search
PL

08.11.2018

355 euro więcej w kieszeni każdego Europejczyka

Wyniki badania GfK Purchasing Power Europe 2018

Warszawa, 8 listopada 2018 r. – W bieżącym roku każdy Europejczyk dysponuje średnio kwotą 14 292 EUR na wydatki i oszczędności. To o 355 euro więcej w kieszeni każdego Europejczyka niż w 2017 roku.

W 2018 roku europejscy konsumenci dysponują kwotą około 9,7 tryliona EUR. Daje to średnią siłę nabywczą w wysokości 14 292 EUR na mieszkańca. W porównaniu do roku ubiegłego siła nabywcza na mieszkańca wzrosła o około 2,5 proc. Wzrost ten jest także większy w porównaniu ze wzrostem zeszłorocznym. Dochód rozporządzalny na mieszkańca jest silnie zróżnicowany w zależności od kraju.

10 krajów europejskich o największej sile nabywczej na mieszkańca

Pozycja 2018 (poprzedni rok)KrajLiczba mieszkańcówSiła nabywcza na mieszkańca w 2018 (EUR)Indeks Europejski*
1 (1)Lichtenstein37 87765 438 457,9
2 (2)Szwajcaria8 419 55040 456283,1
3 (3)Islandia348 45032 958230,6
4 (4)Luksemburg602 00532 639228,4
5 (5)Norwegia5 295 61929 072203,4
6 (6)Dania5 781 19025 578179,0
7 (7)Austria8 772 86523 282162,9
8 (8)Niemcy82 521 65322 949160,6
9 (9)Szwecja10 120 24221 462150,2
10 (11)Finlandia5 513 13021 058147,3
Europa (ogółem)677 359 18114 292100,0

Źródło: © GfK Purchasing Power Europe 2018 *indeks na mieszkańca: średnia europejska = 100Kurs wymiany dla krajów spoza strefy euro: prognoza Komisji Europejskiej na rok 2018 z dnia 3 maja 2018

Podobnie jak w zeszłym roku liderem rankingu jest Lichtenstein z siłą nabywczą na mieszkańca w wysokości 65 438 EUR, znacznie wyższą niż w innych krajach i ponad 4,5-krotnie przewyższającą średnią europejską. Na drugim miejscu znajduje się Szwajcaria, której mieszkańcy dysponują siłą nabywczą wynoszącą 40 456 EUR na osobę, niemal trzykrotnie wyższą niż przeciętny Europejczyk. W innych krajach z czołowej dziesiątki siła nabywcza na mieszkańca również jest znacznie powyżej średniej i co najmniej 1,5 raza wyższa od średniej europejskiej. W tym roku do czołówki dołączyła Finlandia. Wyprzedziła ona Wielką Brytanię, która znalazła się na miejscu jedenastym z siłą nabywczą 20 572 EUR na mieszkańca.

17 badanych krajów ma siłę nabywczą powyżej średniej, 25 poniżej średniej europejskiej. Ostatnie miejsce zajmuje Ukraina z zaledwie 1 318 EUR na osobę.

Wyniki badań siły nabywczej GfK ujawniają duże zróżnicowanie siły nabywczej na mieszkańca, zarówno pomiędzy krajami, jak i ich regionami.

Informacje o badaniu
Badanie „GfK Purchasing Power Europe 2018" dostępne jest dla 42 krajów europejskich, ze szczegółowymi danymi na temat regionów, do poziomu gmin i kodów pocztowych, wraz z idealnie dopasowanymi danymi dotyczącymi mieszkańców i gospodarstw domowych oraz mapami cyfrowymi.

Siła nabywcza rozumiana jest jako dochód rozporządzalny na mieszkańca po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Badanie wskazuje poziom siły nabywczej na osobę w danym roku wyrażony w euro i jako wartość zindeksowana. Badanie GfK Purchasing Power opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym, podane wartości nie uwzględniają zatem inflacji. Badanie opiera się na danych statystycznych dotyczących wysokości dochodów, podatków i świadczeń społecznych oraz na prognozach instytucji finansowych.

Konsumenci wykorzystują ogólną siłę nabywczą do pokrycia wydatków na artykuły spożywcze, mieszkanie, usługi, energię, składki na prywatne plany emerytalne i ubezpieczenia oraz innych wydatków, takich jak wakacje, koszty przejazdów czy wydatki konsumpcyjne.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje