search
PL

20.04.2015

Marki muszą brać odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego

 

Trzy czwarte konsumentów na świecie uważa, że marki muszą brać odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego

Norymberga, Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. – Niemal dwie trzecie respondentów ma poczucie się winy, gdy ich postepowanie jest nieekologiczne. Jednocześnie Ci sami respondenci twierdzą, że kupują wyłącznie produkty i usługi marek, które podzielają ich przekonania, wartości lub ideały.

 

 

Przy okazji 45. Światowego Dnia Ziemi, którego obchody będą miały miejsce w tym tygodniu, instytut GfK publikuje wyniki międzynarodowego badania ilustrującego, na ile wartości związane z ochroną środowiska naturalnego są istotne dla mieszkańców globu.

W ramach tego badania przeprowadzono 28 000 wywiadów w 23 krajach świata. Ponad trzy czwarte respondentów (76 proc.) zgadza się, że firmy muszą w swojej działalności uwzględniać czynnik odpowiedzialności za środowisko naturalne. Niemal dwie trzecie respondentów (63 proc.) deklaruje, iż czuje się winne, gdy postąpi nieekologicznie oraz, równocześnie, że kupuje wyłącznie produkty i usługi firm, które podzielają ich przekonania, wartości, ideały.

Wyniki badania wskazują, iż powyższe poglądy występują w badanej populacji zdecydowanie częściej. Zaledwie 6 proc. respondentów uważa, że firmy nie muszą brać współodpowiedzialności za środowisko. Równocześnie jedynie 14 proc. nie ma poczucia winy z powodu swoich zachowań niezgodnych z ekologicznymi postulatami, a 11 proc. zadeklarowało, że kupuje nie tylko produkty i usługi marek deklarujących przestrzeganie wartości ważnych dla respondentów.

W czasach intensywnej rywalizacji o portfele konsumentów, każde działanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pozwala markom wyróżnić się na tle konkurencji i budować ich lojalność. Konsumenci chcą mieć poczucie trafności swoich wyborów.

 

 


Jak duża odpowiedzialność firm za środowisko

Analiza wyników uwzględniająca płeć respondentów wskazuje, iż nie jest to wymiar, który różnicuje istotnie wyrażane poglądy. Nieco ponad trzy czwarte kobiet (78 proc.) i trzy czwarte mężczyzn (75 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że firmy (marki) muszą uwzględniać w swoich wartościach odpowiedzialność za środowisko, a spośród nich trzech na dziesięciu respondentów (28 proc.), jest zdecydowanymi zwolennikami takiego podejścia (tu także płeć w niewielkim stopniu wpływa na poglądy – proporcja wśród nich wynosi 29 proc. kobiet do 26 proc. mężczyzn).

Podobnie jak płeć, tak i wiek nie jest cechą, która istotnie wpływa na poglądy w tych kwestiach. We wszystkich grupach wiekowych występuje wysoki odsetek respondentów, którzy utożsamiają się z powyższymi poglądami – 80 proc. w grupie 30-39 lat, 78 proc. w grupie 40-49 lat i 77 proc. w grupie 60+. Jedynie wśród najmłodszych (15-19 lat) odsetek zgadzających się z powyższym stwierdzeniem spada do 69%.

Wyniki analizy danych pod kątem kraju wskazują, iż najwyższy odsetek zwolenników opinii o koniecznej odpowiedzialności środowiskowej firm występuje w Indiach i Indonezji (odpowiednio 94 i 93 proc.). Nawet w krajach, w których o podobne deklaracje nieco trudniej (Japonia 58 proc.; Szwecja 62 proc.), to nawet tam widać, że zgadza się z nim nadal ponad połowa respondentów.

Kraje, w których występuje najwyższy odsetek respondentów zdecydowanie zgadzających się ze stwierdzeniem, że marki powinny być odpowiedzialne za środowisko to Brazylia (47 proc), Turcja (46 proc.) i Rosja (40 proc.).

 

 

 

 

 

 


Czy sami czujemy się winni

W przypadku pytania o osobistą odpowiedzialność za środowisko niemal dwie trzecie (63 proc.) wszystkich respondentów biorących udział w badaniu odpowiedziało, że czuje się winne robiąc coś niezgodnego z zasadami ekologii (zdecydowanie z tym stwierdzeniem zgadza się 17 proc. respondentów). Kobiety częściej (64 proc.) zgadzają się z podanym stwierdzeniem, z czego 18 proc. zgadza się z nim zdecydowanie. W przypadku mężczyzn wartości te wynoszą 61 proc. (zgadzający się), w tym 15 proc. (zdecydowanie zgadzający się). Analogicznie jak w przypadku opinii o postepowaniu firm, także i w ocenie własnego postepowania płeć i wiek nie różnicują poglądów. Podział ze względu na grupy wiekowe wskazuje na prawie równomierny rozkład opinii zawierający się w przedziale od 58 do 65 proc.

W podziale geograficznym Indie i Indonezja ponownie osiągnęły najwyższy poziom wskazań, tym razem w pytaniu o poczucie winy – odsetek respondentów w tych krajach, którzy zgadzają się z powyższym stwierdzeniem wynosi odpowiednio 85 i 83 proc. Z kolei na dole rankingu znajdują się Korea Pd. (41 proc.), Polska (38 proc.) i Szwecja (37 proc.).

 

 

 

 

 

 

 


Chcemy marek podzielających nasze przekonania

Identyczny odsetek kobiet i mężczyzn (63 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, iż kupuje wyłącznie produkty i usługi pochodzące do firm podzielających ich przekonania, wartości i idee.

Z punktu widzenia wieku podział jest nieco bardziej zróżnicowany. Z powyższym stwierdzeniem zgadza się od około dwóch trzecich respondentów (68 proc.) w wieku 30-39 lat do 57 proc. respondentów najmłodszych lub najstarszych, w wieku 15-19 lub 60+.
W podziale geograficznym Indie i Indonezja ponownie znalazły się na pierwszym miejscu w rankingu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodatkowe informacje o badaniu

W ramach badania przeprowadzono ponad 28 000 wywiadów w 23 krajach techniką CAPI lub CAWI. Kraje objęte badaniem: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Meksyk, Polska, Rosja, RPA, Korea Płd., Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wlk. Brytania, Ukraina i USA.

 

 

 

 

 

 

 Latest Press Releases

 • 06.03.2024

  Luty to kolejny miesiąc, w którym konsumenci ocenili swoje nastroje „na plus”. Wynik Polski dystansuje średnią unijną, gdzie wskaźnik wciąż znajduje się na dwucyfrowym minusie. Prawdziwą rewolucję widać jednak dopiero w perspektywie rocznej. Zmiany w poszczególnych ocenach – np. sytuacji ekonomicznej kraju – sięgają nawet kilkudziesięciu jednostek. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje