search
PL

05.09.2017

Poznaj rozwiązania GfK w zakresie optymalizacji działań sprzedażowych

Strategia zarządzania przychodami wymaga wiedzy na temat obszarów lub punktów sprzedaży,
w których warto inwestować.

Analizy GfK pozwalają w obszarach handlowych:

  • szacować wartość rynku – w oparciu o dane GfK o Sile Nabywczej oraz z Panelu Gospodarstw Domowych
  • określać udziały rynkowe – poprzez analizę pokrycia dystrybucją:

    • ilościową – liczba obsługiwanych sklepów w stosunku do wszystkich sklepów (bazy Uniwersum sklepów GfK)
    • wartościową – wartość sprzedaży własnej w stosunku do wartości sprzedaży kategorii

  • znajdować „białe plamy”, czyli atrakcyjne obszary ze stosunkowo słabą dystrybucją
  • oceniać potencjał lokalizacji punktów sprzedaży
  • selekcjonować optymalne punkty do obsługi własnej – na podstawie analizy potencjału ich lokalizacji

Mamy ponad 10 lat doświadczenia w projektach geoanalitycznych dla producentów FMCG. W ramach tej praktyki oceniliśmy potencjał kilkudziesięciu tysięcy punktów sprzedaży.

Przykład analizy: Zestawienie analizy pokrycia z wartością rynku wskazuje obszary z potencjałem na wzrost sprzedaży

Insights

View all Insights