search
PL

Audience Ascription Modelling

Audience Ascription Modelling

Poznaj niszowych odbiorców. Uzupełnij białe plamy w pomiarach, aby poznać niewielkich cyfrowych odbiorców

Narzędzie GfK Audience Ascription Modelling łączy nasz panelowy pomiar oglądalności z danymi z lokalnego spisu. Generuje współczynnik oglądalności dla wielu mniejszych cyfrowych kanałów rozrywkowych. Powstały w ten sposób zintegrowany zestaw danych na poziomie respondentów stanowi solidną podstawę do szczegółowej analizy i raportowania nawet najbardziej niszowych kanałów cyfrowych.

Jakość GfK Audience Ascription Modelling tkwi w metodologicznym zakorzenieniu w naszych panelach. A to zapewnia te same informacje, które są dostępne dla kanałów o szerszym gronie odbiorców, dzięki czemu nadawcy mogą:

  • uzupełniać wszelkie luki pomiarowe dzięki ogromnym liczbom dostarczonym przez internetowy rejestr i porównywać efektywność w podobnych kategoriach
  • korzystać z zalet zarówno szczegółowych profili w panelu, jak i rzetelnych informacji na temat „długiego ogona” kanałów cyfrowych
  • oceniać współkorzystanie z funkcji cyfrowych i z różnych urządzeń w celu uzyskiwania danych na temat zasięgu i częstotliwości
  • przeprowadzać szczegółową analizę we w pełni zintegrowanym zestawie danych na poziomie respondenta
  • wykorzystywać informacje w panelu do wzbogacenia plików cookie, aby użyć ich w handlu online, na przykład integrując je z własną platformą zarządzania danymi

Zapewnienie standardowej jakości panelu analitycznego dla kanałów cyfrowych

Wykorzystanie paneli internetowych do uzyskiwania pogłębionych i jakościowych informacji o odbiorcach stron internetowych jest standardową praktyką. Panele zapewniają wgląd w krzyżową analizę wykorzystania mierzonych właściwości cyfrowych oraz różnych urządzeń, w celu uzyskania danych na temat zasięgów i częstotliwości. Ze względu na fragmentację rynku mediów badanie mniejszych kanałów cyfrowych, tzw. długiego ogona, w tym witryn i kampanii o małych zasięgach, stanowi problem, ponieważ do uzyskania prawidłowych danych potrzebne jest uzyskanie znacznej liczebności próby. Narzędzie GfK Audience Ascription Modelling stanowi rozwiązanie tej kwestii.

Related Products

Related Insights

View all Insights