Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni

Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında 2,7 puan düştü.

02.02.2015

 

GfK Tüketici Güven Endeksi çalışmasının Ocak 2015 sonuçları

Avrupa Komisyonu tarafından AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen “İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nın “Tüketici Araştırması”nı Mayıs 2007’den bu yana Avrupa Komisyonu adına GfK yürütmektedir. Araştırma Avrupa Komisyonu ve GfK tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.

 

Tüm AB üye ve adayı ülkelerde aynı denge yöntemi kullanılarak hesaplanan ve karşılaştırılabilir olan endikatörler her ayın son günü ilgili web sitesinde  yayınlanmaktadır. Türkiye verileri belirli bir süre mevsimsel etkiler takip edildikten sonra yayınlanacaktır.

 

 

 

GfK Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında 2,7 puanlık düşüşle 79,0 seviyesine ulaştı.

 

Yolsuzluk olayları ve Paralel Yapı iddiaları, Ocak ayında öne çıkan konu başlıkları olmuştur.

 

 

 

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan alt kalemler ve değişimler

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Ocak ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 0,6 puan (%0,6) azalarak 97,5 puana gerilemiştir. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 1,5 puan (%1,5) azalarak 96,3 puan olarak kaydedilmiştir. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 9,9 puan (%13,0) azalarak 66,8 puan olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf eğilimi ise 1,5 puan (%2,7) artarak 55,6 puan olarak izlenmiştir.

 

 

 

Avrupa Ülkelerindeki Tüketici Güven Endeksi

Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi ülkeler arası karşılaştırma yapma imkânı tanımaktadır. Aralık 2014 ile karşılaştırıldığında Ocak 2015’te Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi’nde 1,7 puanlık artış gerçekleşmiştir. Ülkelere bakıldığında ise Almanya’da 1,4, Fransa’da 2,0 puanlık, İtalya’da 5,1, İspanya’da 5,6 ve Bulgaristan’da 0,8 puanlık artış yaşanırken, İngiltere’de 0,1 puanlık bir düşüş gözlemlenmiştir.

 

 

 

Hesaplama Yöntemi:

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanmaktadır. Buna göre “hanenin maddi durumu”, “ülkenin genel ekonomik durumu”, “işsizlik oranı” ve “hane tasarrufları”na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınmaktadır. Endeks 0’dan 200’e kadar değer aralığına sahiptir. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100’den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın Künyesi:

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülmektedir. Her hanede tek kişi ile görüşülmekte ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil etmektedir.

 

 

 

GfK

 

 

GfK, müşterilerinin daha akıllıca karar almalarını sağlayan pazar ve tüketici bilgileri alanında güvenilir bir kaynaktır.  13,000’i aşkın pazar araştırma uzmanı, işlerine duydukları tutkuyu, GfK’nın veri bilimi alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleştirmektedir. Böylelikle GfK, 100’ün üzerinde ülkeden topladığı yerel pazar bilgileri ile eşleştiğinde son derece önemli sonuçlar veren küresel içgörüler sunabilmektedir. Kullandığı yenilikçi teknolojiler ve veri bilimi sayesinde GfK, büyük verileri akıllı verilere dönüştürerek, müşterilerinin daha rekabetçi olmasına ve tüketici deneyimi ve seçeneklerini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır.
www.gfk.com/tr , twitter.com/gfkturkiye

 

 

 

 

 

Press
Turkey
General