Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
News
Social and Strategic Research|Ukraine|Ukrainian

"Академічна доброчесність: стан та фактори впливу" (результати дослідження)

Київ, 27.03.2017

Наприкінці 2016 року в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), за підтримки Посольства США в Україні, було проведено дослідження академічної доброчесності в українських ВНЗ. Опитування проведено GfK Ukraine спільно з Аналітичним центорм CEDOS.

Мета опитування: встановити думку студентів щодо рівня поширеності проявів академічної недоброчесності та сили чинників, що можуть впливати на цей рівень.
Вибірка дослідження: 3000 студентів I-IV років навчання у 10 ВНЗ-учасниках Проекту(300 респондентів у кожному).
Метод: особисте інтерв'ю методом CAPI (Computer-assisted personal interviewing)
Тривалість інтерв'ю: близько 15 хвилин

Детальні результати дослідження (таблиці)
Презентація результатів – інфографіка (Аналітичний центр CEDOS)

Детальніше про Проект сприяння академічній доброчесності – SAIUP: www.saiup.org.ua

Дослідження виявляє чинники, що провокують академічні порушення. Серед основних - низька мотивация студентів та умови навчання.

Загальні висновки

  • Незадовільний стан матеріальної бази відмічають в деяких ВНЗ 30-40% студентів.
  • В окремих університетах студенти мають проблеми із організацією освітнього процесу, часто не розуміють завдань та системи оцінювання їхніх робіт викладачами.
  • Від 13 до 32% студентів залежно від університету працюють під час навчання, при чому частіше не за спеціальністю.
  • Ще однією причиною академічних порушень є відсутність бажання навчатися у студентів.
  • Самі студенти виправдовують академічні порушення більше умовами навчання, ніж власним небажанням вчитись. На їхню думку, найчастішою причиною академічних порушень є розуміння того, що здобутi знання не згодяться у майбутньому. Трохи менше згадували роботу під час навчання та неможливість обирати дисципліни. Цікаво, що лише 5-24% студентів вважають причиною академічних порушень саму можливість заплатити за оцінку.
Inna Volosevych
Ukraine
General