search
PL

15.09.2017

Pobierz opracowanie: Mood of the World – co myślą konsumenci?

Mood of the World to najnowsze opracowanie powstałe na podstawie wyników cyklicznego globalnego badania GfK Consumer Life.

GfK Consumer Life zawiera wiedzę o trendach w zakresie stylów życia, wartościach, postawach i zachowaniach konsumentów na różnych rynkach. Dzięki tej wiedzy pomagamy nie tylko zrozumieć nastroje konsumenckie w poszczególnych krajach, lecz także zidentyfikować istotne dla danego rynku trendy. Wskazać na szanse i zagrożenia, które te trendy ze sobą niosą i zmiany, które wywołują. Czy zachodzące zmiany otwierają nowe perspektywy? Jak można je w przyszłości wykorzystać?

Aby trafnie i efektywnie planować działalność biznesową, niezbędne jest dysponowanie precyzyjnymi prognozami, pomocnymi w optymalizacji oraz kreowaniu przyszłej podaży i popytu.

We wtorek 12 września zorganizowaliśmy webinar, podczas którego po raz pierwszy zaprezentowaliśmy opracowanie Mood of the World i omówilismy najciekawsze zjawiska we współczesnych zachowaniach konsumenckich oraz ich znaczenie dla poszczególnych rynków i marek.

Zapraszamy do zapoznania się z globalnym opracowaniem Mood of the World.
Badanie zostało zrealizowane również w Polsce - wyniki dostępne już niedługo.

Zarejestruj swój udział w webinarze

Insights

View all Insights