logo
search
PL

GfK Experience Effects

Pomiar efektywności punktów kreujących doświadczenia konsumentów

Czym jest?

To program monitorowania, który dostarcza insightów dotyczących sposobów jak interakcje wpływają na postrzeganie marki i co za tym idzie na skłonność do zakupów.

Jak działa?

Określamy, które działania mają największy zasięg i wpływ na emocje oraz które nie przynoszą spodziewanych wyników. Ustalamy optymalny mix aktywności „owned & paid”, aby zmaksymalizować efekt inwestycji. Dostarczamy bardziej pogłębionych insightów dotyczących konkretnych kampanii i działań, wykorzystując pomiary aktywne i pasywne.

Korzyści

Interfejs ilustrujący całościowy i czytelny obraz twoich punktów kontaktu i efektywności kampanii, identyfikujący działania zwiększające zwrot z inwestycji w ramach kompozycji działań „owned & paid”. Optymalizuje elementy kreatywne, reklamy, składające się na  kampanię i oferuje symulator do lepszego podziału inwestowanych środków.

Related Products

 • gfknewron_Logo_XS_RGB_1024x248px_300ppi

  AI-powered intelligence connects all sales and consumer data into a smart solution that enables you to react, plan, predict, pivot, and win.

  Więcej informacji
 • GfK Marketing Mix Modeling & Media Mix Optimizer

  Prowadź odpowiednie kampanie na najbardziej wydajnych kanałach. Przeprowadzaj symulacje rozmaitych strategii medialnych i uzyskuj rekomendacje dotyczące alokacji budżetu mediowego, aby zrealizować zakładaną sprzedaż i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

  Więcej informacji
 • GfK Geomarketing

  Obiektywnie oceniaj czynniki charakterystyczne dla lokalizacji, które wpływają na sukces lokalizacji biznesowych, sklepów, obszarów sprzedaży, grup docelowych, sieci sklepów i sieci dystrybucji

  Więcej informacji

Related Insights

Show all insights