search
PL

15.02.2016

GfK Micro Grid

GfK Micro Grid to podział Polski na małe i niezależne jednostki analityczne, który umożliwia wykonywanie szczegółowych analiz potencjału konsumenckiego.

Idea GfK Micro Grid została oparta o trzy elementy:

Siatka kwadratów tworząca szczegółowy terytorialny podział kraju. Jednostkę analityczną stanowi oczko siatki – kwadrat o wybranym boku 125m / 250m / 500m. Siatka dostępna jest w postaci warstwy wektorowej: *shp, *tab, *RegioGraph GfK.

Twarde dane z bazy GfK Address Points opisujące potencjał demograficzny mieszkańców, takie jak:

  • Liczba mieszkańców w podziale na wiek
  • Liczba kobiet i mężczyzn w rozbiciu na grupy wiekowe
  • Liczba mieszkań
  • Liczba budynków jedno- i wielorodzinnych

Dane szacowane przez GfK o potencjale ekonomicznym mieszkańców:

  • GfK Ogólna Siła Nabywcza
  • GfK Siła Nabywcza dla handlu detalicznego

 

 

Insights

View all Insights