search
PL

04.04.2016

Interakcje między ludźmi w świecie wirtualnym

Warszawa, 4 kwietnia 2016 r. – Wyniki badania przeprowadzonego w 22 krajach wskazują, że niemal jedna czwarta (23 proc.) respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż wirtualny kontakt z ludźmi lub miejscami, może być równie dobry, jak ich osobiste doświadczanie. Przeciwnego zdania jest zaledwie 15 proc. respondentów.

Codzienność daje coraz więcej możliwości interakcji wirtualnych – wideokonferencje w pracy, wideorozmowy przez smartfony, chat na Facebooku i WhatsApp, a nawet oglądanie miast i miejsc takich jak restauracje czy muzea za pomocą Google Street View czy 3D-Panorama. Takie interakcje mogą równać się z osobistą obecnością na miejscu. Takiego zdania są przede wszystkim respondenci w wieku 20-29 lat (28 proc. pozytywnych odpowiedzi w tej grupie wiekowej) i 30-39 lat (27 proc.). Wśród nastolatków z tym stwierdzeniem zgadza się 22 proc. respondentów. Wśród respondentów starszych odsetek zgadzających się z tym stwierdzeniem spada do 10-15 proc.

Najbardziej „wirtualne” Brazylia i Turcja, najmniej – Niemcy i Szwecja
Listę społeczeństw najbardziej „wirtualnych” otwierają Brazylia i Turcja – w każdym z krajów za równością doświadczeń w światach online i offline jest  jedna trzecia (34 proc.) respondentów. Kolejne miejsca w tym rankingu zajmują mieszkańcy Meksyku (28 proc.), Chin (27 proc.) i Rosji (24 proc).

Na drugim końcu skali plasują się Niemcy, gdzie niemal jedna trzecia (32 proc.) respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Kolejne miejsca zajmują Szwecja (29 proc.), Czechy i Belgia (po 26 proc.) oraz Holandia i Wielka Brytania (po 23 proc.).

Do pobrania
Wyniki badania dla Polski i wybranych krajów (wersja polska)
Wyniki dla wszystkich krajów (wersja angielska)

Informacje o badaniu
Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku metodą CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

Zadawane pytanie brzmiało: „Proszę wskazać, w jakim stopniu osobiście zgadzają się Państwo z następującym stwierdzeniem: „Wirtualne interakcje z ludźmi i miejscami mogą dorównywać osobistej obecności”. Odpowiedzi na skali 7-punktowej.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje