynkowych i firmowych.

Więcej na temat tego, jak optymalizować strukturę obszaru sprzedaży i osiągać cele firmy, dowiesz się tutaj. 

Geo+TargetGroups: dokładnie określaj swoje grupy docelowe i popyt na produkty na danym obszarze

Znajomość grup docelowych jest kluczem do sukcesu. Jest to jednak coraz trudniejsze, biorąc pod uwagę złożone rynki i różnorodne zachowania konsumentów. Ograniczone budżety marketingowe i sprzedażowe oznaczają, że każda złotówka musi zostać strategicznie zainwestowana, aby napędzać twój biznes.

O tym, że możesz sprostać tym wyzwaniom i lepiej zrozumieć rozmieszczenie obecnych i potencjalnych klientów, dowiesz się tutaj. 

Co o RegioGraph mówią jego użytkownicy

„Z RegioGraph Planning korzystamy każdego dnia. Dział Analizy Lokalizacji i Badań Rynku w firmie EURONICS musi zawsze posiadać jasny obraz naszej sieci detalistów oraz lokalizacji konkurentów. Aby mu to umożliwić, importujemy nasze lokalizacje do RegioGraph, aby geokodować i integrować te dane w naszych materiałach w formie map. Ta geobaza służy między innymi jako fundament naszych analiz lokalizacji i obszarów dystrybucji”.

Wolfram Gräber, Tobias Schlegel, Dział Analizy Lokalizacji i Badań Rynku w firmie EURONICS Deutschland eG

marketingIntelligence_Geomarketing2

https://geodata.gfk.com/availability/cresta-zones/

Related Products

 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

 • GfK Experience Effects

  Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

 • GfK Campaign Performance Analysis

  Jedno źródło wielokanałowej analizy skuteczności kampanii na różnych urządzeniach w celu maksymalizacji wszystkich elementów mixu marketingowego. Linki do rzeczywistych zakupów. Oferuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności.

Related Insights

View all Insights