Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Press release

Зростання фінансової грамотності в Центральній і Східній Європі

19.05.2015

Фінансова освіта є основним знанням, необхідним для персональної фінансової безпеки та фінансового добробуту особистості, і через це має велике значення для національної економіки, соціального забезпечення, а також покращення фінансового становища держави. У країнах Західних Балкан структурний дефіцит знань в галузі фінансів і грошової політики призводить до прорахунків і помилок у фінансовій сфері. GfK Austria у співпраці з Австрійським агентством розвитку (ADA) в Сербії прийняли цей виклик і реалізували проект «Зміцнення фінансової грамотності в Центральній та Східній Європі». Метою проекту є краще розуміння рівня фінансової освіченості населення Сербії як перший крок до того, щоб знайти шляхи підвищення інформованості і фінансової грамотності серед населення Сербії, а в цілому регіоні ЦСЄ, що є наступним етапом проекту.

 

 

Центрально-Східний регіон – динамічний ринок з дефіцитом знань

Незважаючи на фінансову та економічну кризу, фінансовий ринок Сербії в останні роки динамічно розвивався. Приблизно три чверті всіх сербів користуються банківськими послугами – 10 років тому їх було лише 50%. За даними страхових компаній, менше 10% громадян мають поліс страхування. Багато інших країн Центральної та Східної Європи розвиваються ще більш динамічно.

 

Дані, зібрані під час проекту, свідчать, що в країнах, де фінансові ринки розвиваються динамічно, підвищення фінансової грамотності людей (населення) відходить на другий план. Можливо, фінансові установи в такому фінансово динамічному і швидкоплинному середовищі надають меншого значення поглибленню знань своїх клієнтів. Це може бути пов’язано з тим, що фінансові установи Центральної та Східної Європи недостатньо інформовані щодо низької фінансової освіченості населення, а також не мають достатніх знань, як дослідити цю прогалину і працювати з нею.

 

Лише одна з п'яти осіб може оцінити свою фінансову грамотність правильно

В рамках проекту, зокрема, можна було ідентифікувати 4 різних сегменти людей за рівнем їх фінансової грамотності та фінансової поведінки. Результати досить чітко показують, що сербське населення неправильно оцінює свої фінансові знання. Майже половина респондентів переоцінили свої власні фінансові знання і майже чверть не має знань взагалі або має недостатні знання у фінансовому секторі. Лише близько 20% респондентів показали достатній рівень фінансової компетентності, а також належним чином оцінили свій рівень знань в галузі фінансової та монетарної системи.

Оскільки відсутність знань у фінансовій та монетарній сферах призводить багатьох людей до фінансових прорахунків і помилок, фінансові та освітні установи, а також органи влади повинні брати активну участь у покращенні фінансових навичок населення. За результатами проекту GfK у Сербії, у 22% учасників проекту гроші дуже часто закінчуються ще до того, як вони отримають чергову зарплату. Майже чверть (24%) при втраті основного джерела доходів, змогли б прожити за рахунок заощаджень менш, ніж тиждень. Наявні заходи у підвищенні фінансової освіченості населення Сербії є недостатніми, і відповідні зусилля є абсолютно необхідними. Такі припущення можна висловити і для решти регіонів Центральної та Східної Європи.

Покращення фінансових навичок населення принесе зиск всім учасникам ринку

Кращий рівень знань в галузі фінансів та монетарної системи має численні переваги не лише на індивідуальному рівні, але також надає багато переваг для всього фінансового ринку. Добре проінформовані споживачі роблять більш усвідомлені рішення щодо своїх фінансів і, таким чином, роблять свій внесок у стабільність фінансового ринку. Краща економічна освіта сприяє більш стійкій економічній політиці, через що люди краще розуміють причини встановлення тих чи інших правил і норм, й рішення в сфері монетарної політики приймаються краще і швидше.

Експерти інститутів і банків у Центральній та Східній Європі визнають, що вони повинні вжити заходів для того, щоб поліпшити фінансову грамотність населення, але ці дії є спорадичні, а не систематичні, і короткотермінові.

Банки і страхові компанії можуть отримати вигоду від підвищення фінансової грамотності серед населення в кількох напрямках: посилення лояльності клієнтів до постачальників фінансових послуг, збільшення впевненості і підвищення ефективності та клієнтоорієнтованості комунікації. Це, в свою чергу, призводить до підвищення якості послуг. Додатково можна отримати нових потенційних клієнтів або групи клієнтів. Крім того, поглиблення фінансових знань може супроводжуватися зростанням прихильності населення до постачальників фінансових послуг.

Детальне вимірювання стану фінансової грамотності в Центральній і Східній Європі дозволяє розробити конкретні рекомендації для фінансових установ та страхових компаній щодо того, які дії слід зробити для покращення фінансової грамотності клієнтів і, таким чином, також забезпечити довгостроковий успіх свого бізнесу, маючи проінформованих та фінансово сильних клієнтів. Крім того, ці установи могли б таким чином популяризувати себе і стало покращувати свій імідж (наприклад, імідж в сфері корпоративної соціальної відповідальності).

GfK – експерт в галузі вимірювання рівня фінансової грамотності

GfK Austria розробила методологію дослідження з метою вимірювання та правильної оцінки фінансової освіти населення в цілому в країні та на регіональному рівні і, таким чином, позиціонує себе як піонера в цій досі маловивченій сфері маркетингових досліджень в Центральному та Східному регіоні, Середній Азії, Туреччині та Африці. Весь проект має широкий вплив не лише на населення країни, але також на громадські (наприклад, освітні установи) та фінансові (банки, страхові компанії, брокери, Національний банк і т.д.) організації.

Про GfK

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та споживачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 13 тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну пристрасть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. Завдяки цьому GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із знанням про локальні особливості понад 100 країн світу. Використовуючи новітні технології та аналітичні методи, GfK перетворює великі масиви даних на розумні рішення та тим самим допомагає своїм клієнтам підвищувати конкурентоздатність та покращувати досвід та вибір споживачів.

Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш веб-сайт www.gfk.com або стежити за новинами на Twitter: twitter.com/GfK_en.

 

 

Mariia Gubarenko
Ukraine
General