search
PL

07.11.2016

Zmiany podaży powierzchni handlowej w aglomeracjach

Dynamika podaży powierzchni centrów handlowych: 20%. Dynamika siły nabywczej konsumentów: 11%

Analiza danych z ostatnich 5 lat pokazuje, że konkurencja centrów handlowych rośnie szybciej niż zamożność konsumentów.

Nasycenie powierzchnią handlową na koniec 2016 roku wyniesie 297,5 m. kw. na 1000 mieszkańców, co oznacza wzrost o 20% w ciągu ostatnich 5 lat.

W tym czasie siła nabywcza (całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność może nabyć
w ciągu roku) wzrosła o 11% do poziomu ponad 1 mld PLN.

Wraz ze wzrostem nasycenia powierzchnią handlową zmniejszyła się wartość siły nabywczej przypadającej na m kw. powierzchni handlowej w centrach handlowych. Na koniec roku wyniesie 88,1 tys. PLN (spadek o 7%) w skali całej Polski.

Siła nabywcza przypadająca na oferowaną powierzchnię to jeden z parametrów pozwalających na ocenę konkurencyjności rynku w relacji do jego zamożności.

Obserwujemy znaczne różnice w dynamice zmian w poszczególnych największych aglomeracjach:

  • Największy wzrost nasycenia pow. handlową nastąpił w aglomeracji poznańskiej, głównie dzięki otwarciu dwóch dużych centrów handlowych: City Center oraz Posnania (razem 158 tys. m kw.), przyczyniając się do spadku siły nabywczej przypadającej na 1 m kw. o 15% do poziomu niemal 38 tys. PLN.
  • Jedynie w aglomeracji warszawskiej nastąpił widoczny wzrost siły nabywczej na m kw. (o 13% do wartości 70 tys. PLN), wynikający naturalnie z braku większych inwestycji. Otwarcie Hali Koszyki oraz rozbudowa Promenady zmieniły relację zamożności do powierzchni o 2 p.p.

Rosnąca podaż powierzchni w centrach handlowych przy wolniej rosnącej zamożności ich klientów, to w konsekwencji wyzwanie dla wynajmu i marketingu centrów handlowych.

Insights

View all Insights