Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni
Technology|Turkey|Turkish

Teknoloji ürünleri satın alırken görüntüsüne önem veriyoruz

01.09.2015

Dünyada 3 tüketiciden 1’i “Bir teknoloji ürününün görüntüsü ve stili satın alma kararında çok önemlidir” ifadesine katıldığını belirtiyor.
Bu ifadeye katılan kişilerin oranı Türkiye, Meksika ve Brezilya’da yüksektir.
Bu ifadeye katılmadığını belirten ilk üç ülke İsveç, Belçika ve Almanya’dır.

GfK 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırma kapsamında 26.000 internet kullanıcısına “Bir teknoloji ürününün görüntüsü ve stili satın alma kararında çok önemlidir.” ifadesine ne derece katılıp katılmadıklarını sordu.

Araştırmanın Türkiye ayağında görüşmeler 804 internet kullanıcısı ile online görüşme tekniği kullanılarak yapıldı.

Araştırmaya katılanların %33’ü görüntü ve stile önem veriyorum ifadesine katılırken, yalnızca %9’u katılmadığını belirtti – bu denge hem kadınlar hem de erkekler için tam olarak aynıdır. (Hem erkek hem kadınlar için katıldığını belirtenlerin oranı: %33, katılmadığını belirtenlerin oranı %9.)

Teknoloji ürünlerinin görüntüsünün ve stilinin en çok 20-29 yaş grubu için önemli olduğu görülüyor. Bu yaş grubunun %37’si teknoloji ürünü satın alırken, ürünün görüntüsünün önemli olduğuna katılırken, yalnızca %5’i katılmadığını belirtiyor. Bu grubu, 30-39 yaş grubu (katılıyorum diyenler: %36, katılmıyorum diyenler: %6) ve genç yetişkinler (15-19 yaş arası) (katılıyorum diyenler: %34, katılmıyorum diyenler: %11) yakından takip ediyor. 50-59 yaş grubu için bir teknoloji ürününün görüntüsü ve stilinin satın alma kararında nispeten daha az önemli olduğu görülüyor. (katılıyorum diyenler: %23)

Türkiye, Meksika ve Brezilya’daki tüketiciler iyi görünümlü teknoloji ürünleri istiyor

Türkiye, Meksika ve Brezilya, “Bir teknoloji ürününün görüntüsü ve stili satın alma kararında çok önemlidir” ifadesine katılan tüketici oranı ile 22 ülke arasında ilk sıralarda geliyorlar. Türkiye (%49), Meksika (%48) ve Brezilya’daki (%45) yaklaşık 2 kişiden 1’i bu ifadeye katıldığını belirtiyor.

Görüntünün İsveç, Belçika ve Almanya’daki tüketiciler üzerinde çok az etkisi var

İsveç, Belçika ve Almanya’da satın alma kararında bir teknoloji ürününün görünüm ve stilinin önemli olduğuna katılmadığını belirten tüketicilerin oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek. İsveç’te yaklaşık 4 kişiden 1’i (%26) bu ifadeyi kabul etmezken, bu oran Belçika’da %22 ve Almanya’da ise %20’dir.
GfK Global Telekomünikasyon Direktörü Arndt Polifke, “Bu bulgular müşterilere farklı pazarlar ve demografilerin satın almak için seçtiği teknoloji ürünlerinde neye odaklandığının büyük resmini çiziyor. Örneğin, hangi pazarlar bir akıllı telefonun stiline diğer özelliklerinden daha fazla önem verir? Satış noktasından son tüketiciye satılan tüketici teknolojisi ürünlerinin detayına baktığımızda, bu ürünlerin hangi pazarda nasıl bir fiyatla ne kadar satıldığını görüyoruz. Böylece müşterilerimizin pazarlama stratejilerini oluşturmaları için sağlam ve güvenilir pazar içgörüleri sağlıyoruz.” diyor.

Türkiye ile ilgili bulgular

Türkiye’de yaş gruplarına bakıldığında 15-19 yaş grubu ve 40-49 yaş grubunun %51’i, 20-29 yaş grubu ve 30-39 yaş grubunun %50’si “Bir teknoloji ürününün görüntüsü ve stili satın alma kararında çok önemlidir” ifadesine katıldıklarını belirtiyorlar.
Kadın – erkek karşılaştırmasına bakıldığında ise, Türkiye’deki kadınların %55’i bu ifadeye katılırken, erkeklerin yalnızca %45’inin katıldığı görülüyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma kapsamında GfK, 2014’ün yaz aylarında, 22 ülkede, 15 yaş ve üzeri 26.000 kişi ile online olarak (Ukrayna’da yüzyüze) görüşmüştür. Türkiye’de yapılan görüşmeler 804 kişi ile online gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya online anket üzerinden katılan ülkelerde, veriler her pazardaki 15 yaş ve üstü online nüfusun demografik bileşimini yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır. Yüz yüze anket yapılan ülkelerde ise, araştırma 15 yaş ve üstü üst seviye kentsel nüfusu temsil etmektedir. ( Düşük SES düzeyleri dahil edilmemiştir.) Araştırmaya Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan, Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Amerika dahil edilmiştir.

Press
Turkey
General