Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni

Yemek pişirme konusunda bilgiliyiz ama pişirmeye az zaman ayırıyoruz...

31.03.2015

GfK 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırma kapsamında 27.000 tüketiciye yiyecek ve yemek pişirme konularında ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve yemek yapmak için bir haftada kaç saat harcadıklarını sordu.Araştırmanın Türkiye ayağında görüşmeler 804 tüketici ile online görüşme tekniği kullanılarak yapıldı.  

     

  • Hindistan ve Ukrayna bir haftada yemek pişirmek için harcanan zaman listesinde en üst sırada yer alıyorlar. 

  • İtalya ve Güney Afrika yiyecek ve yemek pişirme konularına düşkün olan ülkeler arasında en ön sırada geliyorlar.

  • ​Türkiye’de yemek pişirme konusunda bilgili olduğunu belirtenler %40 ile tüm ülkeler içinde 3. sırada yer alırken, yemek pişirmeye düşkünlükte %37 ile 7. sırada yer aldı. Bir haftada yemek pişirmeye ayrılan süreye baktığımızda Türkiye 4,9 saat ile son sıralarda yer aldı.
  •  

 

YEMEK PIŞIRME BILGISI VE DENEYIMI​

 

Genel olarak, insanların %29’u yiyecekler ve yemek pişirme konusunda bir hayli tecrübeli ve deneyimli olduklarını iddia ediyorlar – cinsiyet kırılımında karşılaştırıldığı zaman kadınlar %34’lük bir oranla erkekleri (%25) geçiyorlar. 

 

Ülke kırılımında bakıldığı zaman; Güney Afrika (%50) ve Hindistan’da (%48) araştırmaya katılanların neredeyse yarısı bu ifadeye “Kesinlikle katılıyorum” ve “Katılıyorum” diyerek listenin en başında geliyorlar. Listede ilk beşte yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Türkiye (%40), Ukrayna (%40) ve Endonezya’dır(%38).

 

Listenin en altlarında ise İspanya, Fransa, Rusya ve Avustralya’yı görüyoruz – Bu ülkelerde her 5 kişiden 1’i yiyecekler ve yemek pişirme konusunda bir hayli tecrübeli ve deneyimli olduklarına inanıyorlar. Bu ülkeleri %19’luk bir oranla Belçika ve yaklaşık %13’lük bir oranla Güney Kore takip ediyor.

 

Yemek pişirmeye olan düşkünlük

Cinsiyetler kırılımında baktığımız zaman, araştırmanın yapıldığı 22 ülke arasında kadınların ortalama %37’si ve erkeklerin %27’si yiyecek ve yemek pişirme konularına çok düşkün olduklarını belirtiyorlar. 

 

Her bir ülkeye ayrı ayrı baktığımız zaman, bulgular yiyecek ve yemek pişirme konusundaki bilgi ve deneyimin her zaman bunlara olan düşkünlükle alakalı olmadığını göstermiştir. Türkiye, bilgi ve deneyim sahibi olduğunu iddia etmekte 3. sıradayken, yemek pişirmeye olan düşkünlük sorulduğu zaman 7. sıraya ve Ukrayna da bilgi konusunda 4. sıradayken, düşkünlükte 11. sıraya düşmüştür. 

 

İtalya ve Güney Afrika (bilgi konusunda sırasıyla 7. ve 1.) yemek pişirmeye olan düşkünlük konusunda ilk sıralarda yer alıyorlar. İtalya’da araştırmaya katılanların %43’ü yiyecek ve yemek pişirmeye çok düşkün olduklarını söyleyerek ilk sırada geliyorlar.  İtalya’yı çok yakın oranlarla Güney Afrika (%42), Endonezya, Meksika (%40) ve Hindistan (%39) takip ediyor.

 

Öte yandan, en düşük sıralamaya sahip ülkelerde – Polonya, İsveç, Belçika ve Rusya-  sadece 5 kişiden 1’i yemek pişirmeye düşkün olduğunu belirtirken Güney Kore %13’lük bir oranla yine listenin en altında yer alıyor.

 

Bir haftada yemek pişirmek için kaç saat harcanıyor?

Global düzeyde, yemek pişiren kişiler ortalama neredeyse haftada altı buçuk saatlerini bu işi yapmaya harcıyorlar. (Hiç yemek pişirmeyenler dahil edilmemiştir.) Kadınlarla erkekleri karşılaştırdığımızda, kadınlar yemek pişirmek için haftada 7 saatin biraz daha üstünde zaman harcarken, erkeklerin 5 saat harcadığı saptandı. 

 

Hindistan ve Ukrayna’da yemek pişirmek için haftada 13 saatin biraz daha üzerinde vakit harcanırken, bu sayı Güney Afrika için 9,5 saate düşüyor. Daha sonra sırasıyla Endonezya (8,3 saat) ve İtalya (7,1 saat) geliyor. Yemek pişirmeye görece daha az zaman harcadığını bildiren ülkelere baktığımızda; Brezilya ( 5,2 saat ), Türkiye ( 4,9 saat ) ve Güney Kore’yi (3,7 saat ) görüyoruz. Güney Kore’de yemek pişirmek için harcanan zamanın bu kadar düşük olmasının sebebi sokaklardaki ucuz yemek arabalarının popülerliğinden kaynaklanıyor olabilir.

 

Yemek pişirme pazarına satış yapan şirketlerin en çok ilgisini çekecek bilgi ise zorunluluktan ziyade sadece zevk için yemek pişirenlerin sıklığı. Tüm ülkelerin ortalamasına bakıldığında yaklaşık 3 kişiden 1’i ( hem kadınlar hem de erkeklerin %30’u) haftada en az bir kez tamamen zevk için yemek pişirdiklerini belirtmişlerdir. Türkiye’de bu oranın %31 olduğunu görüyoruz. 

 

Küçük ev eşyalarının satış takibinden sorumlu Global Direktör Udo Jansen, “Bu araştırma, özellikle bizim dünya çapındaki elektrikli mutfak aletlerinin satış trendleriyle birleştirildiği zaman, gıda veya yemek pişirme ürünleri veya hizmetleri sunan şirketlere, değerli içgörüler sunuyor. Örneğin, biz Hindistan, Endonezya ve İtalya'daki elektrikli yemek hazırlama aletleri için artan talebi görüyoruz. Elde ettiğimiz tutuma ilişkin içgörüler ve fiili satış trendleri verilerimiz müşterilerimiz için hangi pazarların ve tüketici segmentlerinin en büyük ticari fırsatları sunduğunu ortaya çıkarıyor.” yorumunda bulunuyor. 

 

Araştırma Hakkında

 

Araştırma kapsamında GfK, 2014’ün yaz aylarında, 22 ülkede, 15 yaş ve üzeri 27.000 kişi ile yüz yüze ya da online olarak görüşmüştür. Türkiye’de yapılan görüşmeler 804 kişi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Arjantin, Avustralya, Belçika,  Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Amerika dahil edilmiştir.

 

 

GfK 

 

GfK, müşterilerinin daha akıllıca karar almalarını sağlayan pazar ve tüketici bilgileri alanında güvenilir bir kaynaktır.  13,000’i aşkın pazar araştırma uzmanı, işlerine duydukları tutkuyu, GfK’nın veri bilimi alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleştirmektedir. Böylelikle GfK, 100’ün üzerinde ülkeden topladığı yerel pazar bilgileri ile eşleştiğinde son derece önemli sonuçlar veren küresel içgörüler sunabilmektedir. Kullandığı yenilikçi teknolojiler ve veri bilimi sayesinde GfK, büyük verileri akıllı verilere dönüştürerek, müşterilerinin daha rekabetçi olmasına ve tüketici deneyimi ve seçeneklerini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır.

 

 


 

​​​​​​​​​​​​​​​

Press
Turkey
General