search
PL

31.03.2020

Polepszenie nastrojów konsumenckich

* UWAGA – termin realizacji marcowej fali badania w Polsce (6-11 marca) nie objął skutków wydanego 20 marca rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego wprowadzenia w Polsce stanu epidemii oraz dalszych związanych z tym ograniczeń. Tym samym wyniki fali marcowej nie uwzględniają jeszcze zmian w nastrojach konsumentów wywołanych przez epidemię.

Warszawa, 31 marca 2020 r. – Po lutowym istotnym pogorszeniu nastrojów konsumentów, w marcu nastąpiła poprawa

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w początkach marca wyższy o 1,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 1.

W zakresie składowych barometru poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,8 p.p., z poziomu 0,4 do 4,2) oraz oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (wzrost o 3,5 p.p., z poziomu -7,8 do -4,3), natomiast pogorszyły się oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,3 p.p., z poziomu 6,4 do 6,1) oraz skłonność do zakupów (spadek o 0,3 p.p., z poziomu -1,6 do -1,9).

W perspektywie krótkookresowej oczekiwany jest skokowy spadek wartości Barometru Nastrojów Konsumentów spowodowany realizacją badania w terminie obejmującym już skutki obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez rząd w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Skala tego spadku i okres w którym będzie się on utrzymywał uzależniona jest od efektywności rozwiązań pomocowych w gospodarce krajowej i światowej oraz z efektywności wykorzystania ich przez firmy. Co w dłuższym horyzoncie czasowym może przełożyć się na pozytywne impulsy na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych.

 

O badaniu
Badanie zrealizowano w dniach 6-11 marca metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej próbie n=1000 osób.

 

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

 

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

 

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy

ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła

Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Skłonność do zakupów

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?

ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej

 

 

 

                                                                       KONIEC

 

 

 

O GfK

GfK – extracting the signals from the noise

W świecie danych – ich nadmiarowości, nadużywania i zakłóceń – klucz do sukcesu znajduje się w umiejętności odnajdywania w otaczającym szumie istotnie wartościowych sygnałów. GfK ze swoim ponad 85-letnim doświadczeniem w skutecznym łączeniu danych z wiedzą naukową jest zaufanym doradcą w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Dbałość o szczegóły, zaawansowane wdrożenia oparte na rozszerzonej inteligencji, pozwalają nam dostarczać rozwiązania analityczne na najwyższym poziomie. Zapewniamy nie tylko dane opisowe, ale także praktyczne rekomendacje. Dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dzięki nim bez obaw podejmiesz wszelkie decyzje biznesowe – zwiększające sprzedaż, efektywność organizacji lub działań marketingowych. Dlatego naszym globalnym hasłem i obietnicą jest Growth from Knowledge. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.gfk.com lub śledź GfK na Twitterze www.twitter.com/GfK.

 Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje