search
PL

10.01.2019

Wskaźniki siły nabywczej GfK – najnowsza edycja 2019

Siła nabywcza Polaków w ostatnich latach znacząco się zmienia – spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń oraz programy rządowe przełożyły się na wzrost zamożności, jednak nie we wszystkich obszarach jest on równomierny.

Jak co roku, instytut GfK przygotował trzy wskaźniki potencjału nabywczego Polaków, które pozwalają analizować dane w różnych obszarach:

 • Ogólna Siła Nabywcza GfK – suma dochodów netto mieszkańców danego obszaru. Pozwala szybko określić poziom zamożności mieszkańców danego obszaru.
 • Siła Nabywcza GfK dla Handlu Detalicznego – wartość towarów, jakie mieszkańcy są w stanie nabyć w ciągu roku w sklepach detalicznych. Określa wartość konsumpcji prywatnej.
 • Siła Nabywcza GfK na kategorie zakupowe – dane pokazujące wartość wydatków mieszkańców na zakup produktów z danej kategorii. Standardowe dane wyliczane są dla 17 kategorii zakupowych np. żywność, napoje alkoholowe, odzież, obuwie, meble, art. sportowe, AGD i RTV, DIY.

Siła nabywcza pozwala określić, ile do wydania w ciągu roku mają mieszkańcy różnych jednostek geograficznych:

 • Miast, powiatów, gmin
 • Osiedli, kodów pocztowych, rejonów statystycznych GUS, GfK Micro Grid
 • Regionów handlowych, czasowych stref dojazdu, catchment area oraz innych

Dane mogą być wykorzystywane do:

 • Wzbogacania danych o klientach z CRM
 • Wzbogacania analityki GIS (mapy cyfrowe), w tym:

  • Określenia poziomu penetracji mikro rynków
  • Porównania zamożności obszarów handlowych
  • Planowania/optymalizacji zarządzania siecią sprzedaży
  • Planowania akcji marketingu bezpośredniego

Komunikaty prasowe:

Duże zróżnicowanie w dochodach w Polsce. Rośnie przepaść między najbogatszymi a najbiedniejszymi
Średnia siła nabywcza w Polsce w 2018 roku wyniosła 7 228 EUR na mieszkańca, czyli mniej więcej połowę średniej europejskiej. Dało to Polsce 29. lokatę w europejskim rankingu.

355 euro więcej w kieszeni każdego Europejczyka
W 2018 roku każdy Europejczyk dysponował średnio kwotą 14 292 EUR na wydatki i oszczędności. To o 355 euro więcej w kieszeni każdego Europejczyka niż w 2017 roku.

Insights

View all Insights