search
PL

GfK Market Intelligence: Sales Tracking /
Key Account Data

Key Account Data Reporting

Maksymalizuj sprzedaż u kluczowych detalistów

Wspólna „waluta” oparta na danych zapewniająca sukces w negocjacjach i decydująca o sposobie zarządzania kategoriami

Bez wątpienia trudniej dziś dotrzeć do konsumentów, nawiązać i utrzymać z nimi kontakt oraz spełnić ich oczekiwania. Wymienione okoliczności powodują, iż aby odnieść sukces, producenci muszą optymalizować sprzedaż u swoich najważniejszych detalistów i ściśle z nimi współpracować.
Dlatego ważne jest, aby na poziomie detalisty oraz na etapie wspólnego planowania kategorii dysponować i posługiwać się jedną wspólną „walutą” opartą na danych. Nasze rozwiązanie Key Account Data (KAD)* ułatwia tę obopólnie ważną współpracę.

Oszacuj i zoptymalizuj wydajność

KAD integruje unikatowe dane detalisty ze standardowym raportowaniem POS. Obejmuje wszystkie marki i modele, którymi dysponuje dany detalista i zawiera rynkowe benchmarki obserwowane w ramach panelu. Producenci mogą szacować wyniki konkurencji na podstawie tych samych danych, z których korzysta ich partner biznesowy, czyli detalista, a także posługując się szczegółowym danym POS na poziomie konkretnego detalisty, optymalizować wydatki wspomagające sprzedaż. KAD odpowiada na twoje najważniejsze pytania biznesowe, dzięki czemu możesz:

  • poznać potencjał swojej marki, produktu lub modelu na poziomie wybranego detalisty i w porównaniu do konkurencji oraz całości rynku
  • ocenić skuteczność swoich konkurentów u konkretnego sprzedawcy, w różnych przedziałach cenowych i segmentach produktów
  • określić, w których kategoriach, segmentach czy konkretnych produktach tkwi potencjał biznesowy z punktu widzenia danego detalisty
  • efektywnie współpracować, aby poprawić wyniki danego detalisty oraz stworzyć zoptymalizowany pod konsumenta plan dla kategorii
  • wykorzystać uniwersalne i wiarygodne dane, aby wspólnie z detalistą elastycznie dopasowywać i ulepszać asortyment oraz działania promocyjne

Zwiększ sprzedaż na poziomie detalisty. Wyróżnij się na poziomie zarządzania kategoriami.

Wspólna „waluta”, jaką stanowią dane KAD, zapewnia niedostępne dotąd możliwości analizy porównawczej, zwiększenia sprzedaży i optymalizacji ROI. Od alokacji wydatków na trade marketing, po maksymalizację strategii cenowych lub budowanie portfolio produktów w sieci danego detalisty, KAD pomaga oceniać wyniki własne lub konkurencji oraz rozwijać potencjał biznesowy ukryty w kategorii, segmentach, markach i modelach.

Przejrzystość i transparentność danych, unikatowych na dzisiejszym rynku

Jesteśmy jedyną firmą, która jest w stanie zapewnić ustrukturyzowane, spójne i kompletne dane na poziomie detalisty oraz użyteczne insighty w zakresie produktów technologicznych i dóbr trwałych. Unikatowość KAD bierze się stąd, iż detaliści zgodzili się udostępniać swoje dane producentom, subskrybentom KAD, dostarczając ich markom dane dotyczące poziomów sprzedaży (lub wyprzedania) nie tylko ich własnych produktów, ale także produktów konkurencji. Tego typu przejrzystość i transparentność danych jest dziś na rynku rzadko spotykana i oferowana.

Related Products

Related Insights

View all Insights