search
PL

13.05.2020

Co tydzień sukces: zrozum siłę taktycznych insightów sprzedażowych

Dowiedz się w jaki sposób rzetelne cotygodniowe monitorowanie POS dostarcza insightów umożliwiających optymalizację promocji, wprowadzania produktów na rynek i wszystkich ważnych sezonowych zwyżek sprzedażowych.

Obecnie zarządzanie sprzedażą coraz częściej napędzają promocje, wprowadzanie produktów na rynek i sezonowe działania związane ze sprzedażą. Ponieważ cykle życia produktów są coraz krótsze, a zachowania konsumentów zmienne, trzeba maksymalizować sprzedaż w tych decydujących „momentach prawdy”. To oznacza regularne otrzymywanie informacji o tym, co dzieje się w punkcie sprzedaży. Ale jaka regularność jest regularna wystarczająco?

Producenci technologii od dekad opierają swoje strategiczne decyzje na wynikach comiesięcznego monitorowania punktów sprzedaży przez GfK. Jednakże taktyczne decyzje to co innego. Aby pozostać konkurencyjnym i osiągać cele, zespoły ds. sprzedaży, marketingu i produktów potrzebują częstszego wglądu w wyniki sprzedaży, aby mogły szybko dostrzegać szanse i słabe strony.

Cotygodniowe dane z POS to coś więcej niż miesięczne dane podzielone przez cztery.

 Cotygodniowe dane z POS w formie insightów dotyczących sprzedaży produktów własnych i konkurencyjnych dają pełny obraz wszystkich istotnych kanałów online i offline. Danych tych można użyć, aby odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 • Które produkty na rynku osiągnęły największy sukces?
 • Jaki jest nasz udział w rynku?
 • Na jakie trendy rynkowe musimy uważać?
 • Jak wyglądają nasze ceny na tle cen naszych konkurentów?
 • Czy nasza strategia dystrybucji pasuje do trendów w kanale?

Rzuć okiem: „6 reasons-to-believe”

 

W praktyce oznacza to:

 1. Dokładny wgląd w cotygodniową sprzedaż

Dzięki naszym comiesięcznym raportom wiadomo, co się sprzedało, które kanały osiągnęły najlepsze wyniki, jak radzi sobie konkurencja i które produkty stały się bestsellerami. Dzięki wskazaniu obszarów o niskiej i wyższej niż zakładana sprzedaży we wszystkich kanałach w danym tygodniu menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać natychmiastowych korekt, aby poprawić wyniki sprzedawców lub sieci dystrybucji i negocjować z detalistami o wyższym potencjale.

 1. Efektywne monitorowanie zmian cen

Średnie miesięczne ceny mogą być pomocne przy tworzeniu strategii cenowej, ale oczywiście w trakcie miesiąca ulegają one zmianom. Taktyczne decyzje cenowe wymagają ciągłej uwagi. Ile konsumenci zapłacą za produkt? Czy sprzedaję za odpowiednią cenę? Czy ceny mojego konkurenta są lepsze niż moje? Co najważniejsze, menadżerowie ds. sprzedaży i cen muszą poznać maksymalną cenę za produkt jaką mogą ustalić w zależności od fazy jego cyklu życia. Cotygodniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej oferują cenny insight w decyzje cenowe i ich wpływ na wyniki sprzedaży.

 1. Maksymalizacja skuteczności kampanii marketingowych

Menadżerowie sprzedaży i marketingu muszą zoptymalizować wydatki na marketing w handlu. Niezależnie od tego, czego ich działanie dotyczy – cen, promocji sprzedaży w sklepie czy też nośników reklamowych – potrzebują oni szczegółowych informacji na temat zależności wzrostu sprzedaży od zainwestowanego kapitału. Dane miesięczne mogą wykazywać wzrost sprzedaży w danym miesiącu, ale to cotygodniowe dane z trackingu POS dostarczają (wkrótce po faktycznej sprzedaży) szczegółowych danych dotyczących sprzedaży, które służą monitorowaniu efektywności promocji. Częstsze raportowanie pozwala zespołom ds. sprzedaży i marketingu maksymalizować wpływ poprzez szybkie działanie, np. kontynuowanie promocji zapewniającej wzrost lub zakończenie kampanii, która nie przynosi rezultatów.

 1. Optymalizacja dystrybucji w trakcie sezonowych zwyżek sprzedaży

Black Friday, Cyber Monday, Boże Narodzenie, dzień singli – tego typu święta dominują w kalendarzu sprzedaży detalicznej. Obecnie w przypadku detalistów spoza Chin to Black Friday generuje najwyższą sprzedaż w roku. Podczas gdy nasze comiesięczne dane z POS pokazują, że listopad był bardzo mocnym miesiącem, dane tygodniowe umożliwiają porównanie Black Friday z Cyber Monday i analizowanie wyników sprzedaży na poziomie kanału.

 1. Monitorowanie akceptacji rynku podczas wprowadzania produktu

Wprowadzanie produktu na rynek to ostateczna chwila prawdy. Niezależnie od tego, czy wprowadzany jest nowy produkt, nowa funkcjonalność funkcja czy linia produktów, potrzebna jest szybka informacja zwrotna na temat ich sprzedaży. Cotygodniowe dane z POS dostarczają informacji o sprzedaży, które służą do odpowiedniego dostosowywania strategii wprowadzania produktu na rynek. Dostarczają one również obiektywnych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie sprzedaży, aby lepiej negocjować z osobami planującymi merchandising i kupcami po stronie detalisty.

 1. Dostęp do raportów opartych na obiektywnych insightach

Centrala firmy oczekuje cotygodniowych raportów na temat wyników sprzedaży na poziomie krajowym i regionalnym. Zarządzający potrzebują szybkiego dostępu do obiektywnych insightów dotyczących sprzedaży na poziomie produktów, krajów i kategorii, aby określać i wdrażać korekty. Cotygodniowe dane z POS dostarczają wiarygodnych wskaźników KPI na poziomie jednostek magazynowych (SKU), co pomaga w zrozumienia tego, jak poszczególne produkty radzą sobie na rynku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób tygodniowe dane dotyczące sprzedaży mogą pomóc w maksymalizacji przychodu z produktu – w tym praktycznych zastosowań śledzenia zmian cen, maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI) w kampanie marketingowe, doskonalenia dystrybucji i monitorowania akceptacji podczas wprowadzania produktu na rynek – pobierz nasz whitepaper tutaj.

Insights

View all Insights