search
PL

14.05.2020

Udoskonalaj taktykę promocji dzięki cotygodniowym insightom dotyczącym sprzedaży

Cotygodniowe monitoring punktów sprzedaży (POS) dostarcza osobom odpowiedzialnym za marketing sprofilowane insighty potrzebne do podjęcia właściwej decyzji, w odpowiednim czasie.

Jeśli specjaliście ds. marketingu zależy na właściwej ocenie efektywności kampanii promocyjnej, musi zawsze trzymać rękę na pulsie. Pulsie punktu sprzedaży. Dokładne zrozumienie tego, co dzieje się w punkcie sprzedaży jest decydujące z punktu widzenia optymalizacji promocji i wprowadzania produktu na rynek, szczególnie w przypadku sezonowych świąt w handlu, takich jak np. Black Friday.

Producenci technologii od dekad opierają swoje strategiczne decyzje na wynikach comiesięcznego monitorowania punktów sprzedaży przez GfK. Choć strategia marketingowa z pewnością zyskuje dzięki danym miesięcznym, decyzje taktyczne, takie jak te dotyczące dostosowania promocji i planowania najważniejszych okresów sprzedaży, muszą być podejmowane szybko i w czasie możliwie najbardziej zbliżonym do rzeczywistego. Zespoły marketingowe potrzebują zatem częstszych insightów dotyczących wyników sprzedaży detalicznej produktów własnych i konkurencyjnych we wszystkich istotnych kanałach.

Rzetelne dane tygodniowe z punktów sprzedaży (POS) dostarczają informacji potrzebnych do maksymalizacji działań marketingowych, gdy ma to największe znaczenie. Oto jak to działa:

Maksymalizacja wpływu kampanii marketingowych

Kierownicy sprzedaży i marketingu muszą zoptymalizować wydatki na marketing w handlu. Niezależnie od tego, czego ich działanie dotyczy – cen, promocji sprzedaży w sklepie czy też nośników reklamowych – potrzebują oni szczegółowych informacji na temat zależności wzrostu sprzedaży od zainwestowanego kapitału. Dane miesięczne mogą wykazywać wzrost sprzedaży w danym miesiącu, ale to cotygodniowe dane z trackingu POS dostarczają (wkrótce po faktycznej sprzedaży) szczegółowych danych dotyczących sprzedaży, które służą monitorowaniu efektywności promocji. Częstsze raportowanie pozwala zespołom ds. sprzedaży i marketingu maksymalizować wpływ poprzez szybkie działanie, np. kontynuowanie promocji zapewniającej wzrost lub kończenie kampanii, która nie przynosi rezultatów.

Maksymalizacja efektywności strategii dotyczących wprowadzania produktu na rynek

Wprowadzanie produktu na rynek to tzw. chwila prawdy. Niezależnie od tego, czy wprowadzany jest nowy produkt, nowa funkcjonalność czy linia produktów, potrzebna jest szybka informacja zwrotna na temat ich sprzedaży. Cotygodniowe dane z trackingu POS dostarczają informacje o sprzedaży, które służą do odpowiedniego dostosowywania strategii wprowadzania produktu na rynek. Dostarczają one również obiektywnych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie sprzedaży, aby lepiej negocjować z osobami planującymi merchandising i kupcami po stronie detalisty.

Optymalizacja promocji w okresie sezonowych dni świątecznych w handlu detalicznym

Black Friday, Cyber Monday, Boże Narodzenie, dzień singli – tego typu wydarzenia dominują w kalendarzu sprzedaży detalicznej. Obecnie w przypadku detalistów spoza Chin to Black Friday generuje najwyższą sprzedaż w roku. Podczas gdy nasze comiesięczne dane z POS pokazują, że listopad był bardzo mocnym miesiącem, dane tygodniowe umożliwiają porównanie Black Friday z Cyber Monday i analizowanie wyników sprzedaży na poziomie kanału.

Wiedza gdzie koncentrować działania marketingowe

Dzięki naszym comiesięcznym raportom wiadomo co się sprzedało, które kanały osiągnęły najlepsze wyniki, jak radzi sobie konkurencja i które produkty stały się bestsellerami. Dzięki wskazaniu obszarów o niskiej i wyższej niż zakładana sprzedaży we wszystkich kanałach w danym tygodniu kierownicy sprzedaży mogą podejmować natychmiastowe działania naprawcze, aby poprawić wyniki sprzedawców lub sieci dystrybucji i negocjować z detalistami o wyższym potencjale.

Szybki dostęp do danych opartych na obiektywnych insightach

Centrala firmy oczekuje cotygodniowych raportów na temat wyników sprzedaży w skali krajowej i regionalnej. Kierownicy marketingu potrzebują szybkiego dostępu do obiektywnych insightów dotyczących sprzedaży na poziomie produktów, krajów i kategorii, aby określać i wdrażać korekty. Cotygodniowe dane z trackingu POS dostarczają wiarygodnych wskaźników KPI na poziomie jednostek magazynowych (SKU), co pomaga w zrozumienia tego, jak poszczególne produkty radzą sobie na rynku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób tygodniowe dane dotyczące sprzedaży mogą pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej – w tym praktycznych wskazówek jak maksymalizować zwrot z inwestycji (ROI) w kampanii marketingowej – pobierz nasz whitepaper tutaj.

Insights

View all Insights