search
PL

08.05.2017

GfK wprowadziło nową wersję innowacyjnego oprogramowania geomarketingowego RegioGraph

Dostępna od początku maja nowa wersja oprogramowania RegioGraph 2017 wyposażona jest w nowy i uproszczony interfejs, pozwala szybciej uzyskać wyniki oraz posiada liczne opcje do analizy potencjału lokalizacji oraz optymalizacji obszarów sprzedaży. Użytkownicy będą mogli pracować bezpośrednio na internetowych mapach i wizualizacji przestrzennej.

RegioGraph 2017 pozwala użytkownikom pracować bezpośrednio na mapach online z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Na uaktualnionych mapach użytkownicy mogą wizualizować segmenty konsumentów, grupy docelowe oraz potencjał, a także przeprowadzać analizy na podstawie szczegółowych danych zintegrowanych dotyczących potencjału, takich, jak np. Siła Nabywcza GfK.

Zmodyfikowany interfejs użytkownika posiada nowy design, wpasowujący się w wizualny efekt wstążki aplikacji MS Office. Ułatwia to użytkownikom lokalizację i importowanie danych. GfK uprościło strukturę i nawigację w projektach roboczych, a także zoptymalizowało oprogramowanie pod kątem wersji 32- i 64-bitowych. RegioGraph 2017 zapewnia więc dużą wydajność i szybkość, nawet w przypadku dokonywania obliczeń na podstawie dużych ilości danych.

RegioGraph 2017 oferuje innowacyjne nowe opcje do eksploracji danych. Powiązane tabele, formuły i przyjazne okna dialogowe do wyszukiwania danych pomagają odkrywać trendy i korelacje danych. Wyniki pojawiają się natychmiast na mapie, a użytkownicy mogą szybko wizualizować swoje dane i analizować zależności regionalne. Użytkownicy zajmujący się sprzedażą mogą modelować benchmarki dla poszczególnych regionów. Wśród nowych opcji analiz RegioGraph 2017 dostępna jest możliwość automatycznego tworzenia klastrów.

Analiza grid pozwala użytkownikom umieszczać siatkę kwadratów na mapie, którą w zależności od granulacji można zasilać dodatkowymi danymi. Analiza w siatce grid zapewnia wnioskowanie w mikro obszarach.

O RegioGraph    
RegioGraph stworzony został w 1991 roku przez dział rozwiązań geomarketingowych GfK. RegioGraph szybko zmienił się w kompleksowe rozwiązanie dla wyzwań biznesowych związanych z obszarami sprzedaży, marketingu i kontrolingu. Za swoją innowacyjną strategię rozwijania produktu, RegioGraph otrzymał wiele nagród, których potwierdzeniem jest niemal 40 000 użytkowników. Stał się najpopularniejszym rozwiązaniem geomarketingowym w Niemczech. W Polsce jest wiodącym rozwiązaniem dla firm farmaceutycznych i sieci handlowych, zwłaszcza sieci marketów DIY. GfK oferuje również mapy cyfrowe oraz dane przestrzenne dla wszystkich państw europejskich i wielu pozaeuropejskich.

RegioGraph dostępny jest z danymi o Sile Nabywczej GfK, mapami cyfrowymi dla dowolnie wybranych krajów europejskich oraz opcją mikro do analizy danych B2C i B2B dotyczących potencjału na poziomie ulic.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje