search
PL

27.04.2016

Footfall warszawskich centrów handlowych: komentarz do zjawiska

Szacowany miesięczny footfall w 28 warszawskich centrach handlowych to 16,7 miliona wizyt.

Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec aglomeracji warszawskiej (ponad 2,5 miliona mieszkańców) odwiedza centra handlowe zlokalizowane w stolicy średnio 6,5 razy w miesiącu! Co ważne – w tych szacunkach nie uwzględniono 20 innych mniejszych obiektów handlowych.

Ponieważ to częstotliwość zaskakująca, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej cechom obiektów, które niewątpliwie wpływają na sposób, w jaki funkcjonujemy.

Jedno miasto, 28 obiektów zróżnicowanych pod względem wielkości, profilu i pozycjonowania. Czy jednak rzeczywiście centra handlowe są różnie pozycjonowane?

Postanowiliśmy sprawdzić, czy centra handlowe w Warszawie różnią się pod względem (marketingowego) potencjału swojego bezpośredniego otoczenia. Analiza takich danych jest według nas jednym z pierwszych kroków prowadzących do określenia tożsamości centrum.

Dla każdego centrum handlowego wyznaczyliśmy strefę 10-minutowego dojazdu samochodem. Chcieliśmy skupić się na kliencie i bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, a nie jego konkurencji. Dlatego analizujemy strefę wystarczająco dużą do uchwycenia potencjału otoczenia i jednocześnie
wystarczająco małą, żeby nie uwzględniać szerokiej, w kontekście całego miasta, konkurencji.

Dane o odwiedzalności w kilku przypadkach szacowaliśmy ekspercko. Nawet, jeśli mylimy się o 10-15%, wyniki pozostają ciekawe i zaskakujące.

W raporcie przedstawiamy najciekawsze wnioski z analizy.

Download (PDF)

GfK Retail & Real Estate Consulting
Oceniamy mocne i słabe strony lokalizacji handlowych. Dostarczamy obiektywną informację o szansach i zagrożeniach dla nieruchomości komercyjnych wynikających ze specyfiki otoczenia rynkowego. Nasi eksperci od handlu, nieruchomości oraz badań rynkowych doradzają na każdym etapie cyklu życia obiektu handlowego, zarówno w okresie przed inwestycją, jak i w ramach wsparcia zarządzania już istniejącymi lokalizacjami (pojedynczymi lub całym portfolio).

Download (PDF)

Insights

View all Insights