Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
News
Social and Strategic Research|Ukraine|Ukrainian

Як українська молодь оцінює якість свого життя?

Київ, 23.11.2017

Оцінка українською молоддю свого добробуту - результати опитування.

У сучасному світі добробут — це не лише матеріальні блага та гроші. Добробут — це сприйняття людиною якості та повноти свого життя, її емоційний стан, потенціал для розвитку та здатність протистояти життєвим викликам.

Суб’єктивна оцінка добробуту — показник, що вимірюється за допомогою опитувань і який відображає думку людей про своє життя. Цей показник набуває все більшої актуальності у розвинених країнах для формування державної політики.

У центрі уваги нашого дослідження — молодь України віком від 15 до 40 років, оскільки успішне функціонування у сучасному світі визначає майбутній розвиток країни.

Опитування було проведено у період з 26 травня по 20 червня 2017 року. Метод опитування — онлайн-панель для міської молоді, особисте інтерв’ю із використання планшетів для сільської молоді та молоді, що проживає у малих містах. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном та розміром населеного пункту.

Завантажити звіт з результатами дослідження (українською)

Tetiana Sytnyk
Ukraine
General