Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
Trends and Forecasting
X
Zdieľať túto stránku

Trendy a prognózy

Tempo, akým sa v súčasnosti dostávajú na trh nové produkty a služby, ako aj ich skrátený životný cyklus kladú čoraz vyššie nároky na spoločnosti, ktoré chcú byť o krok pred konkurenciou. Navyše, nákupné správanie spotrebiteľov sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.  

Aby spoločnosti uspeli, potrebujú čo najpresnejšie prognózy vývoja tržieb, ktoré sú založené na spoľahlivej a serióznej analýze a zároveň berú do úvahy najaktuálnejšie trendy na trhu a v nákupnom správaní. 

Našim klientom poskytujeme podrobné prognózy spotrebiteľského dopytu po technologických výrobkoch a zariadeniach a zároveň im sprostredkujeme poznatky o globálnych trendoch na technologickom trhu. 

Naša prognostika je založená na POS dátach zozbieraných na celosvetovo najväčšej vzorke predajných miest, ktoré kombinujeme s globálnymi skúsenosťami našich expertov a podrobnou znalosťou lokálnych trhov. Táto kombinácia nám umožňuje poskytovať našim klientom jedinečne podrobné a zároveň včasné prognózy budúceho dopytu – odhadneme, aké produkty budú spotrebitelia nakupovať, v akých objemoch, za akú cenu a kde.

Predpovede pre investorov a kapitálové trhy

Inštitucionálni investori čelia veľkému tlaku na výsledky. Aby boli spoločnosti úspešné, musia vopred vnímať významné trendy pokiaľ možno v čo najskoršom štádiu. Okrem toho potrebujú získať spoľahlivé a legálne informácie o investičných možnostiach. 

Investorom poskytujeme stabilné predpovede na základe dát z najväčšej vzorky predajných miest na svete. Dokážeme predpovedať a zdokumentovať kľúčové zlomové okamihy z hľadiska spotrebiteľského dopytu. Našim klientom tak dodávame pravidelné a podrobné analýzy výsledkov jednotlivých výrobcov technologického hardvéru, polovodičov a firiem vyrábajúcich tovar dlhodobej spotreby.

Naše prognózy umožňujú investorom prijímať tie správne rozhodnutia a odporúčania, ktoré sú podložené dôveryhodnými a legálnymi zdrojmi.

Posledné aktuality

Pozrite sa na naše posledné aktuality z trendov a prognóz. Zobraziť všetky aktuality

General