search
PL

18.10.2018

Rynek usług finansowych w Polsce jednym z bardziej innowacyjnych w Europie

Wnioski z opracowania „Trendy na rynku finansowym”

Warszawa, 18 października 2018 r. – Rynek usług finansowych w Polsce pod względem innowacyjności oferty i rozwiązań sprzedażowych coraz bardziej wyróżnia się na tle innych rynków europejskich. Równocześnie rośnie grupa konsumentów, którzy są otwarci na nowości, chętnie testują nowinki technologiczne i produktowe.

Powyższe zjawisko najlepiej ilustrują wyniki badania GfK Consumer Life. Obecnie aż 30 proc. respondentów deklaruje w nim otwartość i chęć korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W stosunku do 2015 roku ta grupa konsumentów urosła o 8 pp. Ta dynamiczna zmiana widoczna jest szczególnie w przypadku zakupów usług finansowych, których kupowanie w kanałach online oraz z wykorzystaniem telefonu istotnie wzrasta, a w punktach tradycyjnych – istotnie spada.

Artur Noga-Bogomilski, Client Business Director w GfK, komentuje: „Branża finansowa stoi w obliczu istotnego przełomu i nowych perspektyw biznesowych. Firmy powstałe wokół nowej technologicznej zmiany wykorzystują jej potencjał starając się dostosować do zmieniających się zachowań konsumentów. Decydujące jest poznanie i zrozumienie trendów konsumenckich, które są motorem tych zmian.”

Wyniki badania GfK Consumer Life wskazują również, iż w zakresie usług finansowych dla polskiego konsumenta niezmiennie najważniejsze kwestie to poczucie bezpieczeństwa, prostota wyborów oraz natychmiastowa dostępność usług. Dobrym przykładem są np. płatności mobilne, które z każdym rokiem upowszechniają się. Coraz mniej konsumentów postrzega je jako gadżet, równocześnie dla coraz większego odsetka osób jest to codzienna metoda płacenia za zakupy w sklepie. 28 proc. Polaków czeka na dalszy rozwój tej technologii. Pomimo tego szybkiego adaptowania płatności mobilnych nadal co druga płatność w kanałach online w Polsce następuje przy pomocy karty płatniczej (debetowej lub kredytowej), a co trzecia przy pomocy karty zbliżeniowej.

Tym zjawiskom sprzyja większe poczucie bezpieczeństwa w sieci oraz jednocześnie większa świadomość w tym zakresie. Obecnie już jedna czwarta respondentów twierdzi, że akceptuje, kiedy strona internetowa śledzi ich wizyty i poleca produkty. Odsetek ten wzrasta aż do 52 proc. w grupie tzw. Leading Edge Consumers (LEC), czyli wśród konsumentów, którzy ze względu na swoją otwartość cywilizacyjną i prezentowane postawy stanowią źródło wiedzy na temat przyszłych trendów, a ich zachowania umożliwiają przewidywanie określonych zjawisk w przyszłości.

Artur Noga-Bogomilski dodaje: „Skłonność do korzystania z płatności mobilnych znacząco różni się w zależności od kraju. Dla wszystkich stron funkcjonujących w tym ekosystemie – sprzedawców detalicznych, marek technologicznych oraz operatorów usług finansowych – ważne jest, by zrozumieć, co stymuluje tę skłonność, jak ją można podtrzymywać oraz jak ją pobudzać tam, gdzie ona nie występuje. Współcześni konsumenci posiadający łączność z internetem obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji do płatności mobilnych. Aby opcja płatności mobilnych przekonała szersze grono odbiorców, problemy dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać rozwiązane przez wszystkie strony zaangażowane w proces obsługi tego kanału.”

O opracowaniu
Opracowanie „Trendy na rynku finansowym” jest dostępne bezpłatnie online w formie webinaru pod adresem: http://insights.gfk.com/webinar-gfk-trendy-na-rynku-finansowym 

O badaniu
Powyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z:

 • Badania GfK Consumer Life przeprowadzonego na próbie 26 000 konsumentów w wieku 15+ w 21 krajach.
 • Badania GfK FutureBuy przeprowadzonego na próbie 20 000+ konsumentów w wieku 18+ z 20 krajów. Zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów online na tle kanałów tradycyjnych, procesu wyboru produktu/usługi, płatności mobilnych oraz liderów opinii i innowacji.


Latest Press Releases

 • 06.03.2024

  Luty to kolejny miesiąc, w którym konsumenci ocenili swoje nastroje „na plus”. Wynik Polski dystansuje średnią unijną, gdzie wskaźnik wciąż znajduje się na dwucyfrowym minusie. Prawdziwą rewolucję widać jednak dopiero w perspektywie rocznej. Zmiany w poszczególnych ocenach – np. sytuacji ekonomicznej kraju – sięgają nawet kilkudziesięciu jednostek. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje