search
PL

Geo+DistributionPartners

Geo+DistributionPartners

Twój sukces zależy od efektywnego wykorzystania potencjału przez każdego z twoich partnerów handlowych. Jednak pomiar tej efektywności w całej sieci wymaga pogłębionego zrozumienia wzajemnych zależności między warunkami rynkowymi a cechami lokalizacji.

 • Jakie czynniki przyczyniają się najbardziej do sukcesu twoich partnerów handlowych?
 • Jaki potencjał tkwi w obszarach oddziaływania twoich partnerów handlowych?
 • Gdzie można znaleźć nowych partnerów dystrybutorów, aby rozwijać swoją sieć?

Nasze rozwiązanie

Odpowiadamy na te pytania, przedstawiając szczegółową listę poszczególnych atrybutów związanych z placówkami twoich partnerów handlowych. Robimy to dzięki odniesieniu twoich danych do naszych szczegółowych insightów dotyczących potencjału grup docelowych, wielkości rejonu oddziaływania, wielkości popytu i innych czynników unikatowych dla twojego rynku. Uzyskana typologia identyfikuje regiony i skupiska detalistów posiadające korzystne warunki dla twoich produktów. Dzięki temu otrzymujesz łatwy do realizacji plan działania, który obejmuje dostosowywanie sieci dystrybutorów oraz zarządzanie nimi i jest oparty na obiektywnych wskaźnikach.

Co zyskujesz

Dokonujemy klasyfikacji twoich partnerów dystrybucyjnych na podstawie lokalnego potencjału sprzedaży detalicznej i popytu. To pozwala ci obiektywnie oceniać partnerów handlowych i ich otoczenie detaliczne, dzięki czemu zyskujesz pogłębioną znajomość możliwości rynku. Użyj naszych insightów do identyfikowania optymalnych partnerów handlowych i kanałów sprzedaży w oparciu o rodzaj lokalizacji i regionalny popyt. Umożliwiamy także optymalizację: regionalnego lokowania produktów i inwestycji w marketing, promocji w POS oraz wprowadzania produktów na rynek w całej twojej sieci. Nasze insighty dostarczają także przekonujących argumentów w negocjacjach z partnerami handlowymi.

Dlaczego warto nas wybrać

Nasza fachowa wiedza dostarcza wiarygodnej podstawy do wyboru właściwych lokalnych partnerów dystrybucyjnych. Oferujemy:

 • innowacyjną, sprawdzoną metodę, która działa na każdym rynku. Uzyskane insighty stanowią obiektywny i zunifikowany punkt odniesienia do zarządzania firmą i mierzenia wyników;
 • insighty dotyczące lokalizacji i fachowa branżowa wiedza: nasze zindywidualizowane insighty łączą fachową lokalną wiedzę z naszą dogłębną znajomością wyzwań stojących przed branżą;
 • zintegrowane insighty GfK: przedstawiamy wnikliwe insighty dotyczące twoich lokalnych partnerów handlowych, oparte na naszej obszernej bazie danych oraz naszych panelach detalicznych i konsumenckich. Nasza niezawodna fachowa wiedza pomaga podejmować bardziej przemyślane decyzje, dzięki którym możesz rozwijać swoją działalność.

Related Products

 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

 • GfK Experience Effects

  Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

 • GfK Campaign Performance Analysis

  Jedno źródło wielokanałowej analizy skuteczności kampanii na różnych urządzeniach w celu maksymalizacji wszystkich elementów mixu marketingowego. Linki do rzeczywistych zakupów. Oferuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności.

Related Insights

View all Insights