search
PL

11.05.2016

Przybywa konsumentów nastawionych na oszczędzanie

Warszawa, 11 maja 2016 r. – W skali globalnej liczba osób prezentujących postawę „teraz oszczędzam” właśnie przekroczyła liczbę osób prezentujących postawę „wydawaj więcej”, ale populacje te są nadal bardzo zbliżone pod względem liczebności.

W skali całej badanej populacji jedna trzecia respondentów (34 proc.) zgodziła się z tym stwierdzeniem, w tym 12 proc. zgodziło się z nim w pełni, a 22 proc. częściowo. Z kolei odsetek respondentów, którzy nie zgadzali się z podanym stwierdzeniem jest nieco wyższy i wynosi w sumie 38 proc. z czego 14 proc. nie zgadza się zdecydowanie, a 24 proc. w pewnym stopniu. Pozostałe 25 proc. respondentów nie ma w tej kwestii zdania.

Kobiety raczej wolą oszczędzać
Wśród kobiet jedna trzecia woli cieszyć się życiem teraz, a troszczyć o bezpieczeństwo finansowe później, jednak liczniejsza grupa jest zapobiegliwa (40 proc.) i nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Z kolei wśród mężczyzn różnica pomiędzy obydwiema grupami jest mniejsza – 36 proc. jest zwolennikami mniejszej zapobiegliwości, a 35 proc. większej.

Młodzi bardziej nastawieni na korzystanie z życia
Wśród respondentów w wieku 20-29 lat zaobserwowano najwyższy odsetek najmniej zapobiegliwych spośród wszystkich grup wiekowych.  41 proc. z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że lepiej jest dobrze się bawić teraz, a martwić oszczędzaniem później. Wśród nastolatków (15-19 lat) i osób w wieku 30-39 lat pogląd ten jest mniej rozpowszechniony (z powyższym stwierdzeniem zgodziło się odpowiednio 37 i 36 proc. z nich). Najmniej zwolenników taka postawa ma wśród osób najstarszych w wieku 50-59 oraz 60+ lat (24 proc.).

Na przeciwnym biegunie, czyli wśród osób raczej nastawionych na oszczędzanie i akumulowanie, odsetki respondentów zwiększają się stopniowo z każdą kolejną grupą wiekową. W grupie nastolatków i dwudziestoparolatków sięgają jednej trzeciej (34 proc.), a najwyższą wartość osiągają w grupie wiekowej 50-59 lat (43 proc.) i 60+ (42 proc.).

Tylko w Hongkongu większość woli oszczędzać
W skali całego badania tylko w Hongkongu ponad połowa respondentów deklaruje, iż bardziej sprzyja bieżącemu oszczędzaniu niż wydawaniu. 54 proc. mieszkańców Hongkongu nie zgadza się ze stwierdzeniem, że lepiej jest cieszyć się życiem teraz, a oszczędzać i inwestować potem. W rankingu „beztroskich” społeczeństw drugie miejsce zajmują Czesi (49 proc. z nich zgadza się z tym stwierdzeniem), a trzecie Brazylijczycy (45 proc.).

Polacy bardziej niezdecydowani niż inni
Ogólnie rzecz biorąc szczegółowe wyniki dla Polski nie odbiegają w istotny sposób od średnich wyników dla całej badanej populacji globalnej. Jedynie odsetek osób nieumiejących wskazać, po której stronie chcieliby się opowiedzieć jest zauważalnie wyższy niż w większości państw i wynosi 33 proc. (średnia dla całej populacji – 25 proc.). Respondentów zgadzających się ze stwierdzeniem jest obecnie łącznie 31 proc., natomiast respondentów przeciwnego zdania jest łącznie 33 proc. W całej badanej populacji jest ich odpowiednio 34 i 37 proc.

Do pobrania
Infografika: wyniki total
Infografika: wyniki dla wybranych krajów

Informacje o badaniu
Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku metodą CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

Zadawane pytanie brzmiało: „Proszę wskazać, w jakim stopniu osobiście zgadzają się Państwo z następującym stwierdzeniem: „Chcę się cieszyć życiem teraz, a oszczędzaniem i inwestowaniem będę się przejmować później”. Odpowiedzi udzielano na skali 5-punktowej.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje