search
PL

08.08.2018

GfK wprowadza do oferty nowe badanie potencjału reklamy TV i online

Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. – Nowa metoda badawcza AdFIT jest dostosowana do szybko ewoluujących mediów, współczesnych form reklamy i różnych sposobów kontaktu z reklamą online.

Reklama internetowa pochłania obecnie w Polsce około 30 proc. budżetów reklamowych. Rozwiązanie AdFIT umożliwia wszechstronną ocenę reklamy, uwzględniającą pełną gamę emocjonalnych i behawioralnych czynników determinujących jej skuteczność. Rekomendacje z badania wskazują, jak poprawić i zoptymalizować reklamę, a także która wersja reklamy z innych rynków jest najlepszą bazą do polskiej adaptacji.

Barbara Lewicka, dyrektor działu Marketing Effectiveness w GfK, komentuje: „Większość pretestów reklam opiera się na założeniach z lat 90-tych i nie odzwierciedla obecnego kontekstu mediowego. Konsument nie ogląda telewizji po to, aby oglądać reklamy. Podobnie zachowuje się w internecie. Reklama musi najpierw przebić się do świadomości konsumenta, aby miała sens dalsza ocena jej atrakcyjności i perswazyjności. Mając to na uwadze, prowadzimy test w możliwie naturalnym środowisku kontaktu z reklamą.”

Jeden z ważniejszych wskaźników reklamy – zauważalność – jest mierzony w teście ukrytym. Ocena czy reklama potrafi przyciągnąć i utrzymać uwagę jest dokonywana z wykorzystaniem wskaźników behawioralnych, czyli działań, które konsument podejmuje, a nie jego deklaracji.

Barbara Lewicka dodaje: „Rynki wymagają rzetelnych, ale jednocześnie uniwersalnych wskaźników i standardów badawczych. Zależy nam na zapewnieniu naszym partnerom realnej wiedzy na temat skuteczności prowadzonych przez nich kampanii reklamowych i wpływu na ich biznes.”

Instytut GfK będzie pełnił rolę konsultanta metodologicznego w zakresie analityki danych służących szacowaniu potencjału reklamy TV i online. Główne zadania związane z tym podejściem to przeprowadzanie szybkich i ekonomicznych testów, z włączeniem reklamy wskazanego konkurenta oraz budowanie baz danych dostosowanych do potrzeb danego klienta, umożliwiających eksplorację insightów do tworzenia lepszych reklam w przyszłości.Latest Press Releases

 • 06.03.2024

  Luty to kolejny miesiąc, w którym konsumenci ocenili swoje nastroje „na plus”. Wynik Polski dystansuje średnią unijną, gdzie wskaźnik wciąż znajduje się na dwucyfrowym minusie. Prawdziwą rewolucję widać jednak dopiero w perspektywie rocznej. Zmiany w poszczególnych ocenach – np. sytuacji ekonomicznej kraju – sięgają nawet kilkudziesięciu jednostek. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje