search
PL

16.11.2017

GfK publikuje aktualizacje map dla Europy

Warszawa, 16 listopada 2017 r. – GfK publikuje najnowszą edycję zaktualizowanych map europejskich. Mapy cyfrowe zawierają aktualne granice administracyjne i kodów pocztowych. Stanowią podstawę analiz geograficznych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania geomarketingowego i systemów BI.

Nowa edycja zawiera około 1000 map cyfrowych, które odzwierciedlają aktualny podział administracyjny jednostek geograficznych oraz zawierają wiele nowych szczegółów i poziomów regionalnych. Uwzględniają zmiany demograficzne, gospodarcze i polityczne w każdym z analizowanych krajów europejskich. Mapy mają także wyższy poziom ziarnistości, w szczególności wzdłuż wybrzeży i w miastach. Zapewniają kompleksowe pokrycie do poziomu najbardziej szczegółowego podziału pocztowego i administracyjnego, odpowiadającego pięciocyfrowym kodom pocztowym i gminom. Dostępne są również nowe dane rynkowe na 2017 rok dotyczące siły nabywczej w Europie oraz jej mieszkańców i gospodarstw domowych.

Agnieszka Szlaska-Bąk, kierownik projektu w dziale Customer Analytics & Sales Strategies, komentuje: „Nowa edycja map GfK zawiera dokładne dane kartograficzne, które zapewniają firmom ze wszystkich sektorów odpowiednią podstawę do prowadzenia regionalnych analiz biznesowych. Siatka kodów pocztowych jest niezbędnym narzędziem w procesie łączenia danych o klientach z danymi rynkowymi na mapach cyfrowych oraz ich wizualizacji.”

Nowe elementy
W edycji 2017/2018 map Europy GfK uwzględniono nowe elementy związane ze zmianami podziałów jednostek pocztowych i administracyjnych we wszystkich krajach europejskich. Tegoroczna aktualizacja obejmuje tysiące korekt odzwierciedlających te zmiany.

Polska
Granice podziału administracyjnego i pocztowego zostały zaktualizowane na podstawie oficjalnych danych wektorowych. Granice kodów pocztowych dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu są obecnie wyznaczane z dokładnością do poszczególnych budynków mieszkalnych. Mapy GfK zapewniają maksymalną precyzję analiz i wizualizacji danych.

Zakres zmian:

  • sołectwa: 6 rozwiązanych, 11 nowych, 3 zmiany granic
  • pięciocyfrowe kody pocztowe: 55 rozwiązanych, 43 nowe

Regiony NUTS: wersja 2016 (nowy system od 1 stycznia 2018)
Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych została stworzona przez Eurostat, aby zapewnić jednolitą klasyfikację jednostek regionalnych do celów kompilacji statystyk regionalnych dla Unii Europejskiej. Standard ten jest aktualizowany w 3-4-letnich odstępach czasu, aby dokładnie odzwierciedlać zmiany administracyjne na poziomie regionalnym.

  • Nowa struktura NUTS1 i częściowo nowa struktura NUTS 2 i NUTS3 w Polsce i w innych krajach europejskich.

Dostępność
Około 1000 map dla 42 europejskich krajów jest dostępnych we wszystkich formatach standardowych, w tym *.shp (ESRI), *.tab (MapInfo), *.lay (RegioGraph) oraz Oracle Spatial. Oprócz map podziałów pocztowych i administracyjnych, edycje krajowe zawierają również dane topograficzne, takie jak ulice, zbiorniki wodne i punkty miast skategoryzowane według liczby mieszkańców. Wszystkie mapy są wektorowe, dzięki czemu zapewniają nieograniczone możliwości zbliżenia oraz elastyczne opcje przeglądania.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje