search
PL

25.03.2021

Wzrosła wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich

W 2020 roku wzrosła wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich

Kolejne lockdowny w 2021 roku wpłynęły głównie na rynki rozwinięte

Warszawa, 25 marca 2021 – Pandemia COVID-19 zakłóciła funkcjonowanie wielu branż w 2020 roku, jednak światowy rynek (bez Ameryki Północnej) technicznych dóbr konsumenckich (ang. TCG-technical consumer goods) wykazał się odpornością, odnotowując wzrost wartości o 2 procent w ujęciu całorocznym. Konsumenci sięgnęli po technologię, aby kontynuować pracę i naukę pozostając w domu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu popytu na produkty IT i biurowe. Równie ważne było zapotrzebowanie na udogodnienia oferowane przez urządzenia domowe służące do gotowania i sprzątania, zwłaszcza w Europie i innych rozwiniętych regionach świata.

Po skurczeniu się rynku w kwietniu 2020 roku, kiedy to wartość sprzedaży spadła o prawie 25 procent, wydawało się, że wpływ COVID-19 będzie katastrofalny. Jednak w miarę upływu roku rynki się odbudowywały. 

- Za nami bezprecedensowy rok - a COVID-19 ostatcznie okazał się motorem napędowym dla branży technologicznej i dóbr trwałego użytku - wyjaśnia Norbert Herzog, ekspert GfK ds. technicznych dóbr konsumenckich. - Efekt będzie długotrwały, ponieważ cyfryzacja gospodarstw domowych została przyspieszona, a konsumenci zainwestowali w sprzęt IT i AGD. Obecnie liczba produktów posiadanych przez jedno gospodarstwo domowe jest wyższa niż kiedykolwiek, co w dłuższej perspektywie doprowadzi rynki technicznych dóbr konsumenckich do zwiększenia poziomu przychodów.

W skali globalnej istnieje jednak wyraźny podział na regiony rozwinięte i rozwijające się. W Europie i rozwiniętych regionach Azji konsumenci inwestowali w swoje domy (8-procentowy wzrost wartości w 2020 r. w ujęciu rok do roku). Rynki wschodzące w Azji i Ameryce Łacińskiej zanotowały natomiast spadek o 4 procent w porównaniu z rokiem 2019. Do tego negatywnego wyniku przyczyniły się Chiny, które w styczniu 2020 roku jako pierwsze odczuły skutki kryzysu. Odbudowa rynku w Chinach przyspieszyła w miarę upływu 2020 roku, ale nie była w stanie zrekompensować ogólnych strat. Największy na świecie lockdown w Indiach zrujnował całość sprzedaży w kwietniu w całym kraju.

Lockdown pobudził handel elektroniczny, ale konsumenci pozostali lojalni wobec zaufanych sprzedawców detalicznych
COVID-19 zakłócił preferowane przez konsumentów kanały zakupowe. Eksperci GfK zauważają, iż impuls dla kanału e-commerce wywołany lockdownami w 2020 roku jest nieodwracalny, a konsumenci mają wysokie oczekiwania wobec tego kanału na rok 2021. Jednak największymi zwycięzcami na pięciu największych rynkach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Francja) nie byli gracze czysto internetowi, którzy odnotowali silny wzrost o 39 procent w stosunku do 2019 roku. To sklepy internetowe tradycyjnego sektora detalicznego osiągnęły lepsze wyniki niż cały rynek, odnotowując wzrost o 69 procent. Wielu konsumentów pozostało wiernych swoim znanym fizycznym sprzedawcom detalicznym, gdy ci zostali zmuszeni do przeniesienia zakupów do sieci. W rezultacie, w niektórych tygodniach lockdownu zanotowano stopy wzrostu wynoszące nawet 200 procent. 

Dystrybutorzy dowiedli swej wartości
Dystrybutorzy okazali się niezawodnymi partnerami podczas pandemii. Od stycznia do grudnia 2020 roku liczba marek sprzedawanych przez dystrybutorów wzrosła o 6 procent, ponieważ więcej marek stosowało strategie wysyłki pośredniej, aby zabezpieczyć zaopatrzenie kanału. Sprzedaż przez dystrybutorów w Europie wzrosła o 4 procent w ujęciu ilościowym. W Europie udział wolumenu sprzedaży w punktach sprzedaży osiągniętego poprzez dystrybucję komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych i tabletów multimedialnych wzrósł w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019. Osiągnął on szczyt w pierwszym okresie po lockdownie na poziomie +67 procent (lipiec 2020), kiedy sprzedaż dystrybutorów do sprzedawców detalicznych i resellerów była aż o 20 punktów procentowych większa niż w lipcu 2019 roku. 
Ten wysoki popyt był generowany nie tylko przez pracujących i uczących się w domu, ale również napędzany przez popyt na komputery do gier. W pierwszych czterech tygodniach 2021 roku sprzedaż komputerów przenośnych wzrosła o 48 procent, a komputerów stacjonarnych o 59 procent w porównaniu z rokiem 2020. Akcesoria do gier również odnotowały wzrost sprzedaży.

Wpływ kolejnych lockdownów w 2021 roku
Jak dotąd w 2021 roku, wysokie wskaźniki zakażeń COVID-19 wpłynęły głównie na rynki rozwinięte, w szczególności Europę i obie Ameryki. Do tej pory kraje azjatyckie często były w stanie uniknąć kolejnych lockdownów.
W pięciu największych krajach europejskich, ogólny efekt negatywny lockdownów z listopada/grudnia ubiegłego roku wydaje się być mniejszy niż z marca/kwietnia. W istocie sprzedaż technicznych dóbr konsumenckich zanotowała nawet wzrost o 11 procent w okresie od 47. tygodnia 2020 do 2. tygodnia 2021 roku. Podczas pierwszego lockdownu (tygodnie od 11. do 19. 2020 roku) sprzedaż spadła o 5 procent. Wynika to z faktu, że zamknięcia tradycyjnego handlu detalicznego unikano jak tylko się dało, a jeśli już do niego dochodziło, to nie w tym samym czasie w całej Europie.
Porównanie zamknięć sklepów na największym rynku niemieckim w ujęciu analogicznym pokazuje, że wpływ jest dość podobny. Widzimy dwucyfrowe straty w tygodniach, w których sklepy były zamknięte - zarówno w marcu/kwietniu, jak i w grudniu/styczniu.

 Latest Press Releases

 • 06.03.2024

  Luty to kolejny miesiąc, w którym konsumenci ocenili swoje nastroje „na plus”. Wynik Polski dystansuje średnią unijną, gdzie wskaźnik wciąż znajduje się na dwucyfrowym minusie. Prawdziwą rewolucję widać jednak dopiero w perspektywie rocznej. Zmiany w poszczególnych ocenach – np. sytuacji ekonomicznej kraju – sięgają nawet kilkudziesięciu jednostek. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje