search
PL

Analiza wszystkich aspektów życia konsumentów.

Życie, postawa i obawy konsumentów szybko się zmieniają. Dysponując właściwymi analizami, można wykorzystać te zmiany, aby wyprzedzać nowe trendy i dostosowywać się do nowych wymagań. Consumer Life to najbardziej kompleksowe na świecie i najdłużej prowadzone badanie trendów w zachowaniach konsumentów. Dane na potrzeby tego badania są zbierane corocznie od 1997 r., od ponad 30 tys. konsumentów z ponad 25 krajów. Dostarczają liderom rynku szczegółowych informacji na temat wszystkich aspektów życia ludzi, w tym ich aspiracji, wartości osobistych, perspektyw na przyszłość i obaw o przyszłe losy świata, zachowań określających styl życia, uprawianych hobby, zachowań konsumpcyjnych oraz ich wykorzystania w ochronie zdrowia, sektorze finansowym, branży rozwiązań mobilnych i technologii, mediach itd.

 


Umiejscowienie konsumenta w centrum strategii biznesowych firm

Wyniki badania Consumer Life umożliwiają liderom odpowiedzialnym za marketing, innowacje i strategie opracowywanie ukierunkowanych na klienta planów na przyszłość.

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK
Przewiduj przyszłość i przyszłe trendy

Postaraj się zrozumieć podstawowe siły powodujące zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów, aby przewidywać ich zmieniające się wymagania i potrzeby. Identyfikuj możliwości tkwiące w Twojej kategorii konsumentów, ich cechach demograficznych i segmencie rynku obsługiwanym przez Twoją firmę oraz nie dopuść do tego, aby sytuacja niemile Cię zaskoczyła, poprzez szybkie identyfikowanie potencjalnych czynników zakłócających.

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK
Zrozum, jak zmieniają się osobiste wartości i style życia

Świat ulega dynamicznym zmianom oraz wywiera wpływ na ideały i działania konsumentów. Dowiedz się, jak zmieniają się w czasie osobiste wartości konsumentów, jak wpływa to na ich działania oraz co to oznacza dla strategii komunikacji oraz portfela marek Twojej firmy.

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK
Umiejętnie opracowuj komunikaty dostosowane do specyfiki grupy docelowej Twojego przedsiębiorstwa

Zadbaj o wysoki priorytet i skuteczność działań marketingowych i handlowych Twojej firmy poprzez dostosowanie jej komunikatów i unikatowych punktów sprzedaży do wymagań, potrzeb i zmieniających się oczekiwań klientów.

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK
Dowiedz się, pod jakim względem konsumenci interesujący dla Twojej firmy są podobni... a czym się różnią

Podziel konsumentów na dowolną liczbę segmentów wynikających z kryteriów demograficznych i psychograficznych oraz z zachowań stanowiących wyraz przyjętych postaw, aby szybko i wymiernie zademonstrować elementy spójne i luki. Pozwoli to Twojej firmie odpowiednio dostosować działania marketingowe i zwiększyć zasięg działania.

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK
Rozwijaj swoją firmę i wprowadzaj innowacje w nowych produktach i na nowych rynkach

Wykorzystuj postawy i zachowania konsumentów do identyfikowania i eliminowania luk oraz do wchodzenia na nowe rynki, które oferują nowe możliwości. Przekazuj uzyskane informacje działom rozwoju produktu i marketingu oraz działowi odpowiedzialnemu za strategię rozwoju i badanie potencjału rynku.

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK
Określaj perspektywy na przyszłość, aby umożliwić planowanie długoterminowe

Dowiedz się, jak konsumenci postrzegają zmiany zachodzące na świecie i jaki wpływ wywiera to na ich plany, decyzje zakupowe, style życie itd. Dzięki koncentracji na wiodących konsumentach jesteśmy w stanie zaoferować analizy trendów, zanim te trendy staną się praktyką dominującą.


Analizy dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Wyniki badania Consumer Life są dostępne w różnych formatach, aby zapewnić Twojej firmie dostęp do potrzebnych danych analitycznych, gdy ich potrzebuje, co pozwoli jej zaoszczędzić czas i pieniądze oraz unikać kłopotów. Od raportów zbiorczych, które pozwolą udzielić odpowiedzi na kluczowe pytania w podziale na kategorie, rynki, trendy i segmenty demograficzne, poprzez zapewnienie Twojej firmie dostępu do danych online przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, aby możliwe było przeprowadzanie analiz we własnym zakresie, aż po usługi konsultingowe dostosowane do nietypowych pytań Twojej firmy itd. Dzięki niezrównanemu zakresowi i dogłębności badań możemy odpowiadać na palące pytania Twojego przedsiębiorstwa szybko i ekonomicznie. Dokładność wyników ilościowych naszych badań sprawia, że korzystając z usług GfK, Twoja firma — wraz z kluczowymi interesariuszami — może mieć pewność, iż podejmuje decyzje w oparciu o solidne i wiarygodne informacje.

Raporty na żądanie
Pule danych dostępnych online
Subskrypcje
Usługi doradztwa
 • GfK-Mood-of-the-World

  Gotowe raporty dotyczące określonych tematów, segmentów, rynków lub trendów

  Raporty zbiorcze, takie jak Market Brief (Podstawowe informacje o rynku), Generational Report (Raport pokoleniowy), TrendKey oraz niezbędne raporty na tematy takie jak zaufanie do marki, globalne style życia, handel detaliczny, technologia, dobrostan itp., udzielają natychmiastowych odpowiedzi na najbardziej palące pytania biznesowe.

  Niestandardowe raporty dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa

  Uzyskaj raporty dostosowane do potrzeb Twojej firmy oraz jej specyfikacji i formatów. Zespół naszych doświadczonych konsultantów opracuje wspólnie z Tobą niestandardowe rozwiązanie wykorzystujące dowolną liczbę zastrzeżonych źródeł danych GfK, jak i źródeł Twojej firmy. W zależności od potrzeb oferujemy rozwiązania opracowywane z udziałem klienta lub rozwiązania pod klucz, od opracowania koncepcji po dostarczenie.

   

  Uzyskaj przegląd informacji o naszych raportach >>

 • data pools

  Uzyskaj dostęp przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu do danych nt. trendów w zachowaniach konsumentów, dla jednego kraju lub dla całego świata

  Rozumiemy, że możesz chcieć przeanalizować uzyskane dane samodzielnie. Consumer Life pozwala Ci utworzyć własny bieżący rok lub sformułować zapytania dotyczące trendów za pomocą dostępnego przez Internet, interaktywnego narzędzia do analizy danych oraz z łatwością eksportować i udostępniać wyniki. Utwórz własny zestaw tabel, zmiennych lub profili docelowych, do wykorzystania teraz lub później.

 • subscription-services

  Ciągły strumień analiz, które pozwolą Ci na bieżąco aktualizować posiadaną wiedzę

  Postawy i zachowania konsumentów ciągle się zmieniają. Aby nadążyć za wszystkimi tymi zmianami, możesz wykupić subskrypcję na zestaw usług doradztwa i stale aktualizowanych raportów oraz na dostęp do aktualnych danych, aby być zawsze na bieżąco i dysponować aktualną wiedzą. Usługi subskrypcji są dostępne na całym świecie i są w pełni dostosowywane do potrzeb klienta.

 • consulting services

  Niestandardowe analizy i wsparcie ze strony naszych ekspertów

  Nie wiesz, od czego zacząć? Niezależnie od tego, czy chcesz zdobyć wiedzę na temat nowych rynków lub perspektyw kolejnego produktu, nasz zespół doświadczonych ekspertów z przyjemnością Ci w tym pomoże. Zespół ds. badania Consumer Life oferuje różnego rodzaju usługi — od aktywnej współpracy po raporty strategiczne pod klucz i warsztaty — dzięki czemu pomoże Tobie i Twojej firmie przekształcić dzisiejsze analizy w przyszłe możliwości.


Jak klienci wykorzystują wnioski z analiz

 • Badania Consumer Life prowadzone przez firmę GfK oferują najwyższej klasy analizy głównych trendów i wartości kształtujących działania konsumenta. Zrozumienie specyfiki i dogłębna analiza poszczególnych grup pokoleniowych zapewnia nam solidną wiedzę na temat sposobów myślenia naszych przyszłych klientów, natomiast analiza oparta na danych z badania Consumer Life pomaga nam dopracować nasze strategie i skoncentrować się na znaczących czynnikach.

  Alka Baijal
  dyrektor, Nissan North America

 • Warsztat z zespołem GfK Consumer Life był bardzo wartościowy. Dowiedzieliśmy się więcej o postawach, obawach i zachowaniach konsumentów. Wszystkie odpowiedzi, które otrzymaliśmy, pomogą nam dalej realizować cele biznesowe. Z przyjemnością w przyszłości będziemy kontynuować tę współpracę.

  Vera Kockler
  Marketing Manager w trinamiX GmbH

Consumer life - zrozum wszystkie aspekty życia klientów | GfK

Bądź na bieżąco

Chcesz być na bieżąco z cokwartalnymi informacjami nt. trendów w zachowaniach konsumentów?

Zamów subskrypcję na nasz cokwartalny biuletyn.

Subskrybuj teraz