Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Press release
Social and Strategic Research|Ukraine|Ukrainian

Більшість українців підтримує поступки влади заради припинення війни на Донбасі

13.03.2015

Третина українців у віці старше 16 років переконана, що заради припинення кровопролиття на Донбасі українська влада має піти на будь-які поступки. Ще майже третина вважає, що переговори можливі, на окремі поступки можна піти, якщо це доцільно. При цьому найбільш популярною поступкою (її схвалюють 21% респондентів) є надання територіям, контрольованим ДНР i ЛНР, особливого статусу на певний період з частковим контролем з боку Києва (як зафіксовано в Мінських угодах). Одночасно 21% респондентів вважають, що владi не потрібно йти на жодні поступки, а слід мобiлiзувати населення, домагатися допомоги Заходу i звільняти Донбас військовим шляхом. Про це свідчать результати дослідження, яке здійснила GfK Ukraine у лютому 2015 року.

Відповідаючи на питання «Скажіть, будь ласка, чи погодилися б ви, щоб українська влада пішла на поступки заради припинення війни на Донбасі?», третина респондентів у віці старше 16 років (32%) сказала, що владi потрібно йти на всі необхiднi поступки, щоб припинити кровопролиття. 29% опитаних переконані, що переговори можливі, на окремі поступки можна піти, якщо це доцільно. 21% респондентів вважають, що влада не має йти на жодні поступки, а їй потрібно мобiлiзувати населення, домагатися допомоги Заходу i звільняти Донбас військовим шляхом. Одночасно 18% не змогли дати відповідь на це питання.

Щодо регіонального розподілу, то серед мешканців Києва та центрального регіону домінує думка, що переговори можливі, на окремi поступки можна пiти, якщо це доцільно (цей варіант обрали 44% киян та 36% представників центрального регіону). Варіант відповіді «Владi не потрiбно йти нi на якi поступки, а мобiлiзувати населення, домагатися допомоги Заходу i звiльняти Донбас вiйськовим шляхом» є найпоширенішим у північному та західному регіонах (42% та 34% відповідно). Одночасно мешканці Півдня та Сходу наполягають на тому, що владi потрiбно йти на всi необхiднi поступки, щоб припинити кровопролиття (44% та 54%).

Щодо поступок, на які слід піти українській владі, щоб припинити війну на Донбасі, 21% респондентів підтримують надання територіям, контрольованим ДНР i ЛНР, особливого статусу на певний період з частковим контролем з боку Києва (як зафіксовано в Мінських угодах). Другою та третю за популярністю відповідями є визнання російської мови другою державною на всій території України iз закріпленням цього в Конституції (12%) та відмова вiд наміру вступити в НАТО i закрiплення нейтральностi України в Конституцiї (11%).

СКАЖIТЬ, БУДЬ ЛАСКА, НА ЯКI ПОСТУПКИ, НА ВАШ ПОГЛЯД, МОГЛА Б ПIТИ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА, ЩОБ ПРИПИНИТИ ВIЙНУ НА ДОНБАСI? % 

Надання територiям, контрольованим ДНР i ЛНР, особливого статусу на певний перiод з частковим контролем з боку Києва (як зафiксовано в Мiнських угодах)   21%  
Визнання росiйської мови другою державною на всiй територiї України iз закрiпленням цього в Конституцiї   12%  
Вiдмова вiд намiру вступити в НАТО i закрiплення нейтральностi України в Конституцiї   11%  
Надання ДНР i ЛНР статусу автономiї в рамках України, при якiй Київ не матиме нiякого впливу на республiки (свої силовi органи, непiдконтрольнi Києву, своя зовнiшня полiтика i т.д.)   8%  
Визнання незалежностi ДНР i ЛНР в межах кордонiв Донецької i Луганської областей   6%  
Перегляд Угоди про асоцiацiю з Євросоюзом згiдно вимог Росiї i вiдмова вiд подальших крокiв по зближенню з Євросоюзом   6%  
Створення сприятливих умов для транспортного сполучення, поставок енергоресурсiв i води в Крим   5%  
Визнання незалежностi ДНР i ЛНР в межах контрольованих ними зараз територiй   4%  
Згода влади в Києвi вiдновити в повному обсязi бюджетне фiнансування територiй, контрольованих ДНР i ЛНР   4%  
Визнання входження Криму до складу Росiї   3%  
Вiдмова вiд переслiдування Вiктора Януковича i його соратникiв   1%  
Важко сказати   36%  
Владi не потрiбно йти нi на якi поступки   21%  

 

Про дослідження

Опитування проводилося GfK Ukraine протягом 2-15 лютого 2015 року методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Під час дослідження було опитано 1000 осіб віком від 16 років та старше в усіх областях України (включно з Києвом), окрім Автономної республіки Крим. У Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,1%.

Download (PDF)

Mariia Gubarenko
Ukraine
General