Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Basın Bülteni
Press|Turkey|Turkish

10 çalışandan 9’u kurumlarda yatay organizasyon yapısının ideal olduğunu düşünüyor.

01.03.2016

Katılımcılara çalıştıkları kurumlardaki hakim olan organizasyon yapısı sorulduğunda, %59’u kurumlarında ağırlıkla yatay bir yapılanma olduğunu ve her seviyede çalışanların kendi yetki-sorumluluk alanlarında işlerine liderlik etmelerinin teşvik edildiğini belirtirken, %38’i ise kurumlarında hiyerarşik bir yapı olduğunu belirtiyor. İdeal organizasyon yapısı nasıl olmalı diye sorulduğunda ise yaklaşık 10 kişiden 9’u yatay organizasyon yapısının hiyerarşik yapıya göre daha ideal olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

 

Güçlü bir yatay – matriks organizasyon yapısı için şirketler liderlere ihtiyaç duyuyor.

 

Liderlerde olması gereken özellikler sorulduğunda ise stratejik bakış açısına sahip olması ve bütünü görebilmeleri ilk sırada geliyor. 2. sırada müşteri odaklılık ve beklentileri odağa koyabilmek gelirken (%13), işin detaylarını bilmek (%9) ise 3. sırada yer alıyor.  

Şirketler lider yetiştirmek için neler yapıyor?

Araştırmaya katılanların %41’i şirketlerinin liderlik konusunda iç eğitim düzenlediğini, %40’ı da Lider Yetiştirme Programları’nın hayata geçirildiğini belirtiyor. Çalışanların bağlı oldukları yöneticiyi/lideri değerlendirdikleri araştırmalar yapıldığını ve çalışanlara her seviyede geri bildirimlerin belirli dönemlerde değil sürekli yapılmasının sağlandığını belirtenlerin oranı %35’tir.

Her 5 kişiden 1’i şirketlerinde lider yetiştirmek için herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtiyor. Bu oranın özellikle hiyerarşik yapıya sahip kurumlarda yatay yapıya sahip kurumlara göre daha yüksek olduğu görülüyor. (hiyerarşik yapılarda %34)

Peki neler yapmalıyız?

Araştırmaya katılan her 4 kişiden 1’i şirketlerin lider yetiştirebilmeleri için çalışanlarına sürekli geri bildirim yapmaları gerektiğini düşünüyor. %21’i Lider Yetiştirme Programlarının, %14’ü ise Koçluk Programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyor. Orta düzey çalışanların %18’ü koçluk programlarının hayata geçirilmesi fikrini desteklerken, üst düzeylerin yalnızca %9’unun bu fikri desteklediği görülüyor.

 

Her seviyede liderliği teşvik etmek ne işimize yarayacak?

 

Katılımcıların %30’u her seviyede liderliği teşvik etmenin iş sonuçlarını iyileştirmeye ve karlılığın artmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Bu oranın üst düzey çalışanlara göre orta düzey çalışanlarda daha yüksek olduğu görülüyor.(Orta düzeyde %41)

Katılımcıların %29’u ise çalışanların istekliliğinin ve motivasyonunun artmasını sağlayacağını düşündüğünü belirtiyor. Bu oran üst düzeylerde %23,5 iken orta düzey çalışanlarda %41.

 

Farklı jenerasyonlar bir arada nasıl uyumlu çalışabilir?

 

Araştırmaya katılanların %37’si “İşi yönetirken veya sorunları çözerken farklı kuşakların yaklaşımlarının, bakış açılarının zenginliğinden yararlanıp çözümler üreterek” farklı jenerasyonların bir arada çalışabileceğini düşünürken, %33’ü mentorluk gibi “Farklı kuşakların işe ilişkin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayacak bir iletişim sisteminin geliştirilmesi” sayesinde farklı kuşaktan kişilerin bir arada uyum içinde çalışabileceğini düşünüyor.

 

Pozisyona uygun yeteneklere sahip adayların işe yerleştirilmesi
nasıl sağlanabilir?

 

Katılımcıların %28’i adayın yetkinliklerini en doğru şekilde belirleyecek sistemin hayata geçirilmesi sayesinde uygun yeteneklere sahip adayların işe yerleştirilmesinin sağlanabileceğini düşündüğünü belirtiyor. %26’sı ise pozisyonları doldurmaya çalışırken geleneksel ve katı işe alım yaklaşımlarından kaçınılması ve farklı yeteneklere sahip adaylara da esnek yaklaşılmasının işe yarayacağını düşünüyor.

 

Çalışanların kuruma bağlılığının sağlanması için neler yapılmalı?

 

Araştırmaya katılanların %16’sı adil bir performans yönetimi sisteminin uygulanmasının, çalışanların kuruma bağlılığının sağlanması konusunda gerekli olduğunu düşünüyor. Hiyerarşik yapıya sahip kurumlarda çalışanlar arasında bu beklentinin daha yüksek olduğu görülüyor(%19)

2. sırayı, “çalışma ortamının işte başarılı olmayı ve çalışanı mutlu etmeyi sağlayacak temel niteliklere sahip olması” (%14), “kurum içinde katılımcılığın desteklenmesi çalışanın fikirlerini ve önerilerini ifade edebilmesine uygun ortamın sağlanması”(%14) ve “çalışanın başarılarının bağlı oldukları yönetici/ler ve kurum tarafından fark edilmesi ve takdir edilmesi” (%14) faktörleri paylaşıyor. Ücretlendirme ve sosyal olanakların tatmin edici olması ise %13 ile 3. sırada geliyor.

Araştırma Hakkında

 

Araştırma kapsamında, Ocak - Şubat 2015’te, 24 sektörden 237 profesyonel ile online veri toplama teknikiği kullanılarak görüşülmüştür. 

Download (PDF)

GfK, Turkey
General