search
PL

08.08.2018

GfK wprowadza do oferty nowe badanie potencjału reklamy TV i online

Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. – Nowa metoda badawcza AdFIT jest dostosowana do szybko ewoluujących mediów, współczesnych form reklamy i różnych sposobów kontaktu z reklamą online.

Reklama internetowa pochłania obecnie w Polsce około 30 proc. budżetów reklamowych. Rozwiązanie AdFIT umożliwia wszechstronną ocenę reklamy, uwzględniającą pełną gamę emocjonalnych i behawioralnych czynników determinujących jej skuteczność. Rekomendacje z badania wskazują, jak poprawić i zoptymalizować reklamę, a także która wersja reklamy z innych rynków jest najlepszą bazą do polskiej adaptacji.

Barbara Lewicka, dyrektor działu Marketing Effectiveness w GfK, komentuje: „Większość pretestów reklam opiera się na założeniach z lat 90-tych i nie odzwierciedla obecnego kontekstu mediowego. Konsument nie ogląda telewizji po to, aby oglądać reklamy. Podobnie zachowuje się w internecie. Reklama musi najpierw przebić się do świadomości konsumenta, aby miała sens dalsza ocena jej atrakcyjności i perswazyjności. Mając to na uwadze, prowadzimy test w możliwie naturalnym środowisku kontaktu z reklamą.”

Jeden z ważniejszych wskaźników reklamy – zauważalność – jest mierzony w teście ukrytym. Ocena czy reklama potrafi przyciągnąć i utrzymać uwagę jest dokonywana z wykorzystaniem wskaźników behawioralnych, czyli działań, które konsument podejmuje, a nie jego deklaracji.

Barbara Lewicka dodaje: „Rynki wymagają rzetelnych, ale jednocześnie uniwersalnych wskaźników i standardów badawczych. Zależy nam na zapewnieniu naszym partnerom realnej wiedzy na temat skuteczności prowadzonych przez nich kampanii reklamowych i wpływu na ich biznes.”

Instytut GfK będzie pełnił rolę konsultanta metodologicznego w zakresie analityki danych służących szacowaniu potencjału reklamy TV i online. Główne zadania związane z tym podejściem to przeprowadzanie szybkich i ekonomicznych testów, z włączeniem reklamy wskazanego konkurenta oraz budowanie baz danych dostosowanych do potrzeb danego klienta, umożliwiających eksplorację insightów do tworzenia lepszych reklam w przyszłości.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje