search
PL

23.10.2018

GfK rozwija ofertę Panelu Gospodarstw Domowych w zakresie analiz postaw i motywacji zakupowych

Warszawa, 23 października 2018 r. – Rozwiązanie why2buy umożliwia łączenie danych o zachowaniach zakupowych opartych na faktycznych zakupach gospodarstw domowych z analizą postaw i motywacji stojących za dokonywanymi zakupami.

Analizy why2buy umożliwiają powiązanie informacji o rzeczywistych zakupach konkretnego produktu z pogłębioną wiedzą o motywacjach i potrzebach nabywców oraz sposobach użytkowania produktu, np. dla kogo produkt został kupiony, w jakim celu, co zdecydowało o wyborze konkretnej marki. To z kolei daje możliwość zadawania pytań pogłębiających informacje na temat konkretnej grupy nabywców wyłonionej na podstawie twardych informacji o ich zakupach.

Monika Hasslinger-Pawlak, Strategic Insight Manager w GfK, komentuje: „W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym nabywcy korzystają z wielu sklepów i źródeł informacji o produktach. Wiedza o udziałach i dynamice marki może okazać się niewystarczająca do budowania strategii jej rozwoju. Niezbędna jest informacja o zakupach – do jakiej liczby odbiorców trafia produkt, gdzie jest kupowany, z jaką częstotliwością, kto jest jego nabywcą. Często potrzebujemy tę wiedzę uzupełnić o motywacje stojące za zakupem. Why2buy daje możliwość przeprowadzenia lub odwzorowania segmentacji nabywców na podstawie ich deklarowanych w wywiadach potrzeb, postaw oraz nastawienia do zakupów. Mając już zdefiniowane segmenty możemy przeanalizować ich zakupy i wyłonić grupy nabywców najistotniejsze dla danej kategorii.”

W badaniu why2buy pytania są zadawane konkretnym, precyzyjnie dobranym nabywcom, których wybór jest dokonywany na podstawie ich faktycznych zakupów monitorowanych w Panelu Gospodarstw Domowych GfK. Analizowane obszary obejmują zagadnienia dotyczące marki (czynniki i bariery zakupy marki, okazje konsumpcji, ocena wizerunku, satysfakcja z korzystania), promocji (zauważalność, ocena) oraz sklepu (ocena konkretnego sklepu i dostępnych kategorii).

Integracja rzeczywistych danych zakupowych z odpowiedziami na pytania dotyczące motywacji i postaw pozwala osadzić wiedzę o produkcie w kontekście konsumenckim. Rezultatem jest precyzyjna odpowiedź na postawione pytania biznesowe i weryfikacja hipotezy na celowo dobranej próbie nabywców.

Do pobrania
[Webinar] Łączenie danych panelowych z analizą postaw i motywacji zakupowych
Sprawdź, jak integracja danych zakupowych z odpowiedziami na pytania dotyczące motywacji i postaw pozwala osadzić wiedzę o produkcie w kontekście konsumenckim. Prezentacja dostępna bezpłatnie online dla wszystkich zainteresowanych osób.

O badaniu
Panel Gospodarstw Domowych GfK jest prowadzony od 25 lat. Jego próbę stanowi 8000 polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje