search
PL

17.05.2016

Lokalizacje handlowe, które skorzystają na wzroście siły nabywczej konsumentów wynikającym z programu 500+

Szacowana wartość wsparcia programu 500+ w 2016 roku, czyli w ciągu pierwszych 9 miesięcy funkcjonowania programu, wyniesie prawie 17 mld PLN. Dzięki niemu średni wzrost ogólnej siły nabywczej w powiatach wyniesie 2,1%.

Wpływ programu 500+ na siłę nabywczą jego beneficjentów jest zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi powiatami. Wartościowo największe wsparcie obejmie mieszkańców dużych miast, co jest prostą konsekwencją dużej liczby osób je zamieszkujących. Jednak w ujęciu procentowym wpływ tego wsparcia na wzrost wartości zamożności będzie największy w mniejszych miejscowościach oraz w 87 powiatach rozporoszonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

Trudno w tej chwili prognozować, jaka część tego zwiększonego dochodu zostanie przeznaczona na wydatki w handlu, natomiast z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, iż sklepy zlokalizowane w obszarach o największym przyroście zamożności, będą, drugim po konsumentach, głównym beneficjentem programu. Gdzie dokładniej znajdują się te sklepy? Poniższa mapa ilustruje prawdopodobny rozkład przyrostu siły nabywczej w 380 powiatach.

Do pobrania
Mapa: wzrost siły nabywczej dzięki programowi 500+ w powiatach

Informacje o badaniu
Siła nabywcza to przypadający na osobę dochód (w tym wszelkie świadczenia otrzymywane od państwa), jaki pozostaje do jej dyspozycji po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Wartości siły nabywczej według GfK odpowiadają nominalnemu dochodowi rozporządzalnemu, co oznacza, że wartości nie uwzględniają inflacji. W badaniu posiłkowano się danymi statystycznymi dotyczącymi dochodów, wysokości podatków, świadczeń oraz prognozami opracowanymi przez instytuty badań nad gospodarką.

Dostępne są również dane o Sile Nabywczej dla Handlu Detalicznego oraz Sile Nabywczej na kategorie zakupowe. Posiadamy dane o Sile Nabywczej dla wszystkich państw europejskich.

Dostępność danych:

  • Jednostki administracyjne: województwa, powiaty, gminy, osiedla
  • Kody pocztowe
  • GfK Micro Grid – siatka kwadratów
  • GfK Address Points – punkty adresowe
  • Inne, niestandardowe jednostki analityczne

Insights

View all Insights