search
PL

11.10.2017

Pieniądze z programu Rodzina 500+ zasilają budżet domowy i tym samym wpływają na zmianę zachowań zakupowych polskich rodzin

Wyniki raportu „Program Rodzina 500+ – pierwsza rocznica”

Warszawa, 11 października 2017 r. – Program 500+ jest dobrze odbierany przez beneficjentów. Co druga rodzina objęta programem deklaruje, że program zachęca do powiększenia rodziny. 70 proc. uczestników programu przyznaje, że wpływy z wypłat poprawiły sytuację finansową ich gospodarstw domowych i że dzięki nim mogą pozwolić sobie na więcej niż wcześniej.

Nowe cele wydatków to nie tylko zmiana w codziennych zakupach. Co piąta rodzina zaczęła po raz pierwszy oszczędzać, a ¾ rodzin przeznaczyło część swoich środków na lokaty czy ubezpieczenia. Pieniądze z programu wykorzystano również na wyposażenia mieszkań oraz wspólne spędzanie czasu poza domem.

Informacje o badaniu
Raport „Program Rodzina 500+ – Pierwsza rocznica” powstał w oparciu o trzy niezależne źródła informacji:

  1. Badanie desk research, czyli analizę danych wtórnych dotyczących założeń i skutków wprowadzenia programu.
  2. Badanie ilościowe ad-hoc zrealizowane metodą CAWI (online) przy wykorzystaniu Access Panelu GfK Polonia z rodzinami objętymi Programem Rodzina 500+ (N=800 wywiadów).
  3. Prowadzony od ponad 20 lat Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jego próbę stanowi 8000 polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG.

Raporty własne GfK Polonia
Raporty syndykatowe są efektem badań, które prowadzimy z własnej inicjatywy, a których wyniki są dostępne dla wielu firm. Dotyczą wybranych segmentów rynku.

Zobacz aktualną ofertę gotowych raportów syndykatowych. Listę tematów nieustannie poszerzamy. Zapraszamy do współpracy.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje