search
PL

14.02.2019

GfK rozwija narzędzia do optymalizacji marki i reklamy

Warszawa, 14 lutego 2019 r. – GfK oferuje zintegrowany system narzędzi badawczych do optymalizacji marki i reklamy, oparty na dopełniających się wskaźnikach i analizach. Rozwiązania pozwalają prognozować skuteczność komunikatów reklamowych przed ich emisją, a także ocenić całościowy wpływ kampanii reklamowej, pogłębiając informacje o kondycji marki.

Barbara Lewicka, Senior Director w dziale Marketing Effectiveness GfK, komentuje: „Otoczenie rynkowe – konkurencja, ogrom możliwości co do sposobu kontaktu z marką, szybki rozwój kanałów cyfrowych – a z drugiej strony zmienny i nielojalny konsument, to obecne warunki prowadzenia biznesu. Marki znajdują się pod ciągłą presją i aby utrzymać pozycję na rynku muszą stale budować swoją obecność w świadomości konsumentów.”

Narzędzia GfK uwzględniają zewnętrzne źródła i dostawców danych oraz analizy nietradycyjnych działań reklamowych, co umożliwia zrozumienie realnego wpływu na budowanie relacji z konsumentem wszystkich punktów i sposobów kontaktu z marką. Aby precyzyjnie ilościowo interpretować źródła poziomu ROI, GfK łączy dane sprzedażowe, z promocji i komunikacji marketingowej.

Ocena skuteczności reklam na wielu platformach
Innowacyjna metoda badawcza AdFIT uwzględnia rosnące znaczenie kanałów cyfrowych i coraz bardziej rozproszoną uwagę konsumenta. Umożliwia pomiar potencjału reklamy w możliwie naturalnym środowisku konsumenta. Kluczowy wskaźnik – zauważalność – mierzony jest w teście ukrytym i z wykorzystaniem wskaźników behawioralnych. Efektem analiz są precyzyjne rekomendacje dla danej reklamy, także na tle celowo dobranej reklamy konkurencyjnej.

Analiza potencjału doświadczeń z marką
Narzędzie Experience Effects umożliwia sprawdzenie zasięgu oraz jakości doświadczeń konsumenta z marką w punktach styku, czyli tam, gdzie oddziałują różne typy mediów i nie tylko. Wykorzystuje wskaźniki zsynchronizowane z metodą prestestu reklamy AdFIT, co daje pełen obraz potencjału samej kreacji, jak i efektywności planu mediowego. Odpowiada na pytanie, na ile sama kreacja wpływa na wskaźniki marki w kontekście innych punktów styku.

Elementy marketingu, które mają na celu budowanie wyrazistych i pozytywnych wrażeń są mierzone z wykorzystaniem interaktywnych i angażujących wskaźników, czego rezultatem są bardziej rzetelne wyniki.

Budowa siły marki
Istotą narzędzia Brand Vivo jest pomiar emocjonalnej więzi z marką oraz jakości doświadczeń. Przywiązanie do marki jest analizowane w oparciu o metafory relacji międzyludzkich. Powstały na ich podstawie wskaźnik aktywnego kapitału posiada wysoką korelację z rzeczywistą pozycją rynkową mierzoną twardymi danymi (udziały rynkowe). Zatem zrozumienie mechanizmów budowania aktywnego kapitału w danej kategorii jest kluczem do zwiększenia efektywności działań marketingowych.

GfK wskazuje optymalne kierunki pozycjonowania marki oraz punkty styku, których wzmacnianie ma szanse zbudować aktywny kapitał marki i w efekcie przełożyć się na realne udziały rynkowe.

Produkty powiązaneLatest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje