Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni
Press|Home and Living|Turkey|Turkish

Kadınlar evlerinin dekorunu değiştirmek isterken erkekler evin büyüklüğü ile ilgili bir değişiklik istiyor

19.09.2016

22 ülkede 15 yaş ve üzeri 25,000+ internet kullanıcısı ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre uluslararası düzeyde kişilerin %39’u evin iç dekorasyonu, %38’i evin genel büyüklüğü ve %35’i de mobilyaları ile ilgili bir değişiklik yapmak istediğini belirtiyor.

Araştırmanın Türkiye ayağında görüşmeler 831 kişi  ile online görüşme tekniği kullanılarak yapıldı.

Kadınlar evlerinde en çok iç dekorasyonu (%43) değiştirmek istediklerini belirtiyor. Kadınların evde değişiklik yapmak istediği diğer şeyler ise sırasıyla mobilyalar (%40) ve evin genel büyüklüğü (%39) olarak belirtiliyor.

Erkeklerin evlerinde en çok değişiklik yapmak istediği şey evin büyüklüğü / genişliği (%37) olurken diğer değiştirilmek istenen şeyler ise ev aletleri (%35) ve iç dekorasyon (%35) olarak belirtiliyor.

Uluslararası düzeyde, erkekler (%30) kadınlara (%19) göre evlerindeki eğlence ekipmanlarını anlamlı derecede daha çok değiştirmek veya geliştirmek istediğini belirtiyor. 

Ülkeler Karşılaştırması
Evin iç dekorasyonunu değiştirme arzusu en çok Türkiye ve Rusya’da hakim. İki ülkede de online popülasyonun yarısından fazlası değiştirme imkanları olduğunda evlerinin iç dekorasyonunu değiştireceklerini belirtiyorlar. (Türkiye: %56, Rusya: %55)

Evin büyüklüğü ve genişliği konusunda değişiklik yapma arzusu yüksek olan ülkeler sırasıyla Hong Kong (%50), Rusya (%49) ve Arjantin’dir.(%49). Mobilyaları değiştirmek konusunda ise Rusya (%54) ve Türkiye (%49) listenin başında geliyor.

Ev aletlerini değiştirme arzusu en yüksek ülkelere baktığımızda Rusya (%45) ve Çin (%40) listenin başında geliyor. Bahçe ve verandasını değiştirme veya geliştirme isteği en yüksek olan ülkelerin başında %43 oranla Meksika geliyor. Meksika’yı %38 ile Avustralya takip ediyor. 

Türkiye ile İlgili Bulgular
Türkiye’deki online popülasyonun %56’sı evlerinin iç dekorasyonu, %49’u mobilyaları, %45’i ise evlerinin genel büyüklüğünü ile ilgili bir değişiklik yapmak istediğini belirtiyor. Araştırmaya katılanların yalnızca %6’sı aşağıda gösterilen seçeneklerden hiç birini değiştirmek istemediğini belirtiyor.

Evin iç dekorasyonu 56%
Mobilyalar 49%
Evin genel büyüklüğü 45%
Ev aletleri 31%
Bahçe, avlu, veranda 31%
Eğlence ekipmanları 29%
Evin ne derece düzenli olduğu 24%
Evdeki depo alanı 21%
Bunlardan hiçbiri 6%

Cinsiyet farklılıklarına bakacak olursak, kadınlar (%62) erkeklere (%52) oranla evlerinin iç dekorasyonunu daha çok değiştirme arzusuna sahipler. Evde değiştirilmesi veya geliştirilmesi istenenler listesinde kadınlar için ikinci sırada mobilyalarını değiştirmek gelirken (%59), erkekler için evin genel büyüklüğü (%44) geliyor.

 Yaş grupları kırılımında incelediğinde, 60 ve üstü yaş grubu dışında tüm yaş grupları için evlerinde en çok değiştirilmek istenen yönler sırasıyla evin dekorasyonu, mobilyaları ve evin büyüklüğü oldu. Araştırma bulgularına göre, 15-19 (%34) ve 20-29 (%37) yaş grubundakilerin evdeki eğlence ekipmanlarının değiştirilmesini diğer yaş gruplarına göre daha çok istediği görülüyor.

Araştırma Hakkında
Araştırma kapsamında GfK, Haziran 2015’te 22 ülkede, 15 yaş ve üzeri 27.000 kişi ile online olarak görüşmüştür. Türkiye’de yapılan görüşmeler 831 kişi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler her pazardaki 15 yaş ve üstü online nüfusun demografik bileşimini yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır. Araştırmaya Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve Amerika dahil edilmiştir.

Download (PDF)

   
 
General