search
PL

03.03.2017

Poznaj najnowsze światowe trendy konsumenckie i rynkowe

Badanie trendów rynkowych i prognozowanie zmian jest złożonym procesem. Zrozumienie mechanizmów rządzących tymi zmianami nie może opierać się jedynie na prostej rejestracji zachowań konsumentów.  

Analizowanie zachowań rynku to poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań. Jakie czynniki stymulują zmiany? Czy zachodzące zmiany otwierają nowe perspektywy? Jak można je w przyszłości wykorzystać? Aby trafnie i efektywnie planować działalność biznesową, niezbędne jest dysponowanie precyzyjnymi prognozami, pomocnymi w optymalizacji oraz kreowaniu przyszłej podaży i popytu.  

Przedstawiamy GfK Consumer Life (Roper Reports), największe na świecie badanie umożliwiające identyfikację głównych światowych trendów konsumenckich i rynkowych. 

GfK Consumer Life (Roper Reports) to bogate źródło wiedzy o trendach w zakresie stylów życia, wartości, postaw i zachowań konsumentów na różnych rynkach. Dzięki tej wiedzy pomagamy nie tylko zrozumieć nastroje konsumenckie w poszczególnych krajach, lecz także zidentyfikować istotne dla danego rynku trendy oraz wskazać na szanse i zagrożenia, które owe zmiany ze sobą niosą.

Do pobrania: broszura informacyjna

Insights

View all Insights