search
PL

16.01.2019

GfK rozwija ofertę analityczną skierowaną do sieci handlowych

Warszawa, 16 stycznia 2019 r. – Instytut GfK prowadzi analizy, których celem jest optymalizacja efektywności działań biznesowych sieci handlowych. Oferowane usługi dostarczają wnikliwe informacje na temat zależnych od lokalizacji czynników mających wpływ na rynkowe powodzenie placówek sklepowych, obszarów sprzedaży, grup docelowych, a także sieci detalicznych i dystrybucyjnych.

W zakresie strategii ekspansji i optymalizacji sieci, instytut GfK wykorzystuje dane geomarketingowe charakteryzujące sklepy, dane pochodzące z paneli GfK oraz trendy sprzedażowe. Na ich podstawie przygotowuje modele oceniające istniejące i planowane lokalizacje, analizy tzw. lokalizacyjnych białych plam oraz rekomendacje optymalnych liczebności i wielkości sklepów.

Bazując na analizie profili konsumentów znajdujących się w otoczeniu sklepów, trendach obserwowanych w Panelu Gospodarstw Domowych oraz danych transakcyjnych, GfK segmentuje placówki handlowe w celu optymalnego dopasowania ich asortymentu oraz działań sprzedażowych. Ocenia pojedyncze sklepy i rekomenduje działania prosprzedażowe.

Agnieszka Szlaska-Bąk, Client Business Partner w GfK, komentuje: „Rozwiązania GfK skierowane do sieci handlowych mogą być uzupełnione analizą mediów. Nie tylko testujemy reklamy, sprawdzamy efektywność kampanii reklamowych telewizyjnych i internetowych, ale z powodzeniem analizujemy także skuteczność i odpowiednie nakłady na akcje ulotkowe i billboardowe. Rekomendujemy optymalne nakłady na kampanie ATL, BTL oraz promocje w sklepach.”

Rozwiązania GfK obejmują analizy rynków z wybranych regionów, lokalizowanie grup docelowych, planowanie geograficznych obszarów sprzedaży, sporządzanie map cyfrowych w oparciu o dane o zdolności nabywczej ludności z danego obszaru oraz oceny nieruchomości, lokalizacji i sieci sprzedaży.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje