Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni
Press|Turkey|Turkish

İnsanlar haftada ortalama 4 saatlerini kişisel bakım için ayırıyor. Peki bu kişileri neler motive ediyor?

03.02.2016

GfK’nın 22 ülkede 15 yaş ve üzeri 27,000 kişi ile gerçekleştirdiği online araştırma sonuçlarına göre kadınlar haftada ortalama 5 saatlerini kişisel bakıma (banyo, giyinme, saç, makyaj) ayırırken, erkekler sadece 3 saatin biraz daha üzerinde zaman ayırıyorlar. Peki insanları en iyi halleriyle görünmeleri için motive eden başlıca nedenler nedir?

 Araştırmanın Türkiye ayağında görüşmeler 831 kişi  ile online görüşme tekniği kullanılarak yapıldı. 

 Araştırmaya katılan 27,000 kişi arasında en popüler motivasyonun %60’la “kendilerini iyi hissetmek” olduğu bulundu. Bu motivasyonu sırasıyla “ilk defa karşılaştıkları kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak” (%44) ve “çocukları için iyi bir örnek oluşturmak” (%40) gibi nedenler takip ediyor.  

 Hem erkekler hem de kadınlar için iyi görünmek istemelerinin ilk üç motivasyon sebebi aynı olmakla birlikte, kadınlar erkeklere oranla “kendilerini iyi hissetmek” konusuna daha çok önem veriyor. ( Kadın: %67 , Erkek: %52)

“İlk defa karşılaştıkları kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak” ve “çocukları için iyi bir örnek oluşturmak” konusunda ise erkekler ve kadınların oranları birbirine çok yakın.

Erkeklerin iyi gözükmek istemelerindeki nedenlerden 4.’sü ve 5.’si aşkla ilgili çağrışımlar yapıyor – “Eşlerini ya da birlikte oldukları kişiyi memnun etmek” (%37) ve “Karşı cinsten veya çekici buldukları kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak” (%36)

Buna karşın kadınlar ise kendi “kişiliklerini ifade etmek” (%40) ve “kendilerini kontrollü hissetmek” (%40) istedikleri için iyi görünmeye çalıştıklarını belirtiyorlar.

Yaşla değişen ilk 3 motivasyon

Bütün yaş grupları “kendini iyi hissetmek” için iyi görünmek konusunda aynı noktadalar. 30 yaşın altındaki kişiler 2. ve 3. motivasyon nedeni olarak “İlk defa karşılaştıkları kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak” ve “karşı cinsten veya çekici buldukları kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak” için iyi görünmeye çalıştıklarını belirtirken, 30  yaş ve üzeri grupta ise “çocuklarına iyi örnek olmak” 2. sırada geliyor. 50 yaş ve üstü kişiler için ise  “Eşlerini ya da birlikte oldukları kişiyi memnun etmek” 3. sırada geliyor.

 Kişisel bakım için en çok zaman ayıranlar İtalyanlar, en az zaman ayıranlar ise Çinliler

İtalyanlar kişisel bakım (banyo, traş, giyinme, saç, makyaj) için haftada ortalama 5 buçuk saatten biraz daha fazla harcayarak araştırmanın yapıldığı 22 ülke arasında ilk sırada geliyor. İtalya’yı sırasıyla Arjantin (5,3 saat) ve ABD (5,3 saat) takip ediyor.

Kişisel bakım için en az zaman harcayanlar ise Çinliler. Çinliler haftada ortalama 3 saatlerini harcıyor. Çin’i ise Güney Kore (3,3 s) ve Japonya (3,6s) takip ediyor.

Türkiye ile ilgili bulgular

 Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki kişilerin iyi görünmek istemelerindeki ilk 5 başlıca motivasyonları aşağıdaki gibidir;

 • Kendimi iyi hissetmek (%81)
 • Kişiliğimi ifade etmek (%75)
 •  Eşimi ya da birlikte olduğum kişiyi memnun etmek (%72)
 • Çocuklarım için iyi bir örnek oluşturmak (%70)
 •  İlk defa karşılaştığım kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak (%64)

Cinsiyet farklılıklarına baktığımız zaman, kadınlar erkeklere oranla kendilerini iyi hissetmek” konusuna daha çok önem veriyor. (Kadın: %88, Erkek: %77)

Farklı yaş gruplarına bakıldığı zaman, her yaş grubu için iyi gözükmek istemelerinin altında yatan en temel sebep “kendilerini iyi hissetmek”. 30 yaşın altındaki kişiler için ikinci sırada “kişiliklerini ifade etmek gelirken, 30 yaş ve üstü için  “çocukları için iyi bir örnek oluşturmak” geliyor. 15-29 yaş aralığındaki kişiler için üçüncü sırada ise “kariyerleri için önemli” olması geliyor.

Türkiye’de kişisel bakım için bir haftada ayrılan ortalama zaman ise 4 saat. Kadınlar 4,6 saat ayırırken, erkekler 3,2 saat ayırıyor. Yaş gruplarına bakıldığında kişisel bakımı için en çok vakit ayıran kişilerin 15-19 yaş aralığındaki genç yetişkinler olduğu görülüyor. (4,4 saat) Genç yetişkinleri 4 saat ile 20-29 yaş grubu ve 3,7 saat ile 40-49 ve 50-59 yaş grubu takip ediyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma kapsamında GfK, 2015’in yaz aylarında, 22 ülkede, 15 yaş ve üzeri 27.000 kişi ile online olarak görüşmüştür. Türkiye’de yapılan görüşmeler 831 kişi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler her pazardaki 15 yaş ve üstü online nüfusun demografik bileşimini yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır. Araştırmaya Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve Amerika dahil edilmiştir.

Sorulan anket sorusu;

En iyi halimizle görünmeyi istemek için, hepimizin kendi sebepleri vardır. Burada bazı insanların en iyi halleriyle görünme çabalarıyla ilgili sebepleri yer almaktadır. Lütfen, her birinin, en iyi halinizle görünmeniz için önemli bir sebep mi, önemsiz bir sebep mi olduğunu ya da bir sebep teşkil etmediğini belirtin.

 1. Kendimi iyi hissetmek
 2.  Kariyerim için önemli
 3. Benden beklenen bu
 4. Diğer insanlar tarafından takdir edilmek ve saygı görmek
 5.  Eşimi ya da birlikte olduğum kişiyi memnun etmek
 6. İlk defa karşılaştığım kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak
 7. Kişiliğimi ifade etmek
 8. Çocuklarım için iyi bir örnek oluşturmak
 9. Karşı cinsten veya çekici bulduğum kişiler üzerinde iyi bir etki yaratmak
 10. Çünkü kendimi kontrollü hissettiriyor

Download (PDF)

   
GfK, Turkey
 
 
General