logo
search
PL

GfK Marketing Mix Evaluator

Poznaj wpływ kampanii marketingowych na sprzedaż

Optymalizuj efektywną częstotliwość kampanii

Jaki jest zwrot inwestycji z Twoich kampanii reklamowych FMCG? Które media i w jakim stopniu za to odpowiadają? Jak zoptymalizować efektywną częstotliwość kampanii?

Na te pytania odpowie analiza Marketing Mix Evaluator (MME), która gwarantuje poznanie wpływu kampanii marketingowych na sprzedaż, mierzony zakupami na reprezentatywnym panelu gospodarstw domowych (8000 gospodarstw, które na bieżąco skanują wszystkie zakupy FMCG przyniesione do domu). Dostarczamy kluczowe wskaźniki potrzebne reklamodawcom i dysponentom budżetów reklamowych do realnej oceny sukcesu ich kampanii.

Analiza mierzy krótkoterminowy wpływ sprzedażowy generowany przez poszczególne elementy kampanii w trakcie jej trwania- wyniki dostarczane są już w 6 tygodni po zakończeniu kampanii! Dzięki analizie dowiesz się:

  • Jaki był całkowity zasięg kampanii?
  • Jakie były współzasięgi poszczególnych mediów a które media wygenerowały inkrementalny zasięg?
  • Czy kampania dotarła do mojej grupy docelowej?
  • Które kanały najskuteczniej docierały do moich targetów?

Skuteczność kanału

  • Które kanały wspomagały moją kampanię?
  • Które media odpowiadały za największą sprzedaż reklamowanego produktu?
  • Które media budowały penetracje a które częstotliwość zakupu?

Sprzedaż

  • Jaki wpływ miała kampania na sprzedaż?
  • Jaki był zwrot z inwestycji z kampanii?

Efekt kampanii

  • Jakie są krótko- i średnioterminowe efekty kampanii?

Zoptymalizuj cyfrowe touchpointy, dostosuj strategię mediów cyfrowych i oceń skuteczność reklamy.

Metoda Campaign Performance Analysis od GfK opiera się na danych z badania GfK Crossmedia Link, które zapewnia pomiary typu single-source oraz cross-device. Mierzy ekspozycję w mediach i łączy ją z realnymi zakupami produktów w sektorach FMCG oraz detalistów. Metoda zharmonizowana z danymi z ad-serwera, zapewnia porównywalne wskaźniki KPI dla wszystkich kanałów mediowych, takich jak Net Reach, OTS, GRP, Cost-per-GRP itp. 

Related Products

Related Insights

Show all insights