Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni

4 kişiden 3’ü markaların çevreye saygılı olması gerektiğini söylüyor

22.04.2015

Yaklaşık 3 kişiden 2’si çevre dostu olmayan bir şey yaptığında kendilerini suçlu hissediyorlar.

Yine 3 kişiden 2’si yalnızca kendi inançları, değerleri ya da ideallerine uygun ürün veya hizmetleri satın aldıklarını iddia ediyorlar.

GfK 23 ülkede gerçekleştirdiği araştırma kapsamında 28.000 tüketiciye çevresel değerler ve etik alışveriş hakkında sorular sordu. Araştırmanın Türkiye ayağında görüşmeler 804 tüketici ile online görüşme tekniği kullanılarak yapıldı.

Araştırmanın bulgularına göre 4 kişiden 3’ü (%76) markaların ve şirketlerin çevreye saygılı olması gerektiğini söylerken, yaklaşık 3 kişiden 2’si (%63) çevre dostu olmayan bir şey yaptıklarında kendilerini suçlu hissettiklerini ve yalnızca kendi inançlarına uygun ürün veya hizmet satın aldıklarını belirtiyorlar.

Tüketicilerin sadece %6’sı markaların çevreye saygılı olmak zorunda olmadıklarını, %14’ü çevre dostu olmayan bir şey yaptıklarında kendilerini suçlu hissetmediklerini ve %11’i de sadece inançlarına uygun ürün veya hizmet satın almadıklarını belirtiyorlar.

Tüketicilerin cebindeki parayı alabilmek için markalar arasında bu kadar çok rekabet varken, markaların tüketiciler ile uyum sağlayabilmek için yapabilecekleri her şey onların fark edilmelerine ve tüketicilerin sadakatini kazanmalarına yardımcı olacaktır. Tüketiciler paralarını harcadıkları ürün ve hizmetlerle ilgili kendilerini iyi hissetmek isterler – ve bu araştırmanın bulguları, markaların tüketicilerin bu isteklerini gerçekleştirebilmesi için bir yol gösteriyor.

Markaların çevreye saygılı olması gerekiyor

Global düzeyde, markaların çevreye saygılı olması gerektiğine “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” diye yanıt verenlerin toplamı %76’dır. Kadınların %78’i erkeklerin ise %75’i markaların ve şirketlerin çevreye saygılı olması gerektiğine katılıyorlar. Bu grubun içinde markaların ve şirketlerin çevreye saygılı olması gerektiğine “Kesinlikle katılıyorum” diye yanıt verenlerin oranı %28’dir. Kadınlar (%29) küçük bir farkla yine erkeklerden (%26) önde geliyorlar.

Farklı yaş gruplarına bakacak olursak, katıldıklarını belirtenlerin oranları arasında neredeyse eşit bir dağılım görülüyor; 30-39 yaş grubu (%80) az bir farkla, 40-49 yaş grubunu (%78) ve 60 yaş ve üstü (%77) yaş grubunu geçiyor. En genç yaş grubuna bakacak olursak (15-19 yaş arası) 3 kişiden 2’sinin (%69) bu ifadeye katıldıkları görülüyor – diğer yaş grupları ile karşılaştırıldığında sıralamanın gerisinde kalsalar bile, büyük çoğunluk markaların ve şirketlerin çevreye saygılı olması gerektiğini belirtiyor.

Ülke kırılımında baktığımız zaman, Hindistan ve Endonezya’daki tüketiciler sırasıyla %94 ve %93’lük oranlarla diğer ülkelerin önünde geliyorlar. Ve hatta Japonya (%58) ve İsveç (%62) en düşük katılım oranlarına sahip olsalar bile bu oranlar bize tüketicilerin yarısından fazlasının bu ifadeyi desteklediklerini gösteriyor. Bu ifadeye kesinlikle katıldığını belirtenlerin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla Brezilya (%47), Türkiye (%46) ve Rusya’dır (%40).

Suçlu Hissetmek

Yaklaşık 3 global tüketiciden 2’si çevre dostu olmayan bir şey yaptıkları zaman kendilerini suçlu hissettiklerini belirtiyorlar (%63 = katılıyorum + kesinlikle katılıyorum diyenler) – bu grup içinde %17’lik bir kesim kesinlikle katıldıklarını belirtiyorlar. Kadınlarda bu ifadeye katılanların toplam oranı %64 ve kesinlikle katıldığını belirtenlerin oranı %18 iken, erkeklerde buna katılanların toplam oranı %61 ve kesinlikle katıldıklarını belirtenlerin oranı %15’tir.

Yaş gruplarına göre dağılımın benzer olduğu görülüyor; 50 yaş ve üstü grupta çevre dostu olmayan bir şey yaptıkları zaman kendilerini suçlu hissedenlerin oranı %58 iken, 20-39 yaş grubundakilerde bu oranın %65 olduğu görülüyor. Dikkate alınacak bir nokta ise, 15-19 yaş grubu içinde çevre dostu olmayan bir şey yaptıkları zaman kendilerini suçlu hissettiklerine kesinlikle katıldıklarını belirtenlerin oranı %18’dir.

Ülkelere gelecek olursak, Hindistan (%85) ve Endonezya (%83) çevreye karşı duyarlı olmayan bir şey yaptıklarında kendilerini suçlu hissedenler arasında en ön sıralarda gelirken, Güney Kore (%41), Polonya (%38) ve İsveç (%37) en son sırada geliyorlar. Bu ifadeye kesinlikle katıldığını belirtenlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler Hindistan ve Brezilya’dır. ( ikisi de %35)

Sadece inanca uygun şeyler almak

Erkekler de kadınlar da (ikisi de %63) inançlarına, değerlerine ya da ideallerine uygun ürün ve hizmetleri satın aldıklarını belirtiyorlar. Ancak kadınların %17’si erkeklerin ise %15’i bu ifadeye kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.

Yaş grupları arasındaki bölünme biraz daha çeşitlidir; 30-39 yaş grubundaki (%63) ve 20-29 yaş grubundaki (%65) yaklaşık 3 kişiden 2’si bu ifadeyi kabul ederken, 15-19 yaş grubundaki ve 60 yaş ve üstü grubun sadece %57’si buna katıldığını kabul etmiştir. Sadece inançlarına uygun ürün ve hizmet aldıklarını kesinlikle kabul edenlere bakarsak; 40-49 yaş grubu %18 ile ilk sırada geliyor.

Ülke kırılımına baktığımız zaman yine Hindistan ve Endonezya en ön sıralardalar ancak bu sefer Hindistan (94%) açık ara farkla birinci sıradadır. Hindistan’ı %78’lik bir oranla Endonezya ve yine aynı oranla Ukrayna takip ediyor. Hindistan aynı zamanda %47’lik bir oranla kişilerin inançlarına uygun ürünler ve hizmet aldıklarına kesinlikle katıldığını belirtenlerin en fazla olduğu ülkedir. Hindistan’ı %31’lik bir oranla Güney Afrika takip ediyor.

Türkiye – Dünya Karşılaştırması

Türkiye ve Dünya karşılaştırmasına bakacak olursak, Türkiye’de markaların ve şirketlerin çevreye saygılı olması gerektiğine katılanların oranı dünya ortalamasının üzerinde kalıyor. Türkiye’de bu ifadeye katıldıklarını belirtenlerin oranı %83 iken Dünya ortalaması %76’dır.

Diğer iki ifadeye baktığımız zaman Türkiye’nin ikisinde de dünya ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz; çevre dostu olmayan bir şey yaptıkları zaman kendilerini suçlu hissedenlerin oranı Türkiye’de %73 iken Dünya ortalamasının %63 olduğu görülüyor. Türkiye’de inançlarına, değerlerine ya da ideallerine uygun ürün ve hizmetleri satın alacaklarını belirtenlerin oranı %66 iken dünya ortalaması %63’tür.

Araştırma Hakkında

Araştırma kapsamında GfK, 2014’ün yaz aylarında, 23 ülkede, 15 yaş ve üzeri 28.000 kişi ile yüz yüze ya da online olarak görüşmüştür. Türkiye’de yapılan görüşmeler 804 kişi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Amerika dahil edilmiştir.

​​​​​​​​​​​​​​

Press
Turkey
General