search
PL

31.03.2015

Wyniki międzynarodowego badania na temat gotowania, wiedzy kulinarnej i zainteresowań związanych ze sztuką kulinarną

Kuchnia nadal domeną kobiet – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Gotujące Polki spędzają w kuchni prawie dwa razy więcej czasu niż gotujący Polacy.

   

 • We Włoszech gotują, bo lubią

 • Hindusi spędzają na gotowaniu najwięcej czasu

 • Południowoafrykańczycy o gotowaniu wiedzą najwięcej

 • Francuzi, Niemcy i Brazylijczycy w kuchni bywają najrzadziej

 •  

Warszawa, Norymberga, 31 marca 2015 r. – W 22 krajach instytut GfK zapytał 27 tys. osób o ich zainteresowania związane ze sztuką kulinarną, o wiedzę na temat żywności i gotowania oraz o to, ile czasu spędzają w kuchni. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że przynajmniej raz w tygodniu gotuje dla przyjemności.

Czas poświęcany na przygotowywanie posiłków
Polacy spędzają w kuchni przeciętnie 6,1 godziny tygodniowo. Biorąc pod uwagę płeć, w tym wymiarze występuje spora dysproporcja – kobiety deklarują, iż spędzają w kuchni 7,6 godziny, podczas gdy mężczyźni jedynie 4,5. Liczba godzin zwiększa się także wraz z wiekiem – od 3,8 godziny wśród młodzieży, po 9,3 godziny w przedziale wiekowym 50-59 lat. Dopiero wśród najstarszych osób wymiar czasu przeznaczanego na przygotowywanie posiłków spada do 6,9 godziny.
 
W skali 22 rynków objętych badaniem przeciętny czas poświęcany w tygodniu na gotowanie wynosi niemal sześć i pół godziny. Także i na tym poziomie w wynikach nadal znajduje odzwierciedlenie klasyczny stereotyp, iż kuchnia jest domeną kobiet, gdyż spędzają na gotowaniu ponad 7,5 godziny w tygodniu, podczas gdy mężczyźni poświęcają na to 5 godzin.
W ogólnym zestawieniu pięć krajów wyraźnie różni się od reszty. W Indiach i na Ukrainie czas spędzony w kuchni sięga powyżej 13 godzin, za nimi plasuje się RPA, gdzie na gotowanie poświęca się 9,5 godziny. Kolejne miejsce zajmuje Indonezja – ponad 8 godzin – i Włochy – niewiele ponad 7 godzin. Kraje, gdzie według deklaracji respondentów najmniej czasu spędza się w kuchni, to Brazylia (nieco ponad 5 godzin), Turcja (niemal 5 godzin) oraz zamykająca stawkę Korea Południowa (niespełna 4 godziny), co prawdopodobnie wynika z obecności popularnych w tym kraju niedrogich jadłodajni ulicznych.

Cenną wskazówką dla firm z sektora produktów kuchennych może okazać się informacja o częstotliwości, z jaką ludzie gotują dla przyjemności, a nie z konieczności. W skali wszystkich przebadanych rynków jedna trzecia respondentów (30 proc. mężczyzn i kobiet) deklaruje, iż gotuje dla przyjemności przynajmniej raz w tygodniu, a jedna czwarta twierdzi, że czyni tak nawet częściej, np. codziennie (33 proc. kobiet i 21 proc. mężczyzn).

Udo Jansen, Global Director for tracking sales of small domestic appliances w GfK, komentuje: „To badanie dostarcza cenne informacje dla firm oferujących artykuły spożywcze i kuchenne lub usługi związane z tą dziedziną, zwłaszcza, gdy zestawimy te dane ze światowymi trendami w sprzedaży kuchennego sprzętu AGD. Łącząc obserwację zachowań konsumentów ze znajomością rzeczywistych trendów w sprzedaży, jesteśmy w stanie identyfikować rynki i segmenty o największym potencjale biznesowym”.

Wiedza i doświadczenie związane z żywnością i żywieniem
21 proc. Polaków deklaruje, iż interesuje się gotowaniem oraz tematyką żywienia i dysponuje w tym zakresie określoną wiedzą. Częściej to opinia występująca u kobiet (25 proc.), niż u mężczyzn (18 proc.). Zmienia się także z wiekiem respondentów, choć, co zaskakujące, skala wzrostu odsetka takich deklaracji nie jest znacząca – od 16 proc. wśród osób najmłodszych, do 31 proc. u osób najstarszych.
 
W skali całej międzynarodowej populacji objętej badaniem 29 proc. respondentów twierdzi, iż ma szeroką wiedzę i doświadczenie w tematyce kulinarnej i w gotowaniu. Nieco częściej takie deklaracje składają kobiety (34 proc.), niż mężczyźni (25 proc.). Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to pierwsze miejsce zajmują RPA i Indie, gdzie około połowy osób (odpowiednio 50 i 48 proc.) zgadza się z tym stwierdzeniem. W pierwszej piątce znalazły się także Turcja i Ukraina (po 40 proc.) oraz Indonezja (38 proc.).

Na końcu stawki plasują się Hiszpanie, Francuzi (co może zaskakiwać) oraz Rosjanie i Australijczycy. Zaledwie jedna piąta (20 proc.) spośród każdej z tych nacji uważa, że wie dużo o jedzeniu i że ma doświadczenie w gotowaniu. Najniższy wynik odnotowano w Belgi – 19 proc. i w Korei Południowej – zaledwie 13 proc.

Pasja gotowania
Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym występuje ten sam odsetek respondentów posiadających wiedzę na temat żywności i gotowania (21 proc.), jak i deklarujących zainteresowanie tą tematyką (21 proc.). I tak jak w przypadku wiedzy, tak i w przypadku zainteresowań pogląd ten podziela 18 proc. mężczyzn i 25 proc. kobiet. Im respondenci starsi, tym bardziej lubią gotować – od 19 proc. młodzieży, po 28 najstarszych.

Skumulowane wyniki międzynarodowe pokazują, iż przeciętnie 37 proc. kobiet i 27 proc. mężczyzn interesuję się i pasjonuje przyrządzaniem i spożywaniem posiłków.

Co interesujące, jeśli przyjrzeć się poszczególnym krajom, wyniki pokazują, iż wiedza i doświadczenie nie zawsze idą w parze z pasją do sztuki kulinarnej. I tak na przykład Turcja zajęła 3 miejsce pod względem wiedzy i doświadczenia, w pytaniu o fascynację gotowaniem spadła na 7 miejsce (na równi z USA), a Ukraina (4 miejsce pod względem wiedzy) na 11 miejsce ze względu na zainteresowania. Z kolei Włosi i Meksykanie (7 i 8 miejsce pod względem wiedzy) zaliczają się do pierwszej piątki społeczeństw najbardziej pasjonujących się kuchnią. Włochy są w tej dziedzinie liderem – 43 proc. respondentów zadeklarowało, iż pasjonuje ich przygotowywanie i spożywanie posiłków. Tuż za nimi znalazła się RPA (42 proc.), Indonezja i Meksyk (40 proc.) oraz Indie (39 proc.).

W tym wymiarze najsłabiej wypadają Polska, Szwecja, Belgia i Rosja – w tych krajach zaledwie jedna osoba na pięć czuje pasję do gotowania. Ostatni pod tym względem są Koreańczycy z Południa – jedynie 13 proc. pasjonatów spędzania czasu w kuchni.

Dodatkowe informacje o badaniu
Instytut GfK przeprowadził badanie latem 2014 roku za pomocą wywiadów CAPI lub CAWI na próbie ponad 27 tysięcy osób w wieku powyżej 15 roku życia w 22 krajach. Lista krajów uczestniczących w badaniu: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Polska, Rosja, RPA, Szwecja, Turcja, Włochy, UK, Ukraina oraz USA.

W ramach Panelu handlowego, GfK gromadzi także i analizuje dane sprzedażowe dotyczące pralek, suszarek, zmywarek, lodówek, zamrażarek, kuchenek i piekarników, płyt elektrycznych, okapów i kuchenek mikrofalowych w ponad 90 krajach na całym świecie.Latest Press Releases

 • 06.03.2024

  Luty to kolejny miesiąc, w którym konsumenci ocenili swoje nastroje „na plus”. Wynik Polski dystansuje średnią unijną, gdzie wskaźnik wciąż znajduje się na dwucyfrowym minusie. Prawdziwą rewolucję widać jednak dopiero w perspektywie rocznej. Zmiany w poszczególnych ocenach – np. sytuacji ekonomicznej kraju – sięgają nawet kilkudziesięciu jednostek. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje