search
PL

31.01.2020

Nieznaczny wzrost nastrojów konsumentów

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w styczniu wyższy o 0,5 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 2.

Spośród składowych barometru najbardziej poprawiła się skłonność do zakupów (wzrost o 3,2 p.p., z poziomu 1,6 do 4,8), oraz, umiarkowanie, ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 p.p., z poziomu 7,5 do 8,9). Natomiast znacząco pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (spadek o 5 p.p., z poziomu 0,1 do     - 4,9) oraz, nieznacznie, oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,5 p.p., z poziomu 4,7 do 4,2).

W perspektywie długookresowej nastroje polskich konsumentów nadal znajdują się na wysokim poziomie, znacząco wyższym niż nastroje przeciętnych Europejczyków. Jednocześnie w perspektywie krótkookresowej zauważalny jest spadek optymizmu. Od czerwca, kiedy indeks nastrojów osiągnął swoje historyczne maksimum na poziomie 7,3 punktów, notowany był stały spadek, aż do obecnej nieznacznej zwyżki. Notowania lutowe dadzą odpowiedź, czy jest ona chwilową korektą trendu spadkowego czy zapowiedzią odrabiania strat i dalszych wzrostów. W dyskursie publicznym i przestrzeni medialnej nadal akcentowane są główne czynniki ryzyka. Czynniki ogólnoświatowe, czyli globalne spowolnienie gospodarcze, konflikty polityczne, handlowe, niepewność wokół skutków Brexitu, rozwijająca się epidemia w Chinach oraz czynniki lokalne – przede wszystkim wzrost inflacji, silna polaryzacja polityczna społeczeństwa. Kumulacja negatywnych komunikatów może w najbliższej perspektywie dać silny impuls do trwałego spadku ocen i nastrojów wśród Polaków. Pierwszym tego symptomem może być już zauważalny i systematyczny spadek ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, które obecnie spadły do najniższego poziomu od stycznia 2017 roku.

 O badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 10-16 stycznia metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej próbie n=1000 osób.

 Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

 Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

 Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy

ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła

Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Skłonność do zakupów

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?

ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej

 

                                                                       KONIEC

   O GfK

GfK stosuje naukowe podejście w analizie danych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom badawczym dostarczamy informacje o konsumentach, rynkach, markach i mediach. Zarówno tych dzisiejszych, jak i przyszłych. Dla naszych klientów jesteśmy sprawdzonym partnerem badawczym i analitycznym. GfK „Growth from Knowledge”.

Więcej informacji www.gfk.com/pl oraz https://twitter.com/GfK.Latest Press Releases

 • 06.03.2024

  Luty to kolejny miesiąc, w którym konsumenci ocenili swoje nastroje „na plus”. Wynik Polski dystansuje średnią unijną, gdzie wskaźnik wciąż znajduje się na dwucyfrowym minusie. Prawdziwą rewolucję widać jednak dopiero w perspektywie rocznej. Zmiany w poszczególnych ocenach – np. sytuacji ekonomicznej kraju – sięgają nawet kilkudziesięciu jednostek. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje