search
PL

GfK Marketing Mix Evaluator

GfK Marketing Mix Evaluator

Poznaj wpływ kampanii marketingowych na sprzedaż

Optymalizuj efektywną częstotliwość kampanii

Jaki jest zwrot inwestycji z Twoich kampanii reklamowych FMCG? Które media i w jakim stopniu za to odpowiadają? Jak zoptymalizować efektywną częstotliwość kampanii?

Na te pytania odpowie analiza Marketing Mix Evaluator (MME), która gwarantuje poznanie wpływu kampanii marketingowych na sprzedaż, mierzony zakupami na reprezentatywnym panelu gospodarstw domowych (8000 gospodarstw, które na bieżąco skanują wszystkie zakupy FMCG przyniesione do domu). Dostarczamy kluczowe wskaźniki potrzebne reklamodawcom i dysponentom budżetów reklamowych do realnej oceny sukcesu ich kampanii.

Analiza mierzy krótkoterminowy wpływ sprzedażowy generowany przez poszczególne elementy kampanii w trakcie jej trwania- wyniki dostarczane są już w 6 tygodni po zakończeniu kampanii! Dzięki analizie dowiesz się:

 • Jaki był całkowity zasięg kampanii?
 • Jakie były współzasięgi poszczególnych mediów a które media wygenerowały inkrementalny zasięg?
 • Czy kampania dotarła do mojej grupy docelowej?
 • Które kanały najskuteczniej docierały do moich targetów?

Skuteczność kanału

 • Które kanały wspomagały moją kampanię?
 • Które media odpowiadały za największą sprzedaż reklamowanego produktu?
 • Które media budowały penetracje a które częstotliwość zakupu?

Sprzedaż

 • Jaki wpływ miała kampania na sprzedaż?
 • Jaki był zwrot z inwestycji z kampanii?

Efekt kampanii

 • Jakie są krótko- i średnioterminowe efekty kampanii?

Zoptymalizuj cyfrowe touchpointy, dostosuj strategię mediów cyfrowych i oceń skuteczność reklamy.

Metoda Campaign Performance Analysis od GfK opiera się na danych z badania GfK Crossmedia Link, które zapewnia pomiary typu single-source oraz cross-device. Mierzy ekspozycję w mediach i łączy ją z realnymi zakupami produktów w sektorach FMCG oraz detalistów. Metoda zharmonizowana z danymi z ad-serwera, zapewnia porównywalne wskaźniki KPI dla wszystkich kanałów mediowych, takich jak Net Reach, OTS, GRP, Cost-per-GRP itp. 

Related Products

 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

 • GfK Experience Effects

  Tracking efektywności touchpointów budujących doświadczenia konsumentów. Ilustruje, które aktywności mają największy zasięg, wpływ na emocje i co za tym idzie decydują o poziomie wydatków.

 • GfK Campaign Performance Analysis

  Jedno źródło wielokanałowej analizy skuteczności kampanii na różnych urządzeniach w celu maksymalizacji wszystkich elementów mixu marketingowego. Linki do rzeczywistych zakupów. Oferuje porównywalne najważniejsze wskaźniki efektywności.

Related Insights

View all Insights