search
PL

02.06.2017

Agnieszka Sora w nowych władzach IAA Polska

30 maja 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska.  Międzynarodowego
Stowarzyszenia Reklamy, będące podsumowaniem 2-letniej kadencji odchodzącego zarządu. W trakcie Walnego Zgromadzenia wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2019.

Rada Nadzorcza IAA Polska podziękowała odchodzącemu Zarządowi za istotny wkład w rozwój Stowarzyszenia, przede wszystkim za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy i efektywne inspirowanie do dyskusji przedstawicieli wszystkich uczestników zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej w Polsce. Rada Nadzorcza szczególnie wysoko oceniła efekty prac Reklamowego Okrągłego Stołu, które zmaterializowały się w formie „Rekomendacji dla Polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020” oraz inne projekty będące pochodną „Rekomendacji”:

 • Dobre praktyki audytu mediowego wypracowane wspólnie przez przedstawicieli maketerów, mediów, domów mediowych oraz audytorów mediowych i wspólnie prmowane przez IAA Polska, SAR, a także PSML (stowarzyszenie managerów zakupów)
 • Raport na temat pozycji CMO w przedsiębiorstwie i relacji działów marketingu z dostawcami usług marketingowych
 • Efektywna współpraca z innymi organizacjami branżowymi w kwestii ochrony interesów całej branży komunikacji marketingowej

Paweł Kowalewski, wiceprezes IAA Global oraz członek Rady Nadzorczej IAA Polska podsumował minione dwa lata następująco:

„IAA Polska jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się oddziałem IAA w Europie, z największym wzrostem ilości członków, którzy dołączyli do struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. Jest to absolutnie sukces Jacka Olechowskiego, jego Zarządu i biura IAA Polska. Zespół ten potrafił zjednoczyć różne podmioty zrzeszone w Stowarzyszeniu i w ten sposób wypracował wspólne stanowisko całej branży w wielu trudnych tematach. Jako IAA Polska jesteśmy coraz mocniej dostrzegani i uważam, że warto się tym pochwalić np. zgłaszając polski oddział IAA do Excellence Awards”.

Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium odchodzącemu zarządowi, a Walne Zgromadzenie IAA Polska w tajnym głosowaniu wybrało nowe władze na kadencję 2017-2019.

Zarząd IAA Polska:

 • Kuria marketerów: Bartosz Dobrzyński - CMO P4 (Play Mobile), Anna Jakubowski - mentor w programie „Mentor4Starters", wcześniej przez 25 lat na najwyższych stanowiskach zarządczych min. w Procter & Gamble oraz The Coca-Cola Company, Rafał Jakubowski  - Dyrektor Marketingu Bankowości Detalicznej mBanku
 • Kuria mediów: Stanisław Janowski – Dyrektor Zarządzający Polsat Media Biuro Reklamy, Grzegorz Kossakowski - CFO, Agora SA, Arkadiusz Marszałek - Head of Agency Relations Google
 • Kuria agencji: Izabela Albrychiewicz - CEO MEC, Jacek Olechowski - Prezes Zarządu Mediacap S.A. oraz Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzająca Instytutu GfK Polonia

Zarząd zdecydował, iż w bieżącej kadencji jego pracami będzie kierował dotychczasowy
Prezes Stowarzyszenia - Jacek Olechowski.

Rada Nadzorcza IAA Polska:

 • Katarzyna Borucka - Dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska
 • Krzysztof Gmyrek - Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Mediów Miejskich, Business Consulting Sp. z o.o.
 • Elżbieta Gorajewska - Managing Director Nielsen Audience Measurement Polska
 • Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu Communication Unlimited Sp. z o.o., wiceprezes IAA Global
 • Andrzej Matuszyński – Prezes Grupy Eurozet
 • Jakub Potrzebowski - Founding Partner Group One S.A.
 • Katarzyna Sudbury - Prezes Zarządu OOH Media Polska Sp. z o.o.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrano Jakuba Potrzebowskiego.

Sąd Dyscyplinarny IAA Polska:

 • Janusz Kurek - dyrektor Agencji Reklamy OKAY Radia Katowice, który będzie kierował pracami Sądu Dyscyplinarnego
 • Daria Sacha - Managing Partner MEC
 • Krzysztof Ziomek - Managing Partner Orangeblue  

Obowiązki dyrektora generalnego IAA Polska od 4 lat pełni Jerzy Minorczyk.

Jacek Olechowski dziękując za wybór zadeklarował, że obecna, trzecia kadencja na stanowisku Prezesa Zarządu IAA Polska będzie Jego ostatnią, a przekazywanie zarządzania Stowarzyszeniem nastąpi płynnie jeszcze w trakcie bieżącej kadencji.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Stępińska-Ponganis
m.ponganis(at)iaa.org.pl
tel. +48 510 148 990

BIO oraz zdjęcia członków zarządu: http://iaa.org.pl/zarzad/
BIO oraz zdjęcia członków Rady Nadzorczej: http://iaa.org.pl/sad-dyscyplinarny-2/
BIO oraz zdjęcia członków Sądu Dyscyplinarnego: http://iaa.org.pl/o-nas/rada-nadzorcza-2/

IAA Polska jest częścią największego stowarzyszenia marketingowego na świecie, istniejącego od 1938 roku. W Polsce działa nieprzerwanie od 1993 r. i jest jedyną organizacją w naszym kraju, która skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji reklamowej: reklamodawców, agencje reklamowe, domy mediowe i media.  Priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia jest dbałość o to, by głos polskiej branży marketingowej był obecny i szanowany w debacie publicznej. W tym celu Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów, wpływa na kształt i jakość regulacji dotyczących całej branży marketingowej, kształtuje wizerunek reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej. Aktulnie do IAA Polska należy ponad 80 członków reprezentujących 57 firm.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje