search
PL

GfK Market Intelligence: Forecasting

Demand Forecasting /  DFO

Oparte na argumentach planowanie, któremu możesz zaufać

Dzisiejszy krótki odstęp czasu pomiędzy opracowaniem nowego produktu i wprowadzeniem go na rynek oraz coraz krótsze cykle życia produktu wywierają na organizacjach ogromną presję konkurencyjną. Zachowania zakupowe konsumentów stale się zmieniają. Aby odnosić sukces, firmy potrzebują precyzyjnych prognoz sprzedaży – opartych na solidnych analizach – oraz znajomości najbardziej aktualnych trendów zakupowych i rynkowych. Firma GfK dostarcza szczegółowych prognoz popytu w zakresie elektroniki użytkowej, a także insightów dotyczących światowych trendów w zakresie rynku technologii. 

Nasze prognozy powstają w oparciu o największy na świecie zbiór danych z punktów sprzedaży (POS) dotyczących towarów trwałego użytku, a także naszą fachową wiedzę na temat rynku światowego i rynków lokalnych. To przynoszące doskonałe efekty połączenie oferuje szczegółowe i aktualne prognozy popytu przedstawiające, jakie produkty konsumenci będą kupować, w jakich ilościach, za jakie ceny i gdzie. 

Zestaw prognozowy Forecast firmy GfK obejmuje trzy rozwiązania: 

  • Demand Forecast – prognozy popytu dla producentów i detalistów 
  • Forecasting – prognozy dla inwestorów instytucjonalnych
  • Supply Chain and Industry Market Analytics – analityka łańcucha dostaw i rynków branżowych

Uzyskaj lepszą kontrolę nad popytem i podażą dzięki nowemu podejściu do planowania

To konsumenci, a nie detaliści czy producenci, stanowią siłę napędową dzisiejszej skupionej na kliencie gospodarki. Oni określają apetyt na produkty, czyniąc tradycyjne modele popytu i podaży zbędnymi. W sytuacji, gdy czasu na realizację marży i zmaksymalizowanie sprzedaży jest coraz mniej, marki, detaliści i producenci muszą szybko przewidywać i reagować na zmieniające się preferencje konsumentów, jeśli mają oni oferować odpowiednie produkty odpowiednim klientom w odpowiednim czasie. Twoja zdolność trafnego przewidywania przyszłego popytu może zadecydować o sukcesie lub porażce sprzedaży.

System Demand Forecast od GfK dostarcza ci obiektywnych, regularnych i dokładnych prognoz, które umożliwiają:

  • Doskonalenie systemu planowania sprzedaży: zrozum, co wpływa na bieżący i przyszły popyt; dostosuj swój portfel produktów tak, aby zoptymalizować nowe obszary wzrostu; uwzględnij główne czynniki napędowe branży.
  • Opanowanie zarządzania łańcuchem dostaw: uwzględnij wpływ nowych technologii w swoim planowaniu; zminimalizuj nadprodukcję i braki w dostawach; zwiększ zadowolenie klientów dzięki przewidywaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, zanim one się pojawią.
  • Uzyskanie szerszej perspektywy: uzyskaj ogólny ogląd dotyczący kraju i rynku na poziomie grup produktowych; zintegruj trendy historyczne i zmiany sezonowe w swoim planowaniu biznesowym; reaguj szybko dzięki krótkoterminowym prognozom.

System Demand Forecast od GfK jest elastyczny, skalowalny i często generuje nowe dane, a jego wiarygodne prognozy obejmują ponad 300 kategorii technicznych dóbr konsumpcyjnych (RTV, AGD, elektronika użytkowa) sprzedawanych na całym świecie. Dostęp do danych możliwy jest w dowolnym momencie w systemie 24/7 za pomocą łatwego w użyciu panelu internetowego. 

Jako inwestor szybko podejmuj przemyślane decyzje inwestycyjne

Inwestorzy instytucjonalni odczuwają presję, aby osiągać wymagane wyniki. Otrzymywanie z wyprzedzeniem ostrzeżeń o istotnych trendach, gdy tylko się pojawią, jest nieocenione przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dostarczamy inwestorom rzetelnych, szczegółowych prognoz opartych na rzeczywistych danych dotyczących sprzedaży. Przewidujemy i dokumentujemy punkty zwrotne w popycie konsumenckim, dostarczając regularnych, aktualnych i szczegółowych analiz na temat firm produkujących urządzenia technologiczne, półprzewodniki i wyroby konsumenckie trwałego użytku. Ogólnoświatowa obecność zespołu gwarantuje wsparcie praktycznie 24/7.

Fachowe prognozy dla łańcuchów dostaw

Korzystając z danych dotyczących sprzedaży, dostarczamy aktualnych, podstawowych i przyrostowych informacji dostawcom części i sprzedawcom markowych produktów na całym świecie. Nasza usługa analityki łańcucha dostaw i rynków branżowych Supply Chain and Industry Market Analytics (SIMA) zapewnia pogłębione analizy i wskazuje związki pomiędzy ich wynikami i zewnętrznymi punktami danych, wyjaśniając i przewidując kierunki rozwoju na rynku urządzeń technologicznych.

System SIMA został opracowany dla dostawców w łańcuchach dostaw w branży telefonów komórkowych, telewizorów oraz komputerów stacjonarnych / tabletów. Dostarcza on globalnych oraz regionalnych prognoz sporządzanych przez naszych analityków rynkowych pracujących w Azji, USA i Europie.

Related Products

Related Insights

View all Insights