search
PL

23.10.2018

GfK rozwija ofertę Panelu Gospodarstw Domowych w zakresie analiz postaw i motywacji zakupowych

Warszawa, 23 października 2018 r. – Rozwiązanie why2buy umożliwia łączenie danych o zachowaniach zakupowych opartych na faktycznych zakupach gospodarstw domowych z analizą postaw i motywacji stojących za dokonywanymi zakupami.

Analizy why2buy umożliwiają powiązanie informacji o rzeczywistych zakupach konkretnego produktu z pogłębioną wiedzą o motywacjach i potrzebach nabywców oraz sposobach użytkowania produktu, np. dla kogo produkt został kupiony, w jakim celu, co zdecydowało o wyborze konkretnej marki. To z kolei daje możliwość zadawania pytań pogłębiających informacje na temat konkretnej grupy nabywców wyłonionej na podstawie twardych informacji o ich zakupach.

Monika Hasslinger-Pawlak, Strategic Insight Manager w GfK, komentuje: „W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym nabywcy korzystają z wielu sklepów i źródeł informacji o produktach. Wiedza o udziałach i dynamice marki może okazać się niewystarczająca do budowania strategii jej rozwoju. Niezbędna jest informacja o zakupach – do jakiej liczby odbiorców trafia produkt, gdzie jest kupowany, z jaką częstotliwością, kto jest jego nabywcą. Często potrzebujemy tę wiedzę uzupełnić o motywacje stojące za zakupem. Why2buy daje możliwość przeprowadzenia lub odwzorowania segmentacji nabywców na podstawie ich deklarowanych w wywiadach potrzeb, postaw oraz nastawienia do zakupów. Mając już zdefiniowane segmenty możemy przeanalizować ich zakupy i wyłonić grupy nabywców najistotniejsze dla danej kategorii.”

W badaniu why2buy pytania są zadawane konkretnym, precyzyjnie dobranym nabywcom, których wybór jest dokonywany na podstawie ich faktycznych zakupów monitorowanych w Panelu Gospodarstw Domowych GfK. Analizowane obszary obejmują zagadnienia dotyczące marki (czynniki i bariery zakupy marki, okazje konsumpcji, ocena wizerunku, satysfakcja z korzystania), promocji (zauważalność, ocena) oraz sklepu (ocena konkretnego sklepu i dostępnych kategorii).

Integracja rzeczywistych danych zakupowych z odpowiedziami na pytania dotyczące motywacji i postaw pozwala osadzić wiedzę o produkcie w kontekście konsumenckim. Rezultatem jest precyzyjna odpowiedź na postawione pytania biznesowe i weryfikacja hipotezy na celowo dobranej próbie nabywców.

Do pobrania
[Webinar] Łączenie danych panelowych z analizą postaw i motywacji zakupowych
Sprawdź, jak integracja danych zakupowych z odpowiedziami na pytania dotyczące motywacji i postaw pozwala osadzić wiedzę o produkcie w kontekście konsumenckim. Prezentacja dostępna bezpłatnie online dla wszystkich zainteresowanych osób.

O badaniu
Panel Gospodarstw Domowych GfK jest prowadzony od 25 lat. Jego próbę stanowi 8000 polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG.Latest Press Releases

 • 31.01.2024

  Rynek czekał na ten moment bardzo długo. Po niemal 4 latach Barometr Nastrojów Konsumenckich w Polsce zatoczył koło i znów wyszedł na plus. Przekroczenie „bariery zero” to przede wszystkim zasługa młodych osób, które na obecną i przyszłą sytuację finansów (swoich i państwa) patrzą z dużym optymizmem. Na drugim biegunie znajdują się seniorzy. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie ich perspektywę, nastroje wciąż byłyby na dużym minusie. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 04.01.2024

  W grudniu 2023 r. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce nieznacznie spadł, do poziomu -3 jednostek. Jednak na przestrzeni całego roku wskaźnik znacząco wzrósł. W styczniu znajdował się 13 kresek na minusie, zaś w marcu aż 17 punktów poniżej „neutralnego” poziomu. Od maja nastroje mocno się ustabilizowały i ten trend utrzymał się do końca roku. Takie dane płyną z Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
 • 27.11.2023

  W listopadzie br. wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce lekko wzrósł, zbliżając się do zera. To pułap nie tylko statystyczny, ale również symboliczny. Ostatni raz „na plusie” nastroje znajdowały się bowiem w marcu 2020 r. Wyniki, choć coraz lepsze, wciąż są mocno spolaryzowane. Konsumencki optymizm napędzają przede wszystkim młodzi. Bardziej sceptyczni są Polacy w średnim wieku oraz seniorzy. Takie dane płyną z najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK– An NIQ Company.

  Więcej informacji
Zobacz wszystkie informacje