search
PL

04.05.2017

Poznaj geograficzne strategie dystrybucji

Identyfikacja najlepszych sklepów do obsługi własnej to wyzwanie (logistyczne, finansowe i kadrowe) dla każdego producenta.

Szczególnie, gdy analiza danych pokazuje rozbieżności pomiędzy bieżącą koncentracją działań sprzedażowych na określonej grupie sklepów a danymi panelowymi pokazującymi inną koncentrację zakupów.

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy obsługa sklepów koncentruje się na wygodnym do obsługi targecie miejskim, przy jednoczesnym zaniedbywaniu obszarów wiejskich.

Porównując z miastem z perspektywy dystrybucji FMCG, wieś to:

1. 40% mieszkańców Polski
2. Niższe o 21% wydatki w handlu na osobę
3. 31% sklepów spożywczych zlokalizowanych na wsi (głównie tradycyjnych i małych), ale:

  • na jeden sklep na wsi przypada:
    - o 46% więcej mieszkańców, niż w miastach
    - o 19 % więcej Siły Nabywczej dla Handlu Detalicznego niż w miastach

4. Można wskazać graczy, którzy są już obecni w tym „segmencie geograficznym”, tzn. posiadają >50% lokalizacji na wsi.

  • np. Groszek, Delikatesy Centrum, Słoneczko, Eden

5. Już 7% lokalizacji sklepów Biedronka zlokalizowanych jest na wsi.

Świadomość zróżnicowania potencjału obszarów sprzedaży, a także specyfiki lokalizacji poszczególnych sieci handlowych i sklepów, to fundament aktywnego podejścia do budowania strategii dystrybucji i optymalizacji procesów z nią związanych (trasówki, priorytetyzacja wizyt, optymalizacja terytoriów, dopasowanie handlowców do potencjału, selekcja sklepów do obsługi własnej vs. dystrybutorskiej, lokalny trade marketing).

Insights

View all Insights